Kysely tuulivoimaloiden haitoista

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry, tekee selvitystä tapauksista, joissa yksittäinen henkilö tai koko perhe kärsii lähelle tai alueelle rakennettujen tuulivoimaloiden aiheuttamista haitoista tai on jopa joutunut haittojen vuoksi muuttamaan pois kotoaan. Tarkoituksena on selvittää missäpäin Suomea ja minkälaisia haittoja tuulivoimaloista on aiheutunut. Kyselyssä saatuja tietoja käytetään tukemaan yhdistyksen vaatimuksia tuulivoimaa koskevien säädösten korjaamiseksi ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Kyselyn henkilökohtaiset […]

Tuulivoimaloiden rakentaminen vastatuulessa Huittisissa – muistutuksissa noin 300 allekirjoitusta

Huittisten Taraskalliolle suunniteltu tuulivoimalahanke on joutunut vastatuuleen. Niin Vakkilassa, Korkeakoskella ja Kaharilassa kuin Palojoellakin on kerätty parin viime viikon ajan nimiä muistutukseen Taraskallion kaavaluonnoksesta. Yli 95 prosenttia lähialueen asukkaista on laittanut nimensä alle mielipiteeseen, jossa vastustetaan tuulivoimaloiden rakentamista ja osayleiskaavan hyväksymistä. Vakkilassa nimien keräämisestä vastanneet Marjo ja Jukka Naskali perustelevat vastustustaan maisema-, melu- ja välkehaitoilla. Suunnitelluista myllyistä kahden kilometrin […]

Uusi yhdistys vastustaa tuulivoimaloita Torniossa – Puheenjohtaja: ”Olemmeko taas koekaniineja?”

Tornion Karhakkamaahan suunniteltujen tuulivoimaloiden vastustamiseksi on perustettu yhdistys. Pro Tornionjokilaakso ry:n puheenjohtajaksi valittu Liisa Koivisto kertoo, että yhdistys perustettiin, jotta vaikuttamismahdollisuudet paranisivat. Tuulivoimayhtiö Tuuliwatti Oy suunnittelee Tornion ja Ylitornion rajalle Karhakkamaahan liki 50 tuulivoimalan puistoa. Suunnitellut voimalat olisivat 300-metrisiä eli korkeampia kuin mitkään nykyiset voimalat koko maailmassa. Yhdistys perustettiin maanantaina. Se vastustaa tuulivoimaloita niiden aiheuttaman melun vuoksi ja […]

Tuulivoimaloiden melu on ongelma, johon kaikkien osapuolien etu on löytää ratkaisu

Pääkirjoitus Warkauden Lehdessä 14.06.2020. Kolme vuotta pyörineet tuulivoimalat Leppävirran Sarkamäessä ovat aiheuttaneet alusta saakka paljon päänvaivaa asukkaille, viranomaisille ja tuulivoimayhtiölle. Syynä on voimaloiden aiheuttama ääni, jonka asukkaat kokevat häiritseväksi. Myös mittauksissa yöaikaisen melun on todettu ylittävän tuulivoima-asetuksessa määritellyt ohjearvot (WL 13.6.). Keski-Savon ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa useaan kertaan, viimeksi tällä viikolla. Lautakunta päätyi toistamaan edellisen […]

Tutkimus paljasti tuulivoimaloiden olevan liian lähellä asutusta

Valtioneuvoston  tutkimushankkeessa Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys pyrittiin selvittämään, onko tuulivoimaloiden infraäänellä haitallisia vaikutuksia terveyteen. Tuulivoimaloiden infraäänitasoja selvitettiin pitkäaikaismittauksilla ja terveysvaikutuksia kyselytutkimuksella. Infraäänien havaitsemista selviteltiin kuuntelukokeella laboratoriossa. Alustavien tulosten johtopäätöksenä esitetään, että infraäänialtistus ei selittäisi tuulivoimaan liitettyä oireilua. Todennäköisesti koehenkilöt eivät pystyneet koetilanteessa havaitsemaan lyhytaikaista (10 sek) infraäänelle altistumista. Pidempiaikaisen altistumisen vaikutusten selvittäminen edellyttäisi luonnollisesti pidempiaikaisia […]

