Tuulivoimalan ja tuulivoimalle vuokratun rakennuspaikan kiinteistöverovelvollisuus alkaa rakentamisen alkamisesta ja päättyy voimalan purkamiseen, mutta voimalaitosverokantaa tuulivoimalaan sovelletaan vain siltä ajalta, jonka voimala on kytkettynä sähköverkkoon.

Kiinteistövero koskee pääsääntöisesti kaikenlaisia rakennuksia ja rakennelmia, myös keskeneräisiä, ja kiinteistöveroa suoritetaan myös toisen maalla olevasta rakennuksesta maanvuokrasuhteen laadusta riippumatta. Siten myös tuulivoimaloista maksetaan kiinteistöveroa. Veroa maksetaan kuitenkin vain perustuksista, tornista ja konehuoneen kuoresta roottorin lapoineen ja voimalan koneistojen jäädessä kiinteistöverotuksen ulkopuolelle. Kiinteistövero lasketaan tuulivoimalan veronalaisten osien jälleenhankinta-arvosta, joka on 75 % näiden osien rakennuskustannuksista […]

Tuulivoimahyötyjen huomioiminen valtionosuuden tasauksessa voisi loppupelissä olla kuntienkin etu

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Ilkka-Pohjalaisessa 19.12.2023: Ilkka-Pohjalainen kirjoitti 8.12., että tuulivoimakunnissa ollaan huolissaan tuulivoimahyötyjen mahdollisesta jakamisesta valtionosuuden tasauksessa muille kunnille. Tuulivoiman kiinteistöverot ovat sijaintikunnalleen merkittävä helpotus kuntatalouden pyörittämiseen, ja tuulivoimakunnat haluavat pitää niistä kiinni. Mutta onko tällaisen kehityksen syventyminen sittenkään pitkällä tähtäimellä kunnan etu? Jos kuntien palvelujen rahoitus perustuu tulevaisuudessa yhä enemmän tuulivoimasta saataviin tuloihin, seurauksena […]

Tuulivoiman sijoittamista ohjaavat säädökset tarvitsisivat täysremontin – kiinteistöveron jakamista tulisi harkita

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Aamulehdessä 4.12.2023: Aamulehti kirjoitti, että tuulivoimasta hyötyvissä kunnissa pelätään valtion ottavan osansa tuulivoimaloiden kiinteistöveroista. (AL 30.11.). Soteuudistuksen toteuduttua kiinteistöverot näyttelevät entistä tärkeämpää roolia kuntien taloudessa. Verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasausjärjestelmässä hyvätuloisten kuntien tuloja tasataan heikommin menestyville kunnille, ja nykyisin siinä otetaan huomioon myös puolet kunnan laskennallisista kiinteistöverotuloista. Voimalaitoksista huomioidaan kuitenkin vain ydinvoimalat, joten […]

Tuulivoimaloiden kiinteistöverot tulisi jakaa kuntien kesken

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Kainuun Sanomissa 1.12.2023: Presidenttiehdokas Olli Rehn sanoi Kainuun Sanomien haastattelussa, että itäisen Suomen aluetaloutta heikentää se, ettei idässä voida rakentaa tuulivoimaa samalla tavalla kuin läntisessä Suomessa. Hän toivoi, että tuulivoiman rakentaminen tehtäisiin mahdolliseksi myös Itä-Suomessa (KS 26.11.) Suomella on pitkä yhteinen maaraja hyökkäyssotaa toisen naapurimaansa kanssa käyvän arvaamattoman valtion kanssa. Puolustusvoimat hoitaa […]

Tuulivoimaloiden kiinteistöverot tulisi ottaa huomioon veroihin perustuvassa valtionosuuden tasausjärjestelmässä kuten muutkin kiinteistöverotulot

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Savon Sanomissa 19.10.2023 Tuulivoimaloiden kiinteistöverohyödyt laajempaan jakoon Savon Sanomien pääkirjoituksessa (SS 15.10.) todettiin, että vihreä siirtymä lisää idän ja lännen kuntien taloudellista eroa.  Haastattelussa (SS 16.10.) hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä sanoi, että sote-uudistuksen seurauksena kuntien eriytyminen jatkuu, mutta pelastusrenkaana pienillä kunnilla on uusiutuva energia, ja jokainen ”järkevä” kunta rakentaa nyt tuulivoimaa, jos […]

Tuulivoimaloiden kiinteistöverot tulisi ottaa huomioon verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Itä-Hämeessä 3.7.2023: Tuulivoimaloiden kiinteistöverojen jakamiselle kuntien kesken olisi hyvät perusteet Tuulivoimakuntien verkoston puheenjohtaja Juha Herrala ja varapuheenjohtajat kirjoittivat (IH 28.6.), että tuulivoimarakentamisen hyötyjen tulee kohdistua siihen kuntaan, johon haitatkin muodostuvat. He pitävät vaarallisina keskustelunavauksia kiinteistöverotulon viemisestä valtiontasausjärjestelmään. Yhdistyksemme pitää kuitenkin kiinteistöverohyödyn jakamista tuulivoimahankkeen sijaintikuntaa laajemmalle alueelle perusteltuna, ja olemmekin esittäneet, että tuulivoimaloista […]

Liimattalan tuulivoimahanke – lyhyt laskuoppi valtuutetuille

Alkuperäinen mielipidekirjoitus on julkaistu ilmaisjakelulehti Äänekosken Kaupunkisanomissa 18.01.2022. Liimattalan tuulivoimalahankkeen yhteydessä on esille noussut niiden tuottama kiinteistövero kaupungille. Toisivatko nuo myllyt ilmaista rahaa kaupungin kassaan? Ennen päätöksentekoa on syytä miettiä taloudellisia kokonaisvaikutuksia. Mitkä ovat taloudelliset hyödyt ja haitat, niin kaupungille kuin asukkaillekin? Mitä saataisiin ja mitä menetettäisiin, jos nuo myllyt Liimattalaan rakennettaisiin? Mitä saataisiin? Arvion […]