Tag

maisemamallinnus

Tuulivoimaloiden maisemamallinnukset

Tuulivoimaloiden maisemamallinnuksia on käsitelty YM:n julkaisussa 1/2016 ”Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa” (Suomen ympäristö, 1/2016). Ks. Ympäristöministeriön ohje, varsinkin sivulta 44 eteenpäin, esim. kuvat 15-17. Ympäristöministeriön ohjeen mukaan näkemäalue
Lue lisää