Ihmisten ja luonnon puolesta

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Oletko joutumassa tuulivoimaloiden vaikutuspiiriin tahtomattasi? 
Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry neuvoo, tiedottaa, vaikuttaa.

Yhdistys

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry on tuulivoiman vaikutuspiiriin joutuvien kansalaisten etujärjestö ja yhdysside. Tavoitteenamme on tuulivoimasta ihmisille ja luonnolle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen.

Tietoa tuulivoimasta

Usein kysytyt kysymykset

Ajankohtaista

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Yhdistyksemme on esittänyt, että parhaillaan vireillä olevan yhden luukun palvelujen lainsäädäntöhankkeen yhteydessä kaikki teolliset tuulivoimahankkeet säädetään yleisesti ympäristöluvanvaraisiksi.

TV-KY ry:n kannanotto ympäristöministeriössä 20.5.2024 pidetyssä yhden luukun lakihankkeen sidosryhmätilaisuudessa:

"Nopeimmin kasvava ja laajimmin ympäristöön vaikuttava teollisuudenala tämän hetken Suomessa, tuulivoima, on ympäristölupasääntelyn ulkopuolella.
Sen jättämistä ympäristölupasääntelyn ulkopuolelle on joskus perusteltu sillä, että tuulivoimalle on säädetty asetuksella muusta teollisesta toiminnasta poikkeavat melurajat.
Ilman ympäristölupaa näiden melurajojen noudattamista ei kuitenkaan voida viranomaistoimin valvoa, ja tapauskohtaisen ympäristöluvan voimaan saaminen on nykylainsäädännöllä äärimmäisen vaikeaa ja vie käytännössä kymmenen vuotta, eikä välttämättä aina edes ollenkaan onnistu.
Yksittäisten hankkeiden lisääntyessä kasvavia yhteisvaikutuksia ei myöskään voida hallita pelkästään kaavoituksella ja rakennuslupaehdoilla.
Tuulivoimasta aiheutuu melun ja välkkeen lisäksi monia muita ympäristövaikutuksia, joita ei voida tällä hetkellä lupamääräyksin säädellä, ja jotka muilla toimialoilla ovat ympäristölupasääntelyn piirissä.
Sama tilanne koskee aurinkovoimaa, kunhan teollinen aurinkovoima lähtee toden teolla vauhtiin.
Yhdistyksemme esittää, että nyt valmisteltavan lakimuutoksen yhteydessä kaikki teolliset tuuli- ja aurinkovoimahankkeet säädetään yleisesti ympäristöluvanvaraisiksi ja ympäristönsuojelullisesti samalle viivalle muiden vihreän siirtymän hankkeiden kanssa."

Yhden luukun palvelujen lakimuutoshankkeessa Suomeen perustetaan uusi lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomainen hoitamaan ympäristönsuojelulain, jätelain, YVA-lain, luonnonsuojelulain ym. ympäristöä koskevien lakien mukaisia viranomaistehtäviä. Linkki ympäristöministeriön hankesivulle: ym.fi/yksiluukku

Kuva: Paula Löfvik
... Lue lisääNäytä vähemmän

Yhdistyksemme on esittänyt, että parhaillaan vireillä olevan yhden luukun palvelujen lainsäädäntöhankkeen yhteydessä kaikki teolliset tuulivoimahankkeet säädetään yleisesti ympäristöluvanvaraisiksi.

