La Tribune: Tuulivoimaloiden melun vaikutukset terveyteen: myytti vai todellisuus?

Artikkeli La Tripune -lehdessä 12.3.2023 Melu on suuri kansanterveysongelma, Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan se on ilmansaasteiden jälkeen toiseksi suurin sairauksien aiheuttaja. Liikennemelun terveysvaikutuksia on tutkittu laajasti, mutta samaa ei voida sanoa muista ympäristömelun lähteistä, kuten esim. nopeasti lisääntyvästä tuulivoimasta. Tuulivoimamelun taso asuinrakennusten piha-alueilla jää usein 40 dB:n alapuolelle, mutta siitä huolimatta asukkaat kokevat melun häiritseväksi. […]

Tutkimusraportti: Tuulivoimaloiden synnyttämän melun ja tärinän terveysriskit – esitutkimus

Esitutkimusraportissa kuvataan tuulivoimaloiden aiheuttamaa meluhaittaa tuulivoima-alueiden lähellä olevissa asuinrakennuksissa. Raportissa analysoidaan ja arvioidaan asuinrakennuksissa yöaikana makuuhuoneessa tehdyissä mittauksissa todettuja, tuulivoimaloiden synnyttämän melun A-painotettuja kokonaistasoja sekä lineaarisia pienitaajuisia melun ja infraäänen tasoja ja ominaisuuksia erilaisissa tuuliolosuhteissa asukkaiden ollessa poissa asunnosta. Tavoitteena on ollut kartoittaa alustavin melumittauksin tuulivoimaloiden synnyttämän kuultavan melun ja infraäänen voimakkuutta ja kehittää mittaus- […]

Infrasound Exposure: High-Resolution Measurements Near Wind Power Plants

Tuore 16.12.2022 julkaistu tutkimus (DOI: 10.5772/intechopen.109047) valottaa tuulivoimaloiden infraäänen vaikutusta oireiluun. Tutkimuksessa on käytetty entistä tarkempia mittausmenetelmiä ja siinä esitetään korkearesoluutioinen menetelmä infraääniympäristöjen arvioimiseksi. Aiemmin havaitsemattomat akustiset tapahtumat ovat nyt tunnistettavissa ja mitattavissa. Menetelmä antaa työkaluja pitkän aikavälin infraäänialtistuksen arviointiin. Uuden tutkimuksen taustalta löytyvät International Acoustics Research Organisation (IARO), Uusi Seelanti; Waterloon yliopisto, Ontario, Kanada […]

VTT:n tutkija ei itse asuisi kahden kilometrin päässä tuulivoimalasta

Loviisan Tetomiin kaavailtujen tuulivoimaloiden korkeus lapoineen olisi 280 metriä (napakorkeus 180 metriä + 100 metrin lavat.) Olisivat suurimmat koskaan maalle rakennetut tuulivoimalat, eikä tietoa melun ja infraäänen leviämisalueesta ei ole. Melumallinnukset tehdään teoreettisesti, vertailukohdetta oikeaan todellisuuteen ei ole. TTL:n kokeessa vain reilua 20 ihmistä altistettiin kaksi kertaa 10 sekuntia ja kerran 7 minuuttia infraäänelle luontoelokuvan […]

Tutkimus paljasti tuulivoimaloiden olevan liian lähellä asutusta

Valtioneuvoston  tutkimushankkeessa Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys pyrittiin selvittämään, onko tuulivoimaloiden infraäänellä haitallisia vaikutuksia terveyteen. Tuulivoimaloiden infraäänitasoja selvitettiin pitkäaikaismittauksilla ja terveysvaikutuksia kyselytutkimuksella. Infraäänien havaitsemista selviteltiin kuuntelukokeella laboratoriossa. Alustavien tulosten johtopäätöksenä esitetään, että infraäänialtistus ei selittäisi tuulivoimaan liitettyä oireilua. Todennäköisesti koehenkilöt eivät pystyneet koetilanteessa havaitsemaan lyhytaikaista (10 sek) infraäänelle altistumista. Pidempiaikaisen altistumisen vaikutusten selvittäminen edellyttäisi luonnollisesti pidempiaikaisia […]

