Tuulivoimaloiden melu on ongelma, johon kaikkien osapuolien etu on löytää ratkaisu

14.6.2020

Pääkirjoitus Warkauden Lehdessä 14.06.2020.


Kolme vuotta pyörineet tuulivoimalat Leppävirran Sarkamäessä ovat aiheuttaneet alusta saakka paljon päänvaivaa asukkaille, viranomaisille ja tuulivoimayhtiölle.

Syynä on voimaloiden aiheuttama ääni, jonka asukkaat kokevat häiritseväksi. Myös mittauksissa yöaikaisen melun on todettu ylittävän tuulivoima-asetuksessa määritellyt ohjearvot (WL 13.6.).

Keski-Savon ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa useaan kertaan, viimeksi tällä viikolla. Lautakunta päätyi toistamaan edellisen päätöksensä eli se vaatii voimayhtiötä hakemaan ympäristöluvan. Vaatimusta tehostaa uhkasakko.

Asiakirjojen perusteella tuulivoimayhtiö Ilmatar Oy:n toiminta meluntorjunnassa on ollut epäjohdonmukaista ja jopa ristiriitaista. Tämä tuntuu erikoiselta, kun kaikkien osapuolten etu on varmasti saada asiaan ratkaisu, jonka kanssa kaikki voivat elää. Tuulivoimalat ovat usean kymmenen vuoden investointeja – ja ne ovat väistämättä myös olennainen osa tulevaisuuden energiahuoltoa, joka pitää saada mahdollisimman nopeasti päästöttömäksi.

Keski-Savon ympäristölautakunta ja sen valmistelevat virkamiehet ovat tehneet perusteellista työtä Sarkamäen tuulivoimaloiden kanssa. Erilainen, mutta tietyllä tavalla vastaava prosessi on meneillään Varkauden länsipuolella, missä Boliden Finnex on hakenut malminetsintälupaa. Yhtiön alkuperäinen hakemus ylsi osittain myös Varkauden pohjavedenottamon suojavyöhykkeelle. Ympäristölautakunnan kielteinen lausunto hakemukseen oli sekin yksityiskohtainen ja tarkkaan perusteltu.

Tapaukset osoittavat, kuinka tärkeitä asioita ympäristöviranomaiset myös kunnallisella tasolla käsittelevät. On varmasti onni, että ympäristötoimi on Keski-Savon yhteinen: näin sillä on enemmän resursseja ja asiantuntemusta käsitellä hankaliakin tapauksia.