Hollanti: Lääkärit huolissaan tuulivoimaloiden melun aiheuttamista terveysongelmista. Kolmannes Groningenin kylien asukkaista käyvät lääkärissä tuulivoimamelun vuoksi, kirjoittaa AD Nieuws.

25.3.2024

Yksi pariskunta on rakentanut kotiinsa äänieristetyn tilan suojautuakseen melulta ja huminalta, kertoo kylälääkäri Cornelis Pet Groningenin Meedenistä. Monet hänen potilaistaan lähtevät pois kotoa aina, kun vain mahdollista ja nukkuvat öitään säännöllisesti jossain muualla, esim. mökillä vai veneessä. Tegenwind N33-yhtiön tuulivoimalat ovat alle kilometrin päässä kylästä. Yhtiö on saanut melun vuoksi jo lähes 800 valitusta sen jälkeen, kun ensimmäinen alueen 35 tuulivoimalasta otettiin käyttöön vuonna 2020. Pet arvioi, että kolmasosa Meedenin asukkaista kärsii melusta. Unettomuus aiheuttaa stressiä, väsymystä, ärtymystä ja masennusta. Vanhemmat valittavat lasten kurittomuudesta ja kouluvaikeuksista. Avunhuudoista huolimatta tilanne ei parane, sanoo Pet ja kertoo tuntevansa itsensä lääkärinä voimattomaksi.

Myös Petin kollega Sylvia van Manen Den Boschista on huomannut melua koskevien ongelmien lisääntyneen viime vuosina. ”Huimausta, migreeniä, rauhattomuutta ja pelon tunteita sen jälkeen, kun neljä tuulivoimalaa rakennettiin lähistölle”. Kolmasosa asukkaista näyttää kokevan vakavaa haittaa. Van Manenin potilaat yrittävät kotonaan suojautua melulta oleskelemalla niissä tiloissa, joihin melu ja varjovälke pääsee vähiten, esim. keittiössä olohuoneen sijasta.

Van Manen ja muut AD:n haastattelemat lääkärit ovat tyrmistyneitä Hollannin terveydenhuollon tutkimuslaitoksen tuoreesta tutkimuksesta (Wind Turbine Health Outlook, ns. Nivelin raportista), jonka mukaan vuosina 2012-2021 tuulivoimaloiden lähialueilla ei ole diagnosoitu terveysongelmia enempää kuin kauempana asuvilla ihmisilläkään. Epidemiologi ja ent. yleislääkäri Dick Bijl ei pidä tutkimuksen johtopäätöksiä totuudenmukaisina. Diagnooseja tarkasteltiin liian harvalla aluejaolla. Otannassa käytetyillä postinumeroalueilla ei kyetä mittaamaan vaikutuksia tuulivoimaloiden lähialueilla. Tulisi haastatella nimenomaan lähiasukkaita, ja myös niitä, jotka ovat jo muuttaneet melun vuoksi pois.

Siitä huolimatta terveysministeriö lähetti tutkimusraportin eteenpäin. Tuulivoima-ala innostui tuloksista, ”terveysongelmat ovat kuviteltuja”. Denekampin GP Anneke Bodden mukaan poliitikot ja päättäjät kärsivät putkinäöstä. Ainoa tavoite näyttää olevan tuulivoiman lisärakentaminen. Vaikka on todistettu, että jatkuva melulle altistuminen lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä. Vain tuulivoimalle suotuisat tutkimustulokset huomioidaan.

Boddenin ja hänen kollegoidensa mukaan Nivel-tutkimuksessa käytetty tautiluokitus ei sovellu tieteellisten johtopäätösten tekemiseen. Se ei ole tarpeeksi yksityiskohtainen osoittamaan, liittyvätkö oireet tuulivoimaloiden aiheuttamaan haittaan.

Myöskään Flevolandin yleislääkäri Paul Kemps ei hyväksy tuloksia. Aikaisemmin tuulivoimalat sijaitsivat kauempana asunnoista, viime vuosina on rakennettu yli 200-metrisiä voimaloita kylän lähelle. Nivel-raportti kuvaa 10 vuoden takaista tilannetta, jolloin voimalat olivat pienempiä ja sijaitsivat kauempana. Hänen potilaidensa keskuudessa tilanne pahenee. Melu ja jatkuva humina ”tekee hulluksi”. Unilääkkeet eivät ole mikään ratkaisu.

Tutkija Christos Baliatsas myöntää tutkimuksen aluerajauksiin liittyvän ongelman, mutta kutsuu Nivel-tutkimusta suuren otoskoon vuoksi yhdeksi kansainvälisesti kattavimmaksi terveystutkimukseksi. Tuulivoiman terveysvaikutuksista on tehty hyvin vähän epidemiologista tutkimusta. Baliatsas sanoo kuitenkin, että vaikka tutkimus ei osoita yhteyttä sairauksiin, se ei tarkoita sitä, että ”terveysvaikutukset olisi suljettu kokonaan pois”. Olemme nähneet, että oireita esiintyy yleisemmin tuulivoimaloiden alueilla, erityisesti viime vuosina, mutta tulos e ole selvä.

Lääkäreiden ryhmä Wind Wiki pyrkii vaikuttamaan tuulivoiman ympäristöohjeistukseen, jota maan hallitus parhaillaan suunnittelee. Edellinen ohjeistus jouduttiin kumoamaan, koska Euroopan tuomioistuin totesi ne puutteellisiksi. Wind Wiki suosittelee etäisyysvaatimuksesi tuulivoimaloiden ja asuinrakennusten välille 10 x napakorkeus, koska suuremmista tuulivoimaloista aiheutuu enemmän matalataajuista melua. Epidemiologi Bijl kritisoi kuitenkin sitä, että uudessakin meluohjeistuksessa melurajat perustuisivat vuosikeskiarvoon, jolla ei voida rajoittaa hetkittäisiä meluhuippuja. (Kooste TV-KY ry).

Linkki AD Nieuwsin artikkeliin: https://www.ad.nl/binnenland/een-derde-van-gronings-dorpje-bezoekt-dokter-vanwege-klachten-windturbines~a345fae9/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F