Maanhankinnasta tuulivoimahankkeiden liityntälinjoja varten voitaisiin aivan hyvin sopia ilman pakkolunastuksia

Alkuperäinen kirjoitus on julkaistu Haapavesi-lehdessä 8.12.2022. Haapavesi-lehti kirjoitti 30.11., että siirtolinjojen alle jäävien maiden omistajat ovat sijaiskärsijöitä. Anne Mattila esitti, että tuulivoiman rakentaminen on pysäytettävä siihen saakka, että lunastuslakia on korjattu. Monilta tahoilta onkin jo ehditty vaatia vanhan lunastuslain korjaamista. Liityntälinjojen kohdalla tilannetta parantaisi kuitenkin jo se, että lakia tulkittaisiin lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla. Vaikka sähköntuotannon […]

Näkemys tuulivoiman päästöttömyydestä on harhaanjohtava ja perustuu liian suppeaan päästö -käsitteeseen. Tuulivoimantuotannosta aiheutuu monenlaisia päästöjä.

Tuulivoimaa pidetään ympäristöystävällisenä sähköntuotantomuotona, ja tätä näkemystä perustellaan yleisesti tuulivoimatuotannon päästöttömyydellä. Suomen tuulivoimayhdistys ry kirjoittaa verkkosivuillaan, että ”tuulivoimalla tuotetusta sähköstä ei synny päästöjä ilmaan, maahan tai vesistöihin”, ja sama näkemys toistuu jossain muodossa kaikissa tuulivoimaa edistävissä kannanotoissa ja puheenvuoroissa. Tuulivoiman päästöttömyyteen viitataan myös jokaisen tuulivoimahankkeen ympäristöselvityksissä. Näkemys perustuu kuitenkin liian suppeaan päästö -käsitteeseen, päästöillä tarkoitetaan […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n tiedustelu ympäristöministeriölle: Tuulivoimaloiden perustusten purkamis- ja kierrätysvelvollisuus jätelain mukaan

Tuulivoimaa rakennetaan Suomeen hurjaa vauhtia. Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n ilmoituksen mukaan maaliskuussa 2022 suunnitteilla oli 336 tuulivoimahanketta, joihin tulee 6268 yksittäistä tuulivoimalaa. Fingridin mukaan julkistettuja hankkeita on enemmän eli 477 kpl, joten on odotettavissa, että vuosikymmenen loppuun mennessä Suomessa voi olla toiminnassa jopa 10.000 tuulivoimalaa. Tuulivoiman lisäämistavoitteet ovat kuitenkin huomattavasti tätä korkeammalla. Tuulivoimalan teknistaloudellinen käyttöikä on […]

Tuulivoiman lisääminen kiihdyttää luontokatoa ja metsähävikkiä

Kirjoitus Maaseudun Tulevaisuus -lehdessä 5.8.2022: Silja Keränen kirjoittaa, että tuulivoimaa vastustetaan harhaanjohtavin perustein ja että sen haitat luonnon monimuotoisuudelle ovat ilmastosyistä hyväksyttäviä (MT 1.8.). Tuulivoimalat ovat massiivisia rakennuksia, ja tuulivoimahankkeet laajalle levittäytyviä teollisuusalueita. Yksi tuulivoimala vaatii tilaa vähintään 100 hehtaaria, joten 10 000 tuulivoimalan rakentaminen tarkoittaa miljoonan hehtaarin alan muuttumista tuuliteollisuusalueeksi. Suomessa tuulivoimalat sijoitetaan metsiin, ei […]

Kaksi tutkimusta tuulivoimaloiden vaikutuksesta kiinteistöjen arvoon

Lähellä olevien tuulivoimaloiden vaikutuksia kiinteistöjen arvoon on tutkittu sekä Suomessa että Ruotsissa. Suomen tuulivoimayhdistyksen Finnish Consulting Groupilta tilaaman joulukuussa 2021 julkaistun selvityksen johtopäätöksenä esitettiin, että tuulivoimaloiden läheisyydellä ei ole vaikutusta kiinteistöjen arvoon. Tutkimuksessa analysoitiin yhteensä 1134 kiinteistökauppaa seitsemällä tuulivoimapaikkakunnalla. Linkki selvitystä koskevaan artikkeliin: https://tuulivoimayhdistys.fi/…/taloustutkimus-ja-fcg… Ruotsin kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun kesäkuussa 2021 julkaiseman tutkimuksen mukaan tuulivoimaloiden läheisyys […]

