Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kuntatiedote 1/2023

TV-KY ry: Kuntatiedote 1/2023 MIKSI KANNATTAISI EDELLYTTÄÄ JOKAISELTA KUNTAAN SUUNNITELTAVALTA TUULIVOIMAHANKKEELTA YMPÄRISTÖLUPAA ENNEN VOIMALOIDEN KÄYTTÖÖNOTTOA? Tuulivoimabuumi käy kuumana, ja uusia tuulivoimahankkeita tulee vireille nopeaan tahtiin. Tuulivoimalat ovat entistä suurempia, ja kilpailun kiristyessä hankkeissa on yhä enemmän voimaloita. Tuulivoimahankkeet varaavat käyttöönsä laajoja maa-alueita, ja suuremmista tuulivoimaloista aiheutuu myös suurempia ympäristövaikutuksia, jotka leviävät laajemmalle alueella. Tuulivoimarakentaminen koskettaa […]

Tutkimus paljasti tuulivoimaloiden olevan liian lähellä asutusta

Valtioneuvoston  tutkimushankkeessa Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys pyrittiin selvittämään, onko tuulivoimaloiden infraäänellä haitallisia vaikutuksia terveyteen. Tuulivoimaloiden infraäänitasoja selvitettiin pitkäaikaismittauksilla ja terveysvaikutuksia kyselytutkimuksella. Infraäänien havaitsemista selviteltiin kuuntelukokeella laboratoriossa. Alustavien tulosten johtopäätöksenä esitetään, että infraäänialtistus ei selittäisi tuulivoimaan liitettyä oireilua. Todennäköisesti koehenkilöt eivät pystyneet koetilanteessa havaitsemaan lyhytaikaista (10 sek) infraäänelle altistumista. Pidempiaikaisen altistumisen vaikutusten selvittäminen edellyttäisi luonnollisesti pidempiaikaisia […]

TUULIVOIMALOIDEN MELUPÄÄSTÖN MÄÄRITTÄMINEN IEC 61400-11 STANDARDIN MUKAISESTI EI PÄDE POHJOISMAISSA, JA AIHEUTTAA TERVEYSHAITTAA ASUKKAILLE

Kalevi Nikula, Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n puheenjohtaja, lähetti 3.4.2020 ao. palautteen EU:n ympäristölainsäädännön asetusehdotukseen. Palaute löytyy myös EU:n ympäristölainsäädännön web-sivulta. Arvoisa Euroopan Yhteisön viranomainen, Haluan kiinnittää vakavaa huomiotanne siihen, että Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa teollisen luokan suuriin tuulivoimaloihin ei päde kansainvälinen melumallinnus-standardi IEC 61400-11, jonka mukaan tuulivoimaloiden sijoittelu suunnitellaan niin, että niiden melu ei häiritsisi lähiasukkaita. Esimerkiksi […]

Mittatilaustyönä melumallinnuksia Salossa

On ihmeellistä miten monta melumallinnusta on pitänyt tehdä Salon Märynummen kolmeen tuulivoimalaan. Seuraavassa mallinnuksien päivämäärät. 23.08.2011  yksi tuulivoimala teho 3 MW napakorkeus 120 m 03.06.2013 kaksi tuulivoimalaa teho 5 MW napakorkeus 140 m 26.03.2015 neljä tuulivoimalaa teho 5 MW napakorkeus 120 m ja 140 m 17.06.2015 neljä tuulivoimalaa teho 5 MW napakorkeus 120 m ja […]