Tuulivoimaloiden kiinteistöverot tulisi ottaa huomioon veroihin perustuvassa valtionosuuden tasausjärjestelmässä kuten muutkin kiinteistöverotulot

19.10.2023

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Savon Sanomissa 19.10.2023

Tuulivoimaloiden kiinteistöverohyödyt laajempaan jakoon

Savon Sanomien pääkirjoituksessa (SS 15.10.) todettiin, että vihreä siirtymä lisää idän ja lännen kuntien taloudellista eroa.  Haastattelussa (SS 16.10.) hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä sanoi, että sote-uudistuksen seurauksena kuntien eriytyminen jatkuu, mutta pelastusrenkaana pienillä kunnilla on uusiutuva energia, ja jokainen ”järkevä” kunta rakentaa nyt tuulivoimaa, jos voi.

Tuulivoimaloista maksettavat kiinteistöverot ovat tärkein motivaatiotekijä kuntien harkitessa alueidensa kaavoittamista tuulivoimalle. Pinta-alaltaan laaja, mutta väkiluvultaan pieni kunta voikin saada tuulivoimasta merkittävää kohennusta talouteensa.

Tuulivoimaa ei kuitenkaan voida rakentaa kaikkialle ja kaikkiin kuntiin. Tuulivoiman hyödyt ja haitat jakautuvat hyvin epätasaisesti kuntien ja kansalaisten kesken.

Nykyinen suunnittelujärjestelmä ei ohjaa tuulivoimaloiden sijoittamista oikeudenmukaisesti ja kokonaisuuden kannalta edullisimmalla ja vähiten haittaa aiheuttavalla tavalla. Sijoittaminen perustuu osaoptimointiin kokonaisoptimoinnin kustannuksella.

Päätöksenteko kunnissa hanke kerrallaan soveltuu huonosti kuntarajat ylittäviä vaikutuksia aiheuttavaan tuulivoimarakentamiseen. Tuulivoiman vaikutukset ovat ylikunnallisia ja ylisukupolvisia. Tuulivoimaloiden sijoittamista ohjaavat säädökset tarvitsisivatkin täysremontin.

Soteuudistuksen toteuduttua kiinteistöverot näyttelevät entistä tärkeämpää roolia kuntien taloudessa. Verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasausjärjestelmässä hyvätuloisten kuntien tuloja tasataan heikommin menestyville kunnille, ja nykyisin siinä otetaan huomioon myös puolet kunnan laskennallisista kiinteistöverotuloista. Voimalaitosten osalta huomioidaan kuitenkin vain ydinvoimalat muiden voimalaitosten kiinteistöverojen jäädessä tasauksen ulkopuolelle.

Yksi tapa korjata kuntien välistä eriarvoisuuttaa olisi ottaa valtionosuuden tasausjärjestelmässä huomioon myös tuulivoimaloiden kiinteistöverot. Kiinteistöverojen jakoa valtion ja kuntien kesken voisi myös harkita. Esimerkiksi Ruotsissa tuulivoimaloiden kiinteistöverot maksetaan valtiolle.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Linkki TV-KY ry:n kirjoitukseen: https://www.savonsanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/6289086

Linkki Savon Sanomien pääkirjoitukseen: https://www.savonsanomat.fi/paikalliset/6280556