Kysely tuulivoimaloiden haitoista

31.10.2021
Kuva SANTERI ROSENVALL / ILTALEHTI 28.12.2020

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry, tekee selvitystä tapauksista, joissa yksittäinen henkilö tai koko perhe kärsii lähelle tai alueelle rakennettujen tuulivoimaloiden aiheuttamista haitoista tai on jopa joutunut haittojen vuoksi muuttamaan pois kotoaan. Tarkoituksena on selvittää missäpäin Suomea ja minkälaisia haittoja tuulivoimaloista on aiheutunut.

Kyselyssä saatuja tietoja käytetään tukemaan yhdistyksen vaatimuksia tuulivoimaa koskevien säädösten korjaamiseksi ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

Kyselyn henkilökohtaiset tiedot eivät päädy selvitykseen.

Jos olet kärsinyt tuulivoimaloiden aiheuttamista terveys- tai muista haitoista, vastaathan kyselyymme. Jos et itse kärsi, mutta tiedät ihmisiä, jotka ovat kokeneet saavansa tuulivoimaloista haittoja, kerro heille selvityksestä ja pyydä heitä vastaamaan kyselyyn.

Kysely löytyy osoitteesta http://bit.ly/tvky-kysely.