Tuore tutkimus: Tuulivoiman hyväksyttävyyden nykytila ja näkymät Suomessa. Tuulivoiman paikallinen hyväksyttävyys on Suomessa koetuksella

Itä-Suomen yliopistossa tehdyn selvityksen mukaan tuulivoimarakentamisen vauhti ja volyymi asettavat tuulivoiman paikallisen hyväksyttävyyden koetukselle lähivuosina. Tuulivoimarakentamisen jatkuessa vilkkaana hyväksyttävyys voi heikentyä. Erityisesti kasautuvia vaikutuksia ja vähäistä koordinointia pidetään hyväksyttävyyden kannalta vaikeana yhdistelmänä. Tuulivoimahankkeiden määrä ja rakentamisen kiivas tahti on alkanut monin paikoin tuntua ihmisistä hallitsemattomalta. Useampia hankkeita voi olla vireillä samoilla alueilla. Vaatimukset näiden paremmasta […]

Hollanti: Lääkärit huolissaan tuulivoimaloiden melun aiheuttamista terveysongelmista. Kolmannes Groningenin kylien asukkaista käyvät lääkärissä tuulivoimamelun vuoksi, kirjoittaa AD Nieuws.

Yksi pariskunta on rakentanut kotiinsa äänieristetyn tilan suojautuakseen melulta ja huminalta, kertoo kylälääkäri Cornelis Pet Groningenin Meedenistä. Monet hänen potilaistaan lähtevät pois kotoa aina, kun vain mahdollista ja nukkuvat öitään säännöllisesti jossain muualla, esim. mökillä vai veneessä. Tegenwind N33-yhtiön tuulivoimalat ovat alle kilometrin päässä kylästä. Yhtiö on saanut melun vuoksi jo lähes 800 valitusta sen […]

Göteborgs-Posten: Varovaisuusperiaatetta tulee soveltaa myös tuulivoimarakentamisessa. Tuore ruotsalainen tutkimuskatsaus: Tuulivoiman melu-, kemikaali- ja hiukkaspäästöille altistumisen aiheuttamista ympäristö- ja terveysriskeistä tiedetään liian vähän.

Tuulivoima nähdään keskeisenä osana vihreää siirtymää, mutta tuulivoimasuunnitelmat kohtaavat Ruotsissa suurta paikallista vastustusta. Uskallammeko sallia laajat panostukset toimintaan, jonka tiedämme sisältävän myrkyllisiä kemikaaleja ja aiheuttavan merkittävää melua ilman, että tiedämme siitä aiheutuvat vaikutukset ympäristöön, eläimille ja ihmisille, kysyvät kolme ruotsalaista ympäristöterveysasiantuntijaa Göteborgs-Postenissa julkaistussa kirjoituksessaan. Sähköntuotannon tulee olla Ruotsissa fossiilivapaata vuoteen 2040 mennessä, ja Ruotsi aikoo […]

Kolme ruotsalaista tuulivoima-aiheista dokumenttia

Nämä kolme tuulivoima-aiheista dokumenttia on julkaistu Ruotsissa alkuvuodesta 2022. Dokumentit ovat suomeksi tekstitettyjä. Tuulivoima – pelastus vai tuho. Osa 1: Uhka ihmisillehttps://www.youtube.com/watch?v=oNh6svLzXpU Tuulivoima – pelastus vai tuho. Osa 2: Tuulivoima & ympäristöhttps://www.youtube.com/watch?v=7lI7hnF6zbU Tuulivoima – pelastus vai tuho. Osa 3: Tuulivoima & kestävyyshttps://www.youtube.com/watch?v=fa6hdmQIaHs Katselusuositus.

Kyselytutkimus: Etäisyyden vaikutus tuulivoiman hyväksymiseen. Mitä kauempana tuulivoimalat sijaitsevat, sitä paremmin ne hyväksytään.

Luonnonvarakeskuksessa (Luke) tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin tuulivoimaloiden sijaintietäisyyden vaikutusta siihen, miten hyväksyttävänä tuulivoimaa pidetään. Tutkimusaineisto kerättiin kansalaiskyselyllä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Huomioon otettiin vakinaisen asunnon tai mahdollisen loma-asunnon ympäristöissä jo olevat tuulivoimalat sekä suunnitteluvaiheessa olevat voimalat. Maantieteellisen etäisyyden lisäksi tarkasteltiin myös ajallisen, sosiaalisen ja kokemuksellisen etäisyyden vaikutusta, sekä haastateltavien käsityksiä ja henkilökohtaisia kokemuksia tuulivoiman vaikutuksista. Kyselyssä selvitettiin […]

Uusi tutkimus: Lepakot välttävät tuulivoimaloita laajoilla alueilla niiden ympärillä.