TV-KY ry:n kannanotto ympäristöministeriössä 20.5.2024 pidetyssä yhden luukun lakihankkeen sidosryhmätilaisuudessa:

Nopeimmin kasvava ja laajimmin ympäristöön vaikuttava teollisuudenala tämän hetken Suomessa, tuulivoima, on ympäristölupasääntelyn ulkopuolella.
Sen jättämistä ympäristölupasääntelyn ulkopuolelle on joskus perusteltu sillä, että tuulivoimalle on säädetty asetuksella muusta teollisesta toiminnasta poikkeavat melurajat.
Ilman ympäristölupaa näiden melurajojen noudattamista ei kuitenkaan voida viranomaistoimin valvoa, ja tapauskohtaisen ympäristöluvan voimaan saaminen on nykylainsäädännöllä äärimmäisen vaikeaa ja vie käytännössä kymmenen vuotta, eikä välttämättä aina edes ollenkaan onnistu.
Yksittäisten hankkeiden lisääntyessä kasvavia yhteisvaikutuksia ei myöskään voida hallita pelkästään kaavoituksella ja rakennuslupaehdoilla.
Tuulivoimasta aiheutuu melun ja välkkeen lisäksi monia muita ympäristövaikutuksia, joita ei voida tällä hetkellä lupamääräyksin säädellä, ja jotka muilla toimialoilla ovat ympäristölupasääntelyn piirissä.
Sama tilanne koskee aurinkovoimaa, kunhan teollinen aurinkovoima lähtee toden teolla vauhtiin.
Yhdistyksemme esittää, että nyt valmisteltavan lakimuutoksen yhteydessä kaikki teolliset tuuli- ja aurinkovoimahankkeet säädetään yleisesti ympäristöluvanvaraisiksi ja ympäristönsuojelullisesti samalle viivalle muiden vihreän siirtymän hankkeiden kanssa.

Yhden luukun palvelujen lakimuutoshankkeessa Suomeen perustetaan uusi lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomainen hoitamaan ympäristönsuojelulain, jätelain, YVA-lain, luonnonsuojelulain ym. ympäristöä koskevien lakien mukaisia viranomaistehtäviä. Linkki ympäristöministeriön hankesivulle: https://ym.fi/yksiluukku

Kuva: Paula Löfvik

Kommentoi Facebookissa

Samaa mieltä. Ympäristöluvan varaisiksi ja kansalliseen koordinaatioon kaikki vihreän siirtymän rakennushankkeet, jotta rakentaminen järkeistyy ja uusia laitoksia rakennettaisiin siirtolinjojen lähelle. Kiinteistöveron tasaus käyttöön, niin hanke ei toteudu yhden kunnan rahapulan vuoksi.

Kuuntelin tänään klo 10 alkanutta ympäristöministeriön tiedonantoa asiasta. Minua siinä hämäsivät muutamat esitykset, yksi asia hyvin paljon. Eli jos ymmärsin sen yhden luukun periaatteen oikein, niin se tarkoittaa sitä, että sama instanssi käsittelee kaikki luvat, jokaisen eri lain näkökulmasta, myöntää luvat, käsittelee valitukset ja valvoo koko prosessia. Miten se on juridisesti mahdollista, sillä tällä taataan se, että ikinä ei päätös muutu, jos joku virkaihminen joutuu muuttamaan omaa näkemystään. Vahinkotapauksessakin on kyseenalaista, kuka antaa lausunnon omasta työstään, että tuli tehtyä väärä tulkinta, joka johti vahinkoon tai kuka tekee päätöksen keskeyttää toiminta, jos se ei ole toiminut oikein. Yksi instanssi on vain yhden virkaihmisen johtama ja usein demokratia päätöksenteossa on olematon. Olen sitä mieltä, että ympäristö, maaseutu, vesistöt, pohjavesi, monimuotoisuus ja metsät ovat kärsijöitä. Luvitus tuulivoimalle ja kaivosteollisuudelle nopeutuu ja ihminen on joka tapauksessa se väistyvä voimavara, jonka hyvinvoinnista ei kukaan kanna huolta !

Ja nyt rakennetuille ja rakenteilla oleviin tuulivoimaloihin pitää myös hakea ympäristölupaa, kunnilla ei ole mahdollisuuksia valvoa toimintaa, mitata melupäästöjä ja arvioida terveysvaikutuksia. Ympäristön tuho on totaalista, ei tuhoa voida koskaan ennallistaa. Jokainen sen ymmärtää kun jäljet näkee.

