Järkevyyttä tuuli­voi­ma­han­kin­toihin

Äs­ket­täin jul­kais­tus­sa Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen las­kel­mas­sa ver­ra­taan il­mas­to­pääs­tö­jen vä­he­ne­mis­tä kun­nit­tain. Si­mon kun­nas­sa pääs­töt ovat vä­hen­ty­neet hui­ke­at 121 pro­sent­tia ja Lu­han­gan kun­ta­kin keik­kuu taas pal­kin­noil­la. Lu­han­gas­sa­han on vain va­jaat 700 asu­kas­ta, ei kuu­den tuu­li­voi­ma­lan li­säk­si muu­ta te­ol­li­suut­ta ei­kä juu­ri lii­ken­net­tä. Edes tuu­li­voi­ma­lat ei­vät tuo­neet yh­tään työ­paik­kaa lu­pauk­sis­ta huo­li­mat­ta. On hyvä, et­tä pääs­tö­jä vä­hen­ne­tään, mut­ta tuu­li­voi­man va­raan ei […]