Tutkielma: Tuulivoima ja biodiversiteetti Suomessa: Habitaattivero vihreä-vihreä dilemman ratkaisemiseksi – Wind energy and Biodiversity in Finland: Habitat tax for solving the green-green dilemma – Oula Rinne, Helsingin yliopisto, syyskuu 2022

Tiivistelmä Ilmastonmuutos ja biodiversiteettikato ovat tällä hetkellä suurimpia ihmiskuntaan vaikuttuvia ympäristöuhkia. Yksi tapa lievittää ilmastonmuutosta on rakentaa enemmän tuulivoimaa. Suomessa rakenteilla tai suunnittelussa olevat tuulivoimalat tulevat melkein kymmenkertaistamaan Suomessa sijaitsevan tuulivoimakapasiteetin. Samalla kun lisää tuulivoimaa rakennetaan, myös tuulivoimaloista aiheutuvat negatiiviset vaikutukset biodiversiteettiin lisääntyvät. Tuulivoimalat aiheuttavat muun muassa habitaattikatoa, kuolleisuutta linnuissa, habitaattien pirstaloitumista sekä välttelevää käyttäytymistä […]

Metallurgian ja materiaalitekniikan diplomi-insinööri Tero Lintanen Helsingistä kirjoittaa tuulivoimaloiden materiaalitehokkuudesta ja kierrättämisestä asioita, jotka jäävät mediassa aivan liian vähälle huomiolle

Tuulivoima luonnonvoimien armoilla, jääkö teknologia alakynteen? Tyypillisen maavaraisen 5 MW:n tuulivoimalan perustuksiin (anturaan), torniin, konehuoneeseen (generaattoriin) ja roottoriin (turbiiniin) kuluu 2.500-3.000 tonnia betonia, teräksiä, alumiinia, kuparia, sinkkiä, harvinaisia maametalleja, kertamuoveja, lasi- ja hiilikuituja sekä balsapuuta. Massiivinen 160 metriä korkea tuulivoimala on kovaa, monimutkaista ja kallista teknologiaa. Voimala tuottaa sähköä kuitenkin säiden mukaan heittelehtien pienellä tehovälillä […]

A ”quiet” summernight in Märynummi, in the city of Salo

In Märynummi, in the city of Salo, some of the local residents of wind turbines have lost their constitutional rights to a healthy living environment. At the same time, they have lost their human rights. In a 2017 administrative court appeal, wind power operators have blocked noise measurements that local residents have been requesting since […]

Miksi lähienergiaa ei Suomessa rakenneta ilmastonmuutoksen torjumiseksi

Ilmastonmuutoksesta kirjoittelu alkoi lehdissä kymmenisen vuotta sitten ja on sittemmin vain kiihtynyt. Viimeisten vuosien aikana ihmisiä on kovin yksipuolisesti syyllistetty maapallon tuhoamisesta, joka on vaikeuttanut aiheen asiallista käsittelyä ihmisten keskuudessa. Syyllistämisessä on kuitenkin hyvin onnistuttu. Suomessa alkoi muutama vuosi sitten valtava tuulivoiman rakentamisbuumi ja lehdet kilvan kirjoittelivat kuinka Suomi hoitaa nyt velvoitteensa EU:n määräämiin tavoitteisiin […]