Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto hallituksen esitykseen kiinteän omaisuuden lunastuksesta annetun lain muuttamisesta