Mittatilaustyönä melumallinnuksia Salossa

14.2.2020

On ihmeellistä miten monta melumallinnusta on pitänyt tehdä Salon Märynummen kolmeen tuulivoimalaan. Seuraavassa mallinnuksien päivämäärät.

  • 23.08.2011  yksi tuulivoimala teho 3 MW napakorkeus 120 m
  • 03.06.2013 kaksi tuulivoimalaa teho 5 MW napakorkeus 140 m
  • 26.03.2015 neljä tuulivoimalaa teho 5 MW napakorkeus 120 m ja 140 m
  • 17.06.2015 neljä tuulivoimalaa teho 5 MW napakorkeus 120 m ja 140 m
  • 08.09.2015 neljä tuulivoimalaa teho 5 MW napakorkeus kaikissa 140 m
  • 06.08.2019 kolme tuulivoimalaa teho 5 MW napakorkeus 140 m (siipien pidennys 2 m)
  • 04.12.2019 kolme tuulivoimalaa teho 5 MW napakorkeus 140 m (siipien pidennys 2 m)

Kaikki nämä melumallinnukset ovat menneet Salon kaupungin rakennus- ja ympäristövalvontaan rakennuslupaprosesseihin.

Denis Siponen on laatinut minulle melumallinnuksen, jonka päiväys on 03.11.2015. Tässä mallinnuksessa on selvästi osoitettu, miten paljon melun leviämismalli poikkeaa noista edellä mainituista melumallinnuksista. Turun hallinto-oikeuden pyynnöstä Denis Siponen teki vielä tarkennuksen mallinnukseensa 02.03.2016.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä 14.10.2015 § 127 valitimme Vaasan hallinto-oikeuteen. Siinä valituksessa vaadimme Denis Siposen ja ääniasiantuntija Vesa Viljasen laatimien dokumenttien perusteella Märynummella tehtäväksi sekä ulko- että sisämelumittaukset määrätyissä kiinteistöissä. Samalla voitaisiin todeta, onko Denis Siposen mallinnus oikein vai onko nuo lukuisat aikaisemmat mallinnukset oikein?

Ihmetyttää vain se asia, ettei meidän vaatimuksien ja todistusaineistojen perusteella Salon kaupungin viranhaltijoissa ole alkanut epäilys heräämään, miksi tarvitaan noin monta melumallinnusta ja ovatkohan ne oikein? Uskon Salon kaupungilla olevan lakiasiaintuntemusta niin paljon, että totuuden paljastuminen olisi mahdollista. Yhdessäkään rakennus- ja ympäristölautakunnan, eikä viranhaltijan lausunnossa ei ole viitattu Denis Siposen mallinnukseen, vaikka siinä on varsin havainnollisesti näytetty ulkomeluvaikutus.

Lisäksi on huomattava, että tämän viimeisimmän melumallinnuksen 04.12.2019 sivulla 4 on mainittu:
Mallinnuksessa on käytetty napakorkeutta 140 m ja turbiinin Gamesa G132 taajuusjakaumaa, joka tuottaa äänitehotason 108,2 dB(A).
Saman mallinnuksen sivulla 10 on havainnekuva, missä 40 – 45 dB(A) melualueella on kaksi asuin- ja kaksi lomarakennusta.

Valtioneuvoston asetuksen 1107/2015 mukaan ulkomelutasot eivät saa ylittyä pysyvän asutuksen osalta seuraavasti:
Ulkomelutaso päivällä klo 7-22 45 dB ja yöllä klo 22-7 40 dB.

Tuulivoimala ei tunne onko yö vai päivä.

 

Salossa 10.02.2020 Lasse Heino


Kirjoitus on julkaistu TV-KY-blogissa kirjoittajan luvalla. Alkuperäinen mielipidekirjoitus on julkaistu Salon Seudun Sanomissa 14.02.2020 (maksumuurin takana).


Lue lisää:
https://tvky.info/2020/02/marynummen-tuulivoimaloihin-tulossa-nykyista-pitemmat-siivet/.