TUULIVOIMALOIDEN MELUPÄÄSTÖN MÄÄRITTÄMINEN IEC 61400-11 STANDARDIN MUKAISESTI EI PÄDE POHJOISMAISSA, JA AIHEUTTAA TERVEYSHAITTAA ASUKKAILLE

Kalevi Nikula, Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n puheenjohtaja, lähetti 3.4.2020 ao. palautteen EU:n ympäristölainsäädännön asetusehdotukseen. Palaute löytyy myös EU:n ympäristölainsäädännön web-sivulta. Arvoisa Euroopan Yhteisön viranomainen, Haluan kiinnittää vakavaa huomiotanne siihen, että Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa teollisen luokan suuriin tuulivoimaloihin ei päde kansainvälinen melumallinnus-standardi IEC 61400-11, jonka mukaan tuulivoimaloiden sijoittelu suunnitellaan niin, että niiden melu ei häiritsisi lähiasukkaita. Esimerkiksi […]

Eettinen ongelma

Alkuperäinen mielipidekirjoitus on julkaistu Pihtiputaan-Kinnulan paikallislehdessä – Kotiseudun Sanomat 01.04.2020 (printtiversiossa). Tässä julkaistu kirjoittajan luvalla. Riippumatta siitä pitävätkö luvut paikkansa (esim. Ilosjoen saksalainen tuulivoimayritys ei maksa yhteisöveroa Suomeen), Pihtiputaan kunnan viranhaltijoilla ja kuntapäättäjillä on edessään eettinen ongelma: tuulivoima vastaan ihmisoikeudet. Nimittäin: Ilosjoen teollisuusvoimaloiden lähi- ja loma-asukkaat, joukossa lapsia ja lapsiperheitä, ovat menettämässä Suomen perustuslain turvaamat […]

Avoin kirje Suomen terveydensuojelusta vastuussa oleville päättäjille

Alkuperäinen kirjoitus on julkaistu Suomen ympäristöterveys – SYTe ry:n web-sivulla. Avoin kirjeemme on osoitettu Suomen terveydensuojelusta vastuussa oleville päättäjille. Hyvät päättäjät, keskiviikkona 18. maaliskuuta 2020 Suomessa alkaneiden poikkeusolojen myötä suuri osa väestöstä työskentelee, opiskelee ja oleskelee kodeissaan ja rajoittaa liikkumistaan. Valmiuslain käyttöönoton tarkoituksena on suojata koko väestön terveyttä ja turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Meneillään olevan virustaudin […]

Melumittaus jo hyvällä alulla

Näin totesi kaupungin lakimies palaverissamme 3.2. Halikon virastotalolla. Ei pidä paikkaansa, että mittausasia olisi ympäristötoimessa mitenkään hallinnassa tai edes alussa, jos viitataan pariin puheluun ja käyntiin pihassani. Esimerkiksi viime viikolla torstain ja perjantain vastaiset yöt olivat melujen puolesta kuin sotatoimialueella olisi asunut. Nythän olisi ilmeisesti tulossa korjaus asiaan pidempien lapojen myötä. En kuitenkaan saata uskoa […]

Märynummen tuulivoimaloihin tulossa nykyistä pitemmät siivet

Otsikon uutinen on julkaistu maksumuurin takana Salon Seudun Sanomissa 30.01.2020. Kommentit ovat kuitenkin nähtävissä myös ilman kirjautumista, niistä yksi poiminta alla. Tuulivoimaloiden rakennusluvissa on käytettävä Valtioneuvoston asetuksen 1107/2015 mukaisesti tuulivoimaloiden melun takuuarvoa. (Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista). Märynummen melumallinnuksissa: – Toiminnassa olevien tuulivoimaloiden melun takuuarvo on 107,5 dB. – Uusien tuulivoimaloiden (pidennetyt lavat) melun takuuarvo […]