Maanomistajan muistilista maanvuokraussopimusta tehtäessä tuulivoimayhtiön kanssa

MAANOMISTAJAN MUISTILISTA  maanvuokrasopimusta tehtäessä tuulivoimayhtiön kanssa     Maanomistajan on hyvä tiedostaa, että kaavoitetulla tuulivoima-alueella sijaitseva metsä ei ole enää perinteistä talousmetsää, vaan tuulivoimakäyttöön kaavoitettu alue on suunniteltu voimalaitosalueeksi.   Vuosivuokrasta sopiessaan omistajan kannattaa selvittää, millainen tulisi vuokratason olla voimalaitosalueella verrattuna perinteiseen talousmetsäalueeseen tällä hetkellä ja vielä esimerkiksi 35 tai 50 vuoden kuluttua. Myös mahdollisesti kiinteistönomistajalle […]

Tiekunnan muistilista tienkäyttösopimusta tehtäessä tuulivoimayhtiön kanssa

TIEKUNNAN MUISTILISTA tienkäyttösopimusta tehtäessä tuulivoimayhtiön kanssa 1. Metsätien tiekunnan tulisi aina tehdä tuulivoimayhtiön kanssa erillinen sopimus tienkäyttäjän oikeuksista tuulivoima-alueella. (Esimerkiksi Suomen tieyhdistyksellä on kokemusta sopimuksenteosta, joten sieltä kannattaa pyytää neuvoja.) Ennen hyväksymista sopimus tulee näyttää sopimusoikeutta tuntevalla omalla asiantuntijalla. 2. Tuulivoimayhtiöltä tulisi vaatia jokaiselle palstalle liittymä tierumpuineen. 3. Tuulivoimayhtiön tulee suorittaa täysimääräisesti kaikki mahdolliset tienrakentamiseen, […]