Tuore tutkimus: Tuulivoiman hyväksyttävyyden nykytila ja näkymät Suomessa. Tuulivoiman paikallinen hyväksyttävyys on Suomessa koetuksella

11.4.2024

Itä-Suomen yliopistossa tehdyn selvityksen mukaan tuulivoimarakentamisen vauhti ja volyymi asettavat tuulivoiman paikallisen hyväksyttävyyden koetukselle lähivuosina. Tuulivoimarakentamisen jatkuessa vilkkaana hyväksyttävyys voi heikentyä. Erityisesti kasautuvia vaikutuksia ja vähäistä koordinointia pidetään hyväksyttävyyden kannalta vaikeana yhdistelmänä.

Tuulivoimahankkeiden määrä ja rakentamisen kiivas tahti on alkanut monin paikoin tuntua ihmisistä hallitsemattomalta. Useampia hankkeita voi olla vireillä samoilla alueilla. Vaatimukset näiden paremmasta koordinoinnista ja yhteisvaikutusten hallinnasta ovat kasvaneet.

Paikalliset ympäristövaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset nousivat selvityksessä esiin tuulivoiman hyväksyttävyyden haasteena. Puhtaan energian infrastruktuurin rakentaminen aiheuttaa maankäytön muutosten myötä lisääntyviä ympäristö- ja luontovaikutuksia. Nopeasta rakentamisesta seuraa myös hankkeiden ja prosessien laatuongelmia esim. ympäristövaikutusten arvioinnissa. Samalla tuulivoimahankkeiden hyötyjen ja haittojen epätasainen jakautuminen synnyttää eriarvoisuuden kokemuksia.

Selvityksessä arvioitiin myös hallitusohjelman tuulivoimaan liittyviä toimenpiteitä hyväksyttävyyden näkökulmasta. Esille nousi tarve hallita tuulivoimahankkeiden koko elinkaaren mittaisia vaikutuksia sekä niiden yhteisvaikutuksia.

Tuulivoiman hyväksyttävyyden nykytilaa ja tulevaisuutta selvittänyt hanke toteutettiin Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitoksella. Selvityksen keskeisenä aineistona olivat asiantuntijahaastattelut. Hanketta rahoittivat ympäristöministeriö sekä TAH-säätiö.

Linkki Itä-Suomen yliopiston tiedotteeseen: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/tuulivoiman-paikallinen-hyvaksyttavyys-on-suomessa-koetuksella

Linkki tutkimusraporttiin: https://erepo.uef.fi/handle/123456789/31645