Tuulivoimahyötyjen huomioiminen valtionosuuden tasauksessa voisi loppupelissä olla kuntienkin etu

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Ilkka-Pohjalaisessa 19.12.2023: Ilkka-Pohjalainen kirjoitti 8.12., että tuulivoimakunnissa ollaan huolissaan tuulivoimahyötyjen mahdollisesta jakamisesta valtionosuuden tasauksessa muille kunnille. Tuulivoiman kiinteistöverot ovat sijaintikunnalleen merkittävä helpotus kuntatalouden pyörittämiseen, ja tuulivoimakunnat haluavat pitää niistä kiinni. Mutta onko tällaisen kehityksen syventyminen sittenkään pitkällä tähtäimellä kunnan etu? Jos kuntien palvelujen rahoitus perustuu tulevaisuudessa yhä enemmän tuulivoimasta saataviin tuloihin, seurauksena […]

Tuulivoimahyötyjen uudenlaiselle jaolle olisi hyviä perusteita

Tuulivoima-kasalaisyhdistys ry:n kirjoitus Maaseudun Tulevaisuudessa 13.12.2023. Maaseudun tulevaisuuden pääkirjoituksessa arvioitiin, että kunnilta häviäisivät kannusteet kaavoittaa tuulivoima-alueita, jos verohyöty valuisi muille kunnille (MT 11.12.). Tuulivoimaloista maksettavat kiinteistöverot ovat tärkeä motivaatiotekijä kuntien harkitessa alueidensa kaavoittamista tuulivoimalle. Tuulivoimaa ei kuitenkaan voida rakentaa kaikkialle ja kaikkiin kuntiin. Kiinteistöverojen jäämistä sijaintikuntaan on joskus perusteltu hyötyjen ohjaamisella sinne, minne haitatkin osuvat. […]

Tuulivoiman sijoittamista ohjaavat säädökset tarvitsisivat täysremontin – kiinteistöveron jakamista tulisi harkita

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Aamulehdessä 4.12.2023: Aamulehti kirjoitti, että tuulivoimasta hyötyvissä kunnissa pelätään valtion ottavan osansa tuulivoimaloiden kiinteistöveroista. (AL 30.11.). Soteuudistuksen toteuduttua kiinteistöverot näyttelevät entistä tärkeämpää roolia kuntien taloudessa. Verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasausjärjestelmässä hyvätuloisten kuntien tuloja tasataan heikommin menestyville kunnille, ja nykyisin siinä otetaan huomioon myös puolet kunnan laskennallisista kiinteistöverotuloista. Voimalaitoksista huomioidaan kuitenkin vain ydinvoimalat, joten […]

Tuulivoimaloiden kiinteistöverot tulisi jakaa kuntien kesken

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Kainuun Sanomissa 1.12.2023: Presidenttiehdokas Olli Rehn sanoi Kainuun Sanomien haastattelussa, että itäisen Suomen aluetaloutta heikentää se, ettei idässä voida rakentaa tuulivoimaa samalla tavalla kuin läntisessä Suomessa. Hän toivoi, että tuulivoiman rakentaminen tehtäisiin mahdolliseksi myös Itä-Suomessa (KS 26.11.) Suomella on pitkä yhteinen maaraja hyökkäyssotaa toisen naapurimaansa kanssa käyvän arvaamattoman valtion kanssa. Puolustusvoimat hoitaa […]

Tuulivoimamelun sääntelyyn tarvittaisiin korjausta – tuulivoimalat eivät aina pysy säädetyissä melurajoissa

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Savon Sanomissa 18.11.2023: 14-vuotias Aurora Kämäräinen kysyi kirjoituksessaan, missä on uutisointi tuulivoiman haitoista, ja ilmaisi huolensa tuulivoiman terveysvaikutuksista (SS 8.11).  Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen vastasi, että liikennemelu on vakavampi terveysriski kuin tuulivoimala (SS 9.11.). Mikkosen mukaan tieteelliset tutkimukset eivät tue tuulivoiman haitallisia terveysvaikutuksia, jos noudatetaan tuulivoimamelulle säädettyjä ohjearvoja. Tässä hän viittasi […]

