Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n terveiset uudelle hallitukselle ja eduskunnalle: tuulivoimaa ohjaava lainsäädäntö on saatettava ajan tasalle alkavan vaalikauden aikana – vain siten voidaan varmistaa laajamittaisesta tuulivoimarakentamisesta aiheutuvien haittojen pysyminen hallinnassa

Tuulivoimaa edistetään nyt suuren innostuksen vallassa. Tuulivoiman uskotaan pelastavan ilmaston ja Suomen talouden. Tuulivoimasta halutaan veturia vetytaloudelle ja vihreän siirtymän hankkeille, ja Suomesta kaavaillaan ”puhtaan energian” suurvaltaa. Tapana on puhua Suomen ”valtavasta tuulivoimapotentiaalista” ja tänne halutaan houkutella ulkomaisia tuulivoimainvestointeja. Suomi onkin Euroopan houkuttelevin tuulivoimamarkkina, ja ala on yhä enemmän ulkomaisten toimijoiden hallussa. Suomen Tuulivoimayhdistyksen ilmoituksen […]

TV-KY ry: Kuntalaistiedote 1/2023

Kuntalaissa säädetyt kunnan asukkaan vaikutusmahdollisuudet – miten kuntalainen voi hyödyntää näitä keinoja tuulivoimapäätöksissä Kuntalain (10.4.2015/410) 29 §:ssä säädetään, että kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja mm. kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin […]

Eduskuntavaaliehdokkaita, jotka haluavat kohtuullistaa tuulivoimarakentamista Suomessa

Olen Katri Ruth, psykologi Jyväskylästä. Ihmisten hyvinvointi on toimivan yhteiskunnan perusta. Ympäristöriskit kuriin. Tuulivoimalaki tarvitaan omaisuuden ja arvokkaiden luontokohteiden suojaksi, tuulivoima tulee saada ympäristöluvan varaiseksi. Kaivostoiminnan säätely ja valvonta kestävälle pohjalle. Energiaomavaraisuus onnistuu oikeudenmukaisesti, kun säätely ajanmukaistetaan. https://www.katriruth.fi/ Juhana Lähdesmäki, Vaasan VP. Tarvitaan Tuulivoima-laki ohjaamaan rakentamista. Tarvitaan suojaetäisyydet vakituiseen ja vapaa-ajan asutukseen, kulttuuri- ja suojelukohteisiin. […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n vaaliviesti

Suomessa oli vuoden 2022 lopussa toiminnassa 1393 tuulivoimalaa. Rakenteilla ja suunnitteilla oli maatuulivoimaa yhteensä 333 hanketta, joihin on tulossa 6827 tuulivoimalaa. Lisäksi merialueille on suunnitteilla 1013 tuulivoimaa (lähde: Suomen tuulivoimayhdistys ry). Kuntaliiton omistaman konsulttiyhtiön FCG Finnish Consulting Group Oy:n mukaan Suomessa tämän lisäksi on suunnitteilla 185 vielä julkistamatonta tuulivoimahanketta. Lähes jokaisessa maakunnassa on meneillään eri […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kuntatiedote 1/2023

TV-KY ry: Kuntatiedote 1/2023 MIKSI KANNATTAISI EDELLYTTÄÄ JOKAISELTA KUNTAAN SUUNNITELTAVALTA TUULIVOIMAHANKKEELTA YMPÄRISTÖLUPAA ENNEN VOIMALOIDEN KÄYTTÖÖNOTTOA? Tuulivoimabuumi käy kuumana, ja uusia tuulivoimahankkeita tulee vireille nopeaan tahtiin. Tuulivoimalat ovat entistä suurempia, ja kilpailun kiristyessä hankkeissa on yhä enemmän voimaloita. Tuulivoimahankkeet varaavat käyttöönsä laajoja maa-alueita, ja suuremmista tuulivoimaloista aiheutuu myös suurempia ympäristövaikutuksia, jotka leviävät laajemmalle alueella. Tuulivoimarakentaminen koskettaa […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry kerää tietoa eduskuntavaaliehdokkaista, joille tuulivoimarakentamista kohtuullistavat tavoitteet ovat tärkeitä

Vuoden 2023 vaalit ovat energiavaalit. Päättymässä olevalla vaalikaudella Suomelle on lyöty lukkoon kunnianhimoiset vihreän siirtymän tavoitteet ja hyväksytty useita uusiutuvan energian investointien edistämistä koskevia säädöksiä. Myös tuleva eduskunta tulee saamaan päätettäväkseen tärkeitä energiahuoltoon liittyviä kysymyksiä. Niinpä energiakysymykset, huoltovarmuus, vihreän siirtymän vaikutukset energiajärjestelmälle, ympäristölle, ihmisille, omaisuudensuojalle jne. ovat tärkeitä teemoja monen ehdokkaan kampanjassa puolueeseen katsomatta. Suomi […]

Maanomistajan muistilista maanvuokraussopimusta tehtäessä tuulivoimayhtiön kanssa

MAANOMISTAJAN MUISTILISTA  maanvuokrasopimusta tehtäessä tuulivoimayhtiön kanssa     Maanomistajan on hyvä tiedostaa, että kaavoitetulla tuulivoima-alueella sijaitseva metsä ei ole enää perinteistä talousmetsää, vaan tuulivoimakäyttöön kaavoitettu alue on suunniteltu voimalaitosalueeksi.   Vuosivuokrasta sopiessaan omistajan kannattaa selvittää, millainen tulisi vuokratason olla voimalaitosalueella verrattuna perinteiseen talousmetsäalueeseen tällä hetkellä ja vielä esimerkiksi 35 tai 50 vuoden kuluttua. Myös mahdollisesti kiinteistönomistajalle […]

Tiekunnan muistilista tienkäyttösopimusta tehtäessä tuulivoimayhtiön kanssa

TIEKUNNAN MUISTILISTA tienkäyttösopimusta tehtäessä tuulivoimayhtiön kanssa 1. Metsätien tiekunnan tulisi aina tehdä tuulivoimayhtiön kanssa erillinen sopimus tienkäyttäjän oikeuksista tuulivoima-alueella. (Esimerkiksi Suomen tieyhdistyksellä on kokemusta sopimuksenteosta, joten sieltä kannattaa pyytää neuvoja.) Ennen hyväksymista sopimus tulee näyttää sopimusoikeutta tuntevalla omalla asiantuntijalla. 2. Tuulivoimayhtiöltä tulisi vaatia jokaiselle palstalle liittymä tierumpuineen. 3. Tuulivoimayhtiön tulee suorittaa täysimääräisesti kaikki mahdolliset tienrakentamiseen, […]