Urakkanevan yhdeksän tuulivoimalan hankkeelle Ylivieskassa haetaan jo kolmansia rakennuslupia, kirjoittaa Kalajokilaakso. Ylivieskan rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi tuulivoimaloille rakennusluvat viime vuonna kahteen otteeseen – ensimmäisen kerran viime vuoden maaliskuussa ja toistamiseen heinäkuussa voimaloiden kasvaneen nimellistehon ja muuttuneiden ulkomittojen takia. Nyt Urakkanevan Tuulivoima Oy, jonka taustalla ovat ABO Wind Oy ja Infinergies Finland Oy, hakee jälleen uusia rakennuslupia uudelle voimalatyypille. Tällä kertaa voimalat ovat nimellisteholtaan ja kooltaan pienempiä.
Kaupungin johtava rakennustarkastaja Harri Häivälä sanoo: ”Kun uudet luvat saavat lainvoiman, yhtiöllä on kolmet erilaiset luvat. Se on sitten rakentajasta kiinni, millä luvalla hän voimalat toteuttaa” (Kooste TV-KY ry). Linkki Kalajokilaakson artikkeliin: www.kalajokilaakso.fi/artikkeli/joko-kolmas-kerta-toden-sanoo-urakkanevan-kiistellyille-tuulivoim...
TV-KY ry:n kommentti: Rakennustarkastajan mukaan tuulivoimayhtiö voisi itse valita, millä luvalla se tuulivoimaloiden rakentamisen toteuttaa. Oikeuskäytännössä on kuitenkin katsottu, ettei rakennuskohteella voi olla samanaikaisesti voimassa useampia rakennuslupia. Uusi lupa kumoaa aikaisemman rakennusluvan. Näin ollen vain viimeisenä myönnetyt rakennusluvat ovat olemassa.
... Lue lisääNäytä vähemmän

Urakkanevan yhdeksän tuulivoimalan hankkeelle Ylivieskassa haetaan jo kolmansia rakennuslupia, kirjoittaa Kalajokilaakso. Ylivieskan rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi tuulivoimaloille rakennusluvat viime vuonna kahteen otteeseen – ensimmäisen kerran viime vuoden maaliskuussa ja toistamiseen heinäkuussa voimaloiden kasvaneen nimellistehon ja muuttuneiden ulkomittojen takia. Nyt Urakkanevan Tuulivoima Oy, jonka taustalla ovat ABO Wind Oy ja Infinergies Finland Oy, hakee jälleen uusia rakennuslupia uudelle voimalatyypille. Tällä kertaa voimalat ovat nimellisteholtaan ja kooltaan pienempiä.
Kaupungin johtava rakennustarkastaja Harri Häivälä sanoo: ”Kun uudet luvat saavat lainvoiman, yhtiöllä on kolmet erilaiset luvat. Se on sitten rakentajasta kiinni, millä luvalla hän voimalat toteuttaa” (Kooste TV-KY ry). Linkki Kalajokilaakson artikkeliin: https://www.kalajokilaakso.fi/artikkeli/joko-kolmas-kerta-toden-sanoo-urakkanevan-kiistellyille-tuulivoimaloille-haetaan-jalleen-rakennus 
TV-KY ry:n kommentti: Rakennustarkastajan mukaan tuulivoimayhtiö voisi itse valita, millä luvalla se tuulivoimaloiden rakentamisen toteuttaa. Oikeuskäytännössä on kuitenkin katsottu, ettei rakennuskohteella voi olla samanaikaisesti voimassa useampia rakennuslupia. Uusi lupa kumoaa aikaisemman rakennusluvan. Näin ollen vain viimeisenä myönnetyt rakennusluvat ovat olemassa.

Kommentoi Facebookissa

Kyllä liikenteen melukin on isompaa. 🤣🤣🤣

On tuo niin sairasta touhua ettei sanat riitä. Pöljät vielä komppaa kitarisat ulkona...

