Tuulivoimaloiden kiinteistöverot tulisi jakaa kuntien kesken

1.12.2023

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Kainuun Sanomissa 1.12.2023:

Presidenttiehdokas Olli Rehn sanoi Kainuun Sanomien haastattelussa, että itäisen Suomen aluetaloutta heikentää se, ettei idässä voida rakentaa tuulivoimaa samalla tavalla kuin läntisessä Suomessa. Hän toivoi, että tuulivoiman rakentaminen tehtäisiin mahdolliseksi myös Itä-Suomessa (KS 26.11.)

Suomella on pitkä yhteinen maaraja hyökkäyssotaa toisen naapurimaansa kanssa käyvän arvaamattoman valtion kanssa. Puolustusvoimat hoitaa tärkeää lakisääteistä tehtäväänsä itärajan turvallisuutta valvoessaan. Tuulivoimalat häiritsevät tutkien toimintaa.

Tuulivoimaloista maksettavat kiinteistöverot ovat tärkein motivaatiotekijä kuntien harkitessa alueiden kaavoittamista tuulivoimalle. Tuulivoimaa ei kuitenkaan voida rakentaa kaikkialle ja kaikkiin kuntiin. Tuulivoiman hyödyt ja haitat jakautuvat hyvin epätasaisesti kuntien ja kansalaisten kesken. Tuulivoiman lisärakentamisesta aiheutuu myös kustannuksia energiajärjestelmälle.

Päätöksenteko hanke kerrallaan kunnissa soveltuu huonosti kuntarajat ylittäviä vaikutuksia aiheuttavaan tuulivoimarakentamiseen. Nykyinen suunnittelujärjestelmä ei ohjaa tuulivoimaloiden sijoittamista kokonaisuuden kannalta parhaalla ja vähiten haittaa aiheuttavalla tavalla. Sijoittaminen perustuu osaoptimointiin kokonaisoptimoinnin kustannuksella. Tuulivoiman sijoittamista ohjaavat säädökset tarvitsisivatkin täysremontin ja lisää koko maan tasoista suunnittelua.

Soteuudistuksen toteuduttua kiinteistöverot näyttelevät entistä tärkeämpää roolia kuntien taloudessa. Verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasausjärjestelmässä hyvätuloisten kuntien tuloja tasataan heikommin menestyville kunnille, ja nykyisin siinä otetaan huomioon myös puolet kunnan laskennallisista kiinteistöverotuloista. Voimalaitosten osalta huomioidaan kuitenkin vain ydinvoimalat muiden voimalaitosten kiinteistöverojen jäädessä tasauksen ulkopuolelle.

Yksi tapa korjata kuntien välistä eriarvoisuutta olisi ottaa valtionosuuden tasausjärjestelmässä huomioon myös tuulivoimaloiden kiinteistöverot. Kiinteistöverojen jakoa valtion ja kuntien kesken voisi myös harkita. Esimerkiksi Ruotsissa tuulivoimaloiden kiinteistöverot maksetaan valtiolle.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Linkki TV-KY ry:n kirjoitukseen: https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/lukijan-mielipide-tuulivoimaloiden-kiinteistoverot-tulisi-jakaa-kuntien-kesken

Linkki Kainuun Sanomien artikkeliin ”Olli Rehn Kainuussa: Itäisen Suomen elinvoiman vahvistaminen pitäisi ottaa erityisen huomion kohteeksi”: https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/olli-rehn-kainuussa-itaisen-suomen-elinvoiman-vahvistaminen-pitaisi-ottaa-erityisen-huomion-kohteek