Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n esitys asiantuntijakuulemisessa eduskunnan ympäristövaliokunnassa 28.9.2021. Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry esittää, että: Hallituksen esitystä tulee korjata siten, että rakennuslupien kuuleminen ja valitusoikeuden laajentaminen koskee kaikkia YVA-direktiivin mukaisia hankkeita, eikä tuulivoimahankkeita jätetä laajennuksen ulkopuolelle. Muutoksen kohteena olevissa maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:ssä ja 192 §:ssä sana ”rakennus” tulee muuttaa sanaksi ”hanke”. Valitusoikeus YVA-menettelyyn kuuluvissa hankkeissa tulee laajentaa […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto koskien hallituksen esitystä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

Eduskunnassa on vireillä maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jossa on tarkoitus mm. laajentaa kuultavien ja mahdollisten muutoksenhakijoiden piiriä YVA-menettelyyn kuuluvissa hankkeissa EU:n YVA-direktiivin edellyttämällä tavalla. Hallituksen esityksessä tuulivoimahankkeet on suljettu laajennuksen ulkopuolelle. Eduskunnan ympäristövaliokunta on pyytänyt Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:ltä asiassa lausunnon ja yhdistystämme on kuultu asiantuntijana ympäristövaliokunnassa 28.9.2021. Asiantuntijakuulemisen jälkeen yhdistyksemme on vielä täydentänyt lausuntoa kuulemisen yhteydessä […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto hallituksen esitykseen kiinteän omaisuuden lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Lausunnolle lähteneessä luonnoksessa hallituksen esitykseksi lunastuslain muuttamisesta ehdotetaan muutettavaksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annettua lakia ja eräitä muita lakeja. Muutoksen keskeisenä tarkoituksena on turvata lunastettavan omaisuuden haltijan asemaa ja osaltaan varmistaa perustuslaissa turvatun täyden korvauksen vaatimuksen toteutuminen. Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry on antanut hallituksen esitysluonnoksesta seuraavan lausunnon: TUULIVOIMA-KANSALAISYHDISTYS RY:N LAUSUNTO Tuulivoimaa rakennetaan Suomeen huomattavia määriä. […]