Tuulivoiman sijoittamista ohjaavat säädökset tarvitsisivat täysremontin – kiinteistöveron jakamista tulisi harkita

4.12.2023

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Aamulehdessä 4.12.2023:

Aamulehti kirjoitti, että tuulivoimasta hyötyvissä kunnissa pelätään valtion ottavan osansa tuulivoimaloiden kiinteistöveroista. (AL 30.11.).

Soteuudistuksen toteuduttua kiinteistöverot näyttelevät entistä tärkeämpää roolia kuntien taloudessa. Verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasausjärjestelmässä hyvätuloisten kuntien tuloja tasataan heikommin menestyville kunnille, ja nykyisin siinä otetaan huomioon myös puolet kunnan laskennallisista kiinteistöverotuloista. Voimalaitoksista huomioidaan kuitenkin vain ydinvoimalat, joten tuulivoimaloista maksettavat kiinteistöverot kunnat saavat pitää kokonaan itsellään.

Kiinteistöverojen jäämistä sijaintikuntaan on perusteltu hyötyjen ohjaamisella sinne, minne haitatkin osuvat. Tuulivoimahankkeet sijoitetaan kuitenkin hyvin usein kuntien reunoille, jolloin osa haitoista koituu naapurikunnalle. Naapurikuntien asukkailla ei ole riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa toisen kunnan puolella tapahtuvaan rakentamiseen ja sieltä tuleviin haittoihin. Myös hankkeiden sähköliityntälinjat kulkevat usein naapurikuntien kautta.

Tuulivoimaloista maksettavat kiinteistöverot ovat tärkein motivaatiotekijä kuntien harkitessa alueiden kaavoittamista tuulivoimalle. Tuulivoimaa ei kuitenkaan voida rakentaa kaikkialle ja kaikkiin kuntiin. Tuulivoiman hyödyt ja haitat jakautuvat hyvin epätasaisesti kuntien ja kansalaisten kesken. Lisäksi tuulivoimasta aiheutuu energiajärjestelmälle kustannuksia, jotka tulevat kaikkien maksettaviksi.

Yksi tapa korjata tuulivoimahyötyjen jakautumista olisi ottaa valtionosuuden tasausjärjestelmässä huomioon myös tuulivoimaloiden kiinteistöverot. Kiinteistöverojen jakoa valtion ja kuntien kesken voisi myös harkita. Esimerkiksi Ruotsissa tuulivoimaloiden kiinteistöverot maksetaan valtiolle.

Päätöksenteko kunnissa hanke kerrallaan ja kaikkien hyötyjen jääminen sijaintikuntaan soveltuu huonosti kuntarajat ylittäviä vaikutuksia aiheuttavaan tuulivoimarakentamiseen. Nykyinen suunnittelujärjestelmä ei ohjaa tuulivoimaloiden sijoittamista kokonaisuuden kannalta parhaalla ja vähiten haittaa aiheuttavalla tavalla. Sijoittaminen perustuu osaoptimointiin kokonaisoptimoinnin kustannuksella. Tuulivoiman sijoittamista ohjaavat säädökset tarvitsisivatkin täysremontin, ja tuulivoimahyötyjen ja haittojen jakautuminen vaatisi kriittistä tarkastelua.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Linkki kirjoitukseen: https://www.aamulehti.fi/lukijalta/art-2000010029842.html?fbclid=IwAR3ILWd1UHOGfC1uIonZA-hmxtkIobAVvIYXhrY8jCiukYMbKs3UT1R2C1g

Linkki kirjoitukseen ”Tuulivoimalla talouttaan paikkaavat kunnat pelkäävät, että valtio vetää välistä kiinteistöverotuottoja” https://www.aamulehti.fi/talous/art-2000010023737.html?fbclid=IwAR3VyJ8rXmO5xRg1IF4C624iz_-NaJzEdx_ZBlrT1hhMsMp9z_5feSBmMIo

Kooste em. kirjoituksesta: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021SiBUsv7fNeBDBcMWEzicdmJosQfNhkvqRWckQRdC7j8rMcSPsrv4wW634zj4cnGl&id=100080395790841