Jos olisivat olleet fiksuja, olisivat peruuttaneet jo annetut (kin) luvat.

Jumala ja piru voi unohtaa eivät tuulivoimayhtiön hankejäärät.

Tuulivoiman vastustajille tuli karmaiseva tieto, kirjoittaa Talouselämä. Energiateollisuuden visiossa esitetään tuulivoiman kymmenkertaistumista.
Vuoteen 2040 mennessä pitäisi rakentaa kymmenen uutta pohjois-etelä-suuntaista kantaverkkoyhteyttä ja sähkönjakeluverkkojen kapasiteettia pitäisi kasvattaa 160 prosenttia.
Linkki Talouselämän artikkeliin: www.talouselama.fi/uutiset/tuulivoiman-vastustajille-tuli-karmaiseva-arvio-maara-voisi-kymmenkert...
... Lue lisääNäytä vähemmän

Tuulivoiman vastustajille tuli karmaiseva tieto, kirjoittaa Talouselämä. Energiateollisuuden visiossa esitetään tuulivoiman kymmenkertaistumista.
Vuoteen 2040 mennessä pitäisi rakentaa kymmenen uutta pohjois-etelä-suuntaista kantaverkkoyhteyttä ja sähkönjakeluverkkojen kapasiteettia pitäisi kasvattaa 160 prosenttia.
Linkki Talouselämän artikkeliin: https://www.talouselama.fi/uutiset/tuulivoiman-vastustajille-tuli-karmaiseva-arvio-maara-voisi-kymmenkertaistua/42ba485b-1ac6-471f-a02a-92b573584e0f

Kommentoi Facebookissa

Ja kaikesta tuhosta syytetään ilmastonmuutosta. Kohta ihmetellään missä on teeret, kotkat, hirvet ja yms luonnoneläimet. Lintuja lentää enenevässä määrin voimalinjoihin ja aiheuttavat maastopaloja.

Vihdoinkin ollaan oikeilla jäljillä. Ydinvoimalat vanhenee ja riski kasvaa joka vuosi. Uusia saastuttajia ei enää yhtään lisää. Tuulivoimaloiden kehitys kasvaa nopeasti ja yhä tehokkaampia on rakenteilla.👍👍

Jos Energiateollisuuden visio kävisi toteen, Suomesta tulisi tuulienergian banaanivaltio. Onneksi näin ei käy. Teollisuuden investoinnit menevät Ruotsiin yhtenä syynä se, että Ruotsi alkaa rakentaa 10 uutta ydinvoimalaa. Nyt alkaisi olla viimeiset hetket purkaa tämä tuulivoimaloiden ”villi länsi” -meininki. Tarvitsemme pelisääntöjä, joilla turvaamme ympäristömme tuleville sukupolville.

Mielestäni tuossa suunnitellussa tuulivoimaloiden määrässä ei ole uutta. Hankkeet ovat olleet tiedossa pitkään. Suunnitelmat merkitsisivät toteutuessaan Suomen maiseman ja horisontin täydellistä raiskausta. Siksi kehitystä on vastustettava kaikin voimin. Aurinkovoima sensijaan ei aiheuta vastaavaa tuhoa. Sen ongelma on pimeys ja lumi.

Nyt Energiateollisuus halua 100 TWh tuulivoimalla tehtyä vetyä. Investointi sähkö- ja kaasuverkkoineen noin 300 miljardia euroa. Sama asia toteutettuna 10:llä ydinvoimalalla (samanlaisia kahta kerrallaan aloitukset parin vuoden välein) maksaisi 50 miljardia ja valmista olisi v 2040.

Nämä talouselämän jutut ei pärjää edes Seiskalle... Tämä on toimittajan taso.

Ilmeisesti sähkömarkkinat eivät vielä ole riittävästi sekaisin. Pilaamatonta luontoakin Suomesta vielä löytyy. Molempiin asioihin tulisi "korjaus" tuolla idioottimaisella tuulihypetyksellä.

