Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n esitys asiantuntijakuulemisessa eduskunnan ympäristövaliokunnassa 28.9.2021. Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry esittää, että: Hallituksen esitystä tulee korjata siten, että rakennuslupien kuuleminen ja valitusoikeuden laajentaminen koskee kaikkia YVA-direktiivin mukaisia hankkeita, eikä tuulivoimahankkeita jätetä laajennuksen ulkopuolelle. Muutoksen kohteena olevissa maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:ssä ja 192 §:ssä sana ”rakennus” tulee muuttaa sanaksi ”hanke”. Valitusoikeus YVA-menettelyyn kuuluvissa hankkeissa tulee laajentaa […]