Uusi tutkimus: Lepakot välttävät tuulivoimaloita laajoilla alueilla niiden ympärillä.

7.1.2024

Saksalaistutkimus valottaa tuulivoimaloiden vaikutuksia lepakoihin ja niiden elinalueisiin. Sen lisäksi, että lepakoita kuolee törmäyksissä tuulivoimaloihin ja lapoihin, tuulivoimalat hävittävät lepakoiden elinympäristöjä laajalla alueella voimaloiden ympärillä. Voimaloiden ollessa toiminnassa lepakoiden aktiivisuus vähenee 80 prosentilla 80-450 metrin säteellä tuulivoimaloiden ympärillä. Tähän tulokseen päädyttiin Leibniz Institute for Zoo und Wildlife Researchin ja Philipps-Universität Marburgin tutkijoiden johtamassa tieteellisessä tutkimuksessa, joka julkaistiin Global Ecology and Conservation -lehdessä. Tutkijoiden mukaan yksi syy välttämiskäyttäytymiseen on tuulivoimaloiden aiheuttama melu. Tuulivoiman voimakkaan lisärakentamisen vuoksi tuulivoimaloita rakennetaan Saksassa yhä vähemmän sopiviin paikkoihin, mm. metsiin, jotka ovat monien lepakkolajien elinympäristöjä. Tutkimuksessa tutkittiin lepakoiden toimintaa metsäalueille sijoitettujen tuulivoimaloiden ympäristössä erilaisissa tuuliolosuhteissa. Havaittiin lepakoiden välttävän tuulivoimaloiden ympäristöä voimaloiden ollessa toiminnassa, mutta ei silloin, kun tuulivoimalat oli pysäytetty. ”Tuulivoimalan lapojen liikkeet eivät aiheuta vain ns. jälkipyörteitä, vaan myös huomattavaa melua. Molemmat tekijät voivat vaikuttaa lepakoihin satojen metrien etäisyydellä”, tutkijat toteavat.

Linkki tutkimusta koskevaan lehdistötiedotteeseen: https://www.eurekalert.org/news-releases/1030287

Linkki Global Ecology and Conservation -lehdessä julkaistuun tutkimusartikkeliin: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989423004171?via%3Dihub

Linkki tutkimuksesta kertovaan Interesting Engineerin -lehden artikkeliin: https://interestingengineering.com/energy/bat-species-activity-declines-80-in-dense-habitat-due-to-wind-turbines?fbclid=IwAR1uDJxK2kMzRFzwWvYZPsYPFjTQRzXewoVAUXf5fDlfn94R3dVe826sn6Q