Avoin kirje Suomen terveydensuojelusta vastuussa oleville päättäjille

Alkuperäinen kirjoitus on julkaistu Suomen ympäristöterveys – SYTe ry:n web-sivulla. Avoin kirjeemme on osoitettu Suomen terveydensuojelusta vastuussa oleville päättäjille. Hyvät päättäjät, keskiviikkona 18. maaliskuuta 2020 Suomessa alkaneiden poikkeusolojen myötä suuri osa väestöstä työskentelee, opiskelee ja oleskelee kodeissaan ja rajoittaa liikkumistaan. Valmiuslain käyttöönoton tarkoituksena on suojata koko väestön terveyttä ja turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Meneillään olevan virustaudin […]

Tuulivoimasta Kiuruveden kunnan rajalle

Kiuruvesi-lehti julkaisi kolmisen viikkoa sitten tuulivoimafirman mainospuheen Kiuruveden rajalle suunnitellusta tuulivoimala-alueesta. Kunnan rajalle oltaisiin rakentamassa valtavia, lähes 300m korkeita laitoksia, jotka muuttaisivat maisemaluonteen luonnonmaisemasta välkkyväksi teollisuusalueeksi. Kauniita maalailevasta kirjoituksesta huolimatta tuulivoimaan liittyy paljon ongelmia, eikä vähiten ihmisten perusoikeuksiin, kuten terveelliseen asuinympäristöön ja omaisuuden suojaan liittyviä. Siksi meidän on paikallisesti tiedostettava, millaisen asian kanssa olemme tekemisissä. […]

Tuulivoima vs. elinvoima

Iisalmen Sanomat 20.03.2017 Kanadan pääministeri Justin Trudeau kirjoitti vast’ikään Facebook-sivullaan, että meidän on säästettävä maapalloa tulevillekin sukupolville. Kyllä. Ehdottomasti on haettava ratkaisuja, joilla vähennämme ympäristölle aiheuttamaamme kuormitusta. Se on erittäin tärkeää. Mutta ratkaisuissa ei ole katsottava ainoastaan tulevaan. Ratkaisuissa on huomioitava myös tänä päivänä elävät ihmiset. Ei ole kestävän kehityksen mukaista, jos suomalainen maaseutu pystytetään […]

Pyydän, että Iitin päättäjät sanovat ei tuulivoimaloille — ”Erityisesti Tillolan, Nirvisten ja Anhavaisten asukkaat olisivat haitta- ja vaaravyöhykkeessä”

Suomessa on nyt jo maailman suurimmat tuulivoimalat ja määrää olisi aikomus nelinkertaistaa 10 vuodessa. Tuulivoimaa perustellaan muun muassa sillä, että se on puhdasta, turvallista, edullista, työllistävää, tuloja tuovaa, vaihtotasetta tasapainottavaa, energiaomavaraisuutta parantavaa ja kotimaista. Ehkä näin on nykypäivän energiataloudessa päättäjien ja viranomaisten mielestä, mutta otetaanko huomioon tuulivoimaloiden vaikutus ihmisiin, eläimiin, luontoon? Maatärinän vaikutus on sitä […]

Seinäjoellakin kärsitään tuulivoimaloiden haitoista

Päivi Thesslund osui oikeaan ihmetellessään Ilkan yleisönosastolla kurikkalaisten jaksamista. Tuulivoimaloiden haitat eivät rajoitu vain Kurikkaan. Haitoista kärsiviä on kaikissa tuulivoimakunnissa ja niiden naapurikunnissa. Seinäjokikaan ei enää ole säästynyt. Lapuan tuulivoimaloiden matalataajuinen, korvinkuulumaton melu ja infraääni pommittavat Seinäjokea sopivalla tuulella Alakylää ja Törnävää myöten. Nurmossa on asukkaita, jotka eivät kykene kodissaan nukkumaan Lapuan voimaloiden vuoksi. Ilmajoen […]