Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle

10.10.2021

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n esitys asiantuntijakuulemisessa eduskunnan ympäristövaliokunnassa 28.9.2021.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry esittää, että:

  • Hallituksen esitystä tulee korjata siten, että rakennuslupien kuuleminen ja valitusoikeuden laajentaminen koskee kaikkia YVA-direktiivin mukaisia hankkeita, eikä tuulivoimahankkeita jätetä laajennuksen ulkopuolelle. Muutoksen kohteena olevissa maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:ssä ja 192 §:ssä sana ”rakennus” tulee muuttaa sanaksi ”hanke”.
  • Valitusoikeus YVA-menettelyyn kuuluvissa hankkeissa tulee laajentaa YVA-direktiivin mukaisesti koskemaan kaikkia niitä, joita asia koskee.
  • Maankäyttö- ja rakennuslain valitusoikeutta koskevan 192 §:n 3)-kohtaa muutetaan siten, että valitusoikeus on lisäksi sillä, jota asia muuten koskee, jos rakennuslupa koskee hanketta, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia.

 

Lataa esitys tästä.