Saksalaistutkimus valottaa tuulivoimaloiden vaikutuksia lepakoihin ja niiden elinalueisiin. Sen lisäksi, että lepakoita kuolee törmäyksissä tuulivoimaloihin ja lapoihin, tuulivoimalat hävittävät lepakoiden elinympäristöjä laajalla alueella voimaloiden ympärillä. Voimaloiden ollessa toiminnassa lepakoiden aktiivisuus vähenee 80 prosentilla 80-450 metrin säteellä tuulivoimaloiden ympärillä. Tähän tulokseen päädyttiin Leibniz Institute for Zoo und Wildlife Researchin ja Philipps-Universität Marburgin tutkijoiden johtamassa tieteellisessä tutkimuksessa, […]

SMHI:n valtameritutkijat: Merituulivoimalla on laajamittainen vaikutus mereen

Merivirrat, veden suolapitoisuus ja lämpötila pintavesissä ja pohjalla ovat tekijöitä, joihin tuulivoimalat vaikuttavat. Nämä ovat ensimmäisiä tuloksia tutkimuksesta, jonka lopulliset tulokset on tarkoitus esitellä keväällä 2024. Merituulivoimalla on laajamittainen vaikutus mereen, ja vaikutukset ulottuvat kauas tuulivoimala-alueen ulkopuolelle. Tuuli heikkenee tuulivoimaloiden takana, ja se vaikuttaa virtauksiin ja vedon kerrostumiin. Tämä puolestaan vaikuttaa pintakerrosten ravinteisiin ja levänkintaan, […]

Tutkimuskatsaus: Kuinka kauas linnut, lepakot ja maanisäkkäät väistyvät tuulivoimahankkeiden tieltä? Linnuista 63 %, lepakoista 72 % ja nisäkkäistä 67 % etsii uusia alueita.

Kooste tutkimuskatsauksesta Anne Tolvanen, Henri Routavaara, Mika Jokikokko, Parvez Rana: How far are birds, bats and terrestrial mammals displaced from onshore wind power development? – A systematic review Abstrakti: Tuulivoima on nopeasti kasvava energialähde, ja on tärkeä ilmastonmuutoksen hillinnässä, mutta se nopeuttaa biologisen monimuotoisuuden heikkenemistä elinympäristöjen häviämisen ja eläinten pois siirtymisen vuoksi. Ymmärtääksemme eläinten siirtymisen […]

Preussische Allgemeine: Tuulivoima – ekologinen ja taloudellinen katastrofi.

Kooste artikkelista Windkraft – Ein ökologisches und wirtschaftliches Desaster: Ilmastoystävällisiksi väitettävien jättilaitosten onnettomuuksista aiheutuu arvaamattomia seurauksia ihmisille ja luonnolle, mutta niistä vaietaan julkisuudessa. Lokakuun 15. vastaisena yönä v. 2021 80-metrinen voimalan lapa putosi Energiekontorin omistamalla Alfstedt-Ebersdorfin tuulivoimala-alueella Rotenburg/Wümmenin alueella Ala-Saksissa. Kaikki kahdeksan 250-metristä tuulivoimalaa (WKA) pysäytettiin. Voimalat otettiin uudelleen käyttöön vasta touko-kesäkuussa 2022. Viime vuoden […]

Hannu Saari, opinnäytetyö Centria-ammattikorkeakoulu: Tuulivoiman profiilikustannukset 2021

Hannu Saari tutki opinnäytetyössään tuulivoiman profiilikustannuksia. Tuulivoiman lisärakentaminen syö kasvavien profiilikustannusten eli kannibalisaation myötä alan kannattavuuden. Tuulivoiman profiilikustannuksilla tarkoitetaan sähkön keskihinnan ja tuulivoimalla tuotetun sähkön hinnan erotusta. Tuulisina aikoina, kun tuulivoiman tuotanto on suurta, syntyy sähköstä ylitarjontaa, joka laskee sähkön hintaa. Ero sähkön keskihinnan ja tuulivoimalla tuotetun sähkön hinnan välillä kasvaa, kun tuulivoimaloiden tuotantoa ei […]