Onko tuulivoima oikeasti ympäristöystävällistä

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n mielipidekirjoitus, julkaistu mm. Turun Sanomissa 25.2.2022. Tuulivoimasta puhutaan ympäristöystävällisenä energiantuotantona ilman, että tarkemmin mietitään, onko se oikeasti sellaista. Yleensä ajatellaan vain ilmastoa, ja sitä, että tuulivoimaloiden toiminnasta ei aiheudu ilmaan hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä. Tämä on kuitenkin liian suppea näkökulma. Suomeen halutaan rakentaa tuhansia uusia tuulivoimaloita, ja ne sijoitetaan pääasiassa syrjäisille seuduille. Metsiimme rakennettavat […]

Aluevaalit – Vetoomus teollisen tuulivoimarakentamisen kohtuullistamisesta

Aluevaaleissa on kyse tärkeistä, jokaisen arkea koskevista asioista. Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta alkaen. Yksi hyvinvointialueiden tärkeistä tehtävistä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Suomen tuulivoimarakentaminen on ylikuumentunut ja tuulivoimaloita rakennetaan usein liian lähelle asutusta. Me allekirjoittaneet aluevaali-ehdokkaat haluamme kohtuullistaa tuulivoimarakentamista eettisten arvojemme mukaisesti, jotta tuulivoimaloita ei rakennettaisi ihmisten perusoikeuksien kustannuksella. […]

Empaattinen tuki tuulivoimaloiden haitoista kärsiville ihmisille

Tuulivoima-kansalaisyhdistyksen perustajajäsen ja pitkäaikainen puheenjohtaja Kalevi Nikula kuoli nopeasti edenneeseen vakavaan sairauteen 15.10.2021. Hän oli syntynyt 24.4.1949 Raahen Pattijoella. Kalevi Nikula teki merkittävän ja uraa uurtavan työn tuulivoimarakentamisen piiriin joutuvien ihmisten etujen ja aseman puolustajana sekä tuulivoimarakentamisen varjopuolien esiintuojana. Hän oli mukana perustamassa Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:tä vuonna 2012 ja toimi siinä aktiivisesti siitä eteenpäin. Vaikka Kalevi […]

Mitä tuulivoimasta tulisi tietää

Virpi Poikolaisen laatima yhteenveto: Mitä tuulivoimasta tulisi tietää Teollisen tuulivoiman ympäristövaikutukset ovat paljon suuremmat mitä julkisuudessa annetaan ymmärtää, kun mukaan luetaan kaikki aina tuulivoimaloiden tarvitsemien materiaalien hankinnasta toiminnan päättymiseen ja purkuun sekä ympäristön mahdolliseen ennallistamiseen. Valmistus: Tuulivoimaloiden rakentaminen kuormittaa monin tavoin ympäristöä alkaen harvinaisten maametallien louhimisesta. Harvinaisten maametallien tarve 200 kg / MW (tuulivoimateollisuuden tavoite […]

Tuulivoimaloiden haitat tulisi tunnistaa ja tunnustaa

Puheenjohtaja Kalevi Nikulan kirjoitus, julkaistu mm. Satakunnan kansassa 7.9.2021. Tuulivoimahankkeita tulee nopeaan tahtiin vireille eri puolille Suomea, ja lähes kaikkialla hankkeet kohtaavat vastustusta alueen asukkaitten keskuudessa. Tuulivoimaa suunniteltaessa korostetaan usein ”tuulivoiman sosiaalisen hyväksyttävyyden” merkitystä ilman, että tuulivoimaloiden vaikutuksia kunnolla selvitettäisiin nimenomaan alueen asukkaiden näkökulmasta. Tuulivoiman edistämistä koskevissa puheenvuoroissa oletetaan usein, että tuulivoimahankkeiden vastustaminen on pelkkää […]