Siis kalliita kantaverkkojen leventämisiä ja uusia verkkoja ei tarvita eikä näiden vuoksi ympäristön uhraamista, kun ei kymmenkertaisteta tuulivoimaa...Miten ilmaston muuttuessa voidaan rakentaa energiansaantia tuulivoimaloiden varaan...tarvitaan säävarmaa energiaa ei tuulivoimaa. Missä järki?

Tuulimafiaa palvovat ilmastotoimittajat ja Facebookissa säntäilevat vihreät ympäristöjulistajat ylenkatsovat tuuliturbiinikenttien tuottamaa jumputtavaa melua ja tärinää. He leimaavat roottorimelusta kärsiviä ihmisiä yliherkiksi, luulotautisiksi, mielenvikaisiksi, riidanhaluisiksi ja typeriksi teknologisen edistyksen vastustajiksi. Linkissä on infoa akustiikasta eli ääniopista: fi.wikipedia.org/wiki/Akustiikka Ote: "Meluntorjunta on akustiikan osa-alue, joka pyrkii vaimentamaan ei-toivottua ääntä ja vähentämään sen aiheuttamia haittoja. Melua syntyy liikenteessä, työpaikoilla ja rakennuksissa, joten meluntorjunnalla on yhteyksiä konetekniikkaan ja rakennustekniikkaan." Äänen havaitsemisen ja kuulon tutkimus eli psykoakustiikka on lähellä psykologiaa ja lääketiedettä: fi.wikipedia.org/wiki/Psykoakustiikka Äänekkyys eli kuuluvuus on psykoakustiikan suure, joka kuvaa, kuinka kovana ääni havaitaan: fi.m.wikipedia.org/wiki/%C3%84%C3%A4nekkyys Ote: "Mutta psykologisena suureena äänekkyys riippuu monesta asiasta, kuten äänen taajuudesta [korkeudesta], intensiteetistä [ääniaallon kuljettamasta tehosta pinta-alaa kohti] ja kuuntelevasta yksilöstä. Yleensä matalat ja korkeat äänet havaitaan hiljaisempina kuin keskiäänialueeseen kuuluvat äänet." Tuulimafia pyrkii siihen, että ihmiset eivät lukisi infoa melusta vaan uskoisivat muitta mutkitta sitä poliittista melua ja aatteellista saastetta ja kuraa, jota median agendatoimittajat tarjoilevat halveksimalleen yleisölle. Tarkoitus on, että ihmiset tyytyisivät vain kinaamaan melusta keskenään pelkkien luulojen ja tunteiden varassa. Tuulitrollit huolehtivat somessa likaisesta työstä tähän tapaan: - Taas se Makkonen meluaa tyhjästä - Mistä näitä luulotautisia riittää - Börje ei anna periksi vaan oksentaa taas denialistien sontaa ihmisten päälle - Liikonen on kysynyt melusta neuvoa päiväkodin kakaroilta - Onpas persu taas pahalla päällä - Besserwisser Päärykäinen kertoo mökästä satuja - On nää saatanan idiootteja ilmakehän tuhoajia - Tekee tiliä Olkiluodossa, aina kusettamassa, törkee tyyppi - Joo just, sinne vaan ydinjätteet onkaloon 100.000 vuodeksi, perkele mitä hulluja - Nää hullut ämmät ei välitä ilmakehän kuumenemisesta tippaakaan - Joo, karsseriin rauhottumaan tommoset ämmät Globaali ja kotimainen tuulimafia ryövää Suomea oikein urakalla, kun sillä on mediassa tieteellisiä tekniikoita osaamattomia talkootyöläisiä. Kaiken keskustelun voi lytätä rennolla otteella letkauttamalla, että "kyllä maailmaan ääntä mahtuu".

Paljonko tästä tarvitaan Suomeen?

View more comments