Yhdistys

Mikä on TV-KY ry

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry on perustettu vuonna 2012 tuulivoiman vaikutuspiiriin joutuvien kansalaisten etujärjestöksi ja yhdyssiteeksi. Tavoitteenamme on, että tuulivoiman rakentamisesta ja toiminnasta ihmisille, luonnolle ja kulttuuriperinnölle aiheutuvat haitat estetään.

Seuraamme ja esitämme tuulivoimaan liittyvää tutkittua tietoja ja tiedotamme siitä. Teemme yhteistyötä muiden samoja tarkoitusperiä edistävien kotimaisten ja ulkomaisten tahojen kanssa.

Pyrimme vaikuttamaan päättäjiin ja viranomaisiin tuulivoimasta aiheutuviin haittoihin liittyvän tiedon lisäämiseksi ja haittojen ehkäisemiseksi. Teemme aloitteita ja esityksiä ja annamme lausuntoja tuulivoimaa koskevien säädösten ja viranomaisohjeiden korjaamiseksi tuulivoimarakentamisen nykytilannetta vastaavaksi.

Annamme jäsenillemme maksutonta neuvontaa tuulivoimaan liittyvissä kysymyksissä.

Säännöt