Tuulivoimahyötyjen huomioiminen valtionosuuden tasauksessa voisi loppupelissä olla kuntienkin etu

19.12.2023

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Ilkka-Pohjalaisessa 19.12.2023:

Ilkka-Pohjalainen kirjoitti 8.12., että tuulivoimakunnissa ollaan huolissaan tuulivoimahyötyjen mahdollisesta jakamisesta valtionosuuden tasauksessa muille kunnille. Tuulivoiman kiinteistöverot ovat sijaintikunnalleen merkittävä helpotus kuntatalouden pyörittämiseen, ja tuulivoimakunnat haluavat pitää niistä kiinni. Mutta onko tällaisen kehityksen syventyminen sittenkään pitkällä tähtäimellä kunnan etu?

Jos kuntien palvelujen rahoitus perustuu tulevaisuudessa yhä enemmän tuulivoimasta saataviin tuloihin, seurauksena on helposti se, että kuntien on pärjätäkseen kaavoitettava yhä lisää alueita tuulivoimalle. Tuulivoimatulothan laskevat ajan myötä, ja loppuvat parissa-kolmessa vuosikymmenessä kokonaan tuulivoimaloiden tultua käyttöikänsä päähän. Tuulivoimakaavoituksesta voi tulla kunnalle vapaaehtoinen pakko.

Energiateollisuudelle tällainen kehitys kyllä sopisi. Tavoitteenahan on Suomen ”valtavan tuulivoimapotentiaalin” käyttöönotto ja Suomen kasvaminen merkittäväksi energianviejäksi. Se merkitsee kuitenkin yhä laajempien maa-alueiden käyttöönottoa energiantuotannolle.

Tuulivoimaa ei kuitenkaan voida rakentaa kaikkialle ja kaikkiin kuntiin. Monissa kunnissa tuulivoiman rakentamista rajoittaa esimerkiksi puolustusvoimien toiminta. Tällaistenkin kuntien rahoitus joudutaan turvaamaan jollakin tavalla. Vaatimukset kuntien välisten tuloerojen tasoittamiseksi tulevat tulevaisuudessa vain kasvamaan.

Verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa hyvätuloisten kuntien tuloja tasataan heikommin menestyville kunnille. Nykyisin tasauksessa otetaan huomioon myös puolet kunnan laskennallisista kiinteistöverotuloista. Voimalaitoksista huomioidaan kuitenkin vain ydinvoimalat tuulivoimaloiden kiinteistöverojen jäädessä kokonaan sijaintikunnalle.

Yksi tapa korjata tuulivoimahyötyjen jakautumista olisi ottaa valtionosuuden tasausjärjestelmässä huomioon myös tuulivoimaloiden kiinteistöverot samalla tavalla kuin muutkin kunnan saamat kiinteistöverot. Puolet verotuloista jäisi edelleen sijaintikunnalle kannusteeksi, mutta muutoksen jälkeen valtionosuuden tasaus vastaisi paremmin todellista tarvetta. 

Muutos kannattaisi tehdä heti, koska se on joka tapauksessa edessä jossain vaiheessa. Kuntien kannalta olisi oikeudenmukaisempaa tehdä tarvittavat muutokset nyt, ennen kuin yhä laajempia alueita on ehditty kiinteistöverojen toivossa kaavoittaa tuulivoimalle.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Linkki kirjoitukseen: https://ilkkapohjalainen.fi/yleisolta/tuulivoimahy%C3%B6tyjen-huomioiminen-valtionosuuden-tasauksessa-voisi-loppupeliss%C3%A4-olla-kuntienkin-etu

Linkki artikkeliin 8.12.2023: https://ilkkapohjalainen.fi/uutiset/tuulivoimakunnat-%C3%A4l%C3%A4htiv%C3%A4t-voimaloista-saatava-kiinteist%C3%B6vero-kuuluu-vain-niille-ei-yhteiskassaan

Kirjoituksemme on julkaistu myös Lapin kansassa: https://www.lapinkansa.fi/tuulivoimahyotyja-tasattava-kunnille/6130196 ja Kalevassa: https://www.kaleva.fi/tuulivoimahyotyjen-huomioiminen-valtionosuuden-tas/6123602