Tuulivoimaa Kiuruveden rajalle, osa II

Pyhäjärveltä kuului joulun aikaan toinen kiuruvetisten kannalta tärkeä tieto. Kiuruveden etelärajan läheisyyteen suunniteltua Vuohtomäen tuulivoimalahanketta on kaikessa hiljaisuudessa pidetty yllä ja rakennuslupia myönnetty kaavaprosessissa aiottua voimalatehoa merkittävästi suuremmille voimalakoneistoille. Tieto on tullut yllätyksenä laajemminkin, sillä yleisenä luulona on ollut, että asutuksen läheisyyden sekä asujaimiston vastustuksen vuoksi hanke havaittiin epäkelvoksi toteuttaa ja se siksi kuopattiin. Myös […]

Tuulivoimasta Kiuruveden kunnan rajalle

Kiuruvesi-lehti julkaisi kolmisen viikkoa sitten tuulivoimafirman mainospuheen Kiuruveden rajalle suunnitellusta tuulivoimala-alueesta. Kunnan rajalle oltaisiin rakentamassa valtavia, lähes 300m korkeita laitoksia, jotka muuttaisivat maisemaluonteen luonnonmaisemasta välkkyväksi teollisuusalueeksi. Kauniita maalailevasta kirjoituksesta huolimatta tuulivoimaan liittyy paljon ongelmia, eikä vähiten ihmisten perusoikeuksiin, kuten terveelliseen asuinympäristöön ja omaisuuden suojaan liittyviä. Siksi meidän on paikallisesti tiedostettava, millaisen asian kanssa olemme tekemisissä. […]