Maanvuokralakiin tulee lisätä energiahankkeiden maanvuokrausta koskeva uusi luku

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Maaseudun Tulevaisuudessa 8.11.2023: MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirolan mukaan sähkönsiirtolinjojen maanhankintaan liittyviä epäkohtia ei voida korjata pelkästään lunastuskorvauksia korottamalla. (MT 2.11.). Ongelma on kärjistynyt ennätysmäisesti kasvavan tuuli- ja aurinkoenergiarakentamisen vuoksi. Laissa ei ole mitenkään varauduttu hankkeiden tarpeisiin rakennettavasta sähköliityntälinjojen verkostosta aiheutuviin ongelmiin. Liityntälinjojen alle jäävien maiden ottamista sähköntuotantoa palvelevaan käyttöön vuosikymmenien ajaksi […]

Tuulivoimaloiden kiinteistöverot tulisi ottaa huomioon veroihin perustuvassa valtionosuuden tasausjärjestelmässä kuten muutkin kiinteistöverotulot

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Savon Sanomissa 19.10.2023 Tuulivoimaloiden kiinteistöverohyödyt laajempaan jakoon Savon Sanomien pääkirjoituksessa (SS 15.10.) todettiin, että vihreä siirtymä lisää idän ja lännen kuntien taloudellista eroa.  Haastattelussa (SS 16.10.) hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä sanoi, että sote-uudistuksen seurauksena kuntien eriytyminen jatkuu, mutta pelastusrenkaana pienillä kunnilla on uusiutuva energia, ja jokainen ”järkevä” kunta rakentaa nyt tuulivoimaa, jos […]

Vastuu sähkön riittävyydestä ja hinnasta kuuluu myös valtiolle

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Kauppalehdessä 2.10.2023: Kauppalehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan (KL 11.9.), että sähkön hintaheilunta on tullut kaikkien riesaksi. Vaikka sähkön uskotaan riittävän, vastuu sähkön riittämisestä ja hintavaihteluista aiheutuva riski kaatuu yhä enemmän sähkön käyttäjille. Syynä on energiasiirtymä, joka tarkoittaa siirtymistä vakaasta sähköntuotannosta sään mukaan vaihtelevaan tuotantoon. Taloustiedettä on kirjoitettu uudelleen lanseeraamalla kulutusjouston käsite. Sähköä ei enää […]

Ympäristöhankkeita pitää säännellä paremmin – Parhaiten valituksia vähennettäisiin korjaamalla valitusten taustalla olevia syitä.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Helsingin Sanomissa 4.8.2023: Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää sanoi (HS mielipide 28.7.), että valtion ympäristönsuojeluviranomaisten valitusoikeuden poistaminen heikentäisi yleisen edun valvontaa ympäristöön vaikuttavissa hankkeissa. Olemme samaa mieltä. Hallitusohjelmaan sisältyy useita kirjauksia, joiden tarkoituksena on sujuvoittaa ja nopeuttaa vihreän siirtymän hankkeiden lupa- ja valitusprosesseja. Ympäristövaatimusten keventäminen tai valitusoikeuksien karsiminen ei kuitenkaan ole oikea […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kommenttipuheenvuoro: Tuulivoimaa koskeva sääntely tarvitsee täysremontin

Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen puhui Helsingin Sanomien haastattelussa 5.6.2023 vihreän siirtymän valtavista taloudellisista mahdollisuuksista ja vaati ”tuulivoimapuistojen ja niiden tarvitsemien sähköverkkojen luvituksen hoitamista kuntoon”. Hän sanoi myös, että ”yrityksille ja sijoittajille sopisi sekin, että ehdot ovat tiukat ja luontoa ja asukkaita kunnioitetaan”. Hän sanoi myös, että jos ei ole esittää vaihtoehtoa, pitää olla hiljaa. Linkki: […]