Märynummen tuulivoimaloihin tulossa nykyistä pitemmät siivet

5.2.2020

Otsikon uutinen on julkaistu maksumuurin takana Salon Seudun Sanomissa 30.01.2020.
Kommentit ovat kuitenkin nähtävissä myös ilman kirjautumista, niistä yksi poiminta alla.


Tuulivoimaloiden rakennusluvissa on käytettävä Valtioneuvoston asetuksen 1107/2015 mukaisesti tuulivoimaloiden melun takuuarvoa. (Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista).

Märynummen melumallinnuksissa:
– Toiminnassa olevien tuulivoimaloiden melun takuuarvo on 107,5 dB.
– Uusien tuulivoimaloiden (pidennetyt lavat) melun takuuarvo on 108,2 dB.
* 108,2 dB > 107,5 dB *
Eli 108,2 dB on suurempi kuin 107,5 dB.

Salon kaupungin Rakennusvalvonta on myöntänyt viranhaltijapäätöksellä rakennusluvan suurempaa melua aiheuttaville tuulivoimaloille, vaikka ”oikeuskäsittely” on edelleen kesken nykyisten tuulivoimaloiden kohdalla.
(”oikeuskäsittely” = hallinto-oikeus on määrännyt Salon kaupungin tekemään melumittaukset, joita märynummelaiset ovat vaatineet jo yli viiden vuoden ajan).

Maailman Terveysjärjestö (WHO) toi esille 2018 raportissaan tuulivoimaloiden aiheuttaman terveysriskin (Suomi on WHO:n jäsen). Uusimman mallinnuksen mukaan melualueella on kaksi asuintaloa ja kaksi loma-asuntoa. Kuitenkin Salon kaupungin terveysviranomainen on antanut hyväksyvän lausunnon rakennusluville, vaikka ”Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan haitallisia terveysvaikutuksia alkaa näkyä, kun yöaikainen äänenpainetaso on ulkona yli yli 40 dB (WHO, 2011, 2009).” (TEM julkaisu 28/2017: Tuulivoimaloiden tuottaman äänen vaikutukset terveyteen s.46.

* Näyttää siltä, että WHO väärässä ja Salon kaupungin ympäristöterveydenhuolto oikeassa. *

Herää kysymyksiä:
– Kuinka on mahdollista, että rakennuslupa voidaan myöntää suurempaa melua aiheuttavalle tuulivoimalalle, kun ”oikeuskäsittely” on edelleen kesken nykyisten tuulivoimaloiden kohdalla?
– Miksi ko. viranhaltijapäätöstä salaillaan, eikä se ole nähtävillä normaalina viranhaltijapäätöksenä?
– Onko WHO väärässä ja Salon kaupungin ympäristöterveydenhuolto oikeassa tuulivoimaloiden terveysriskiä arvioitaessa?
– Miksi näitä virheitä toistetaan?
Esim. tunnin junan melumallinnus on tehty 200 km/h junalle, vaikka junan max nopeus on 300 km/h.

Muuten:
Salon Seudun Sanomat (SSS) uutisoi 30.1.2020, että ”Märynummen tuulivoimaloihin on tulossa nykyistä pitemmät siivet”. Sekä: ”Konsulttitoimiston tekemän mallinnuksen mukaan ”muutos vähentää meluvaikutusta hieman ja kasvattaa välkevaikutusta vähän”.”

Totuus on kuitenkin toinen:
Nykyistä pidemmät siivet kasvattavat meluvaikutusta!
Valtioneuvoston asetuksen 1107/2015 mukaisen melun takuuarvovertailun perusteella 108,2 dB on suurempi kuin 107,5 dB. SSS:n toimitus on saanut oikeat tiedot Ma 3.2.2020 ja voi halutessaan korjata väärän tiedon uutisessaan.

Lue lisää:
https://tvky.info/2019/03/hiljainen-kesayo-salon-marynummella/