Uuden hallituksen tartuttava tuulivoiman epäkohtiin

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Kauppalehdessä 8.5.2023: Anni Mikkonen kirjoitti (KL 27.4.), että tuulivoima on Suomessa kattavasti säänneltyä. Tuulivoimaan sovelletaan kuitenkin samoja säädöksiä kuin muuhunkin rakentamiseen, vaikka se poikkeaa vaikutuksiltaan tavanomaisesta rakentamisesta oleellisesti. Harvojen tuulivoimaa koskevien erityissäädösten tarkoituksena on pikemminkin helpottaa tuulivoiman rakentamista, kuin torjua siitä aiheutuvia haittoja. Meillä on kyllä tuulivoimameluasetus, mutta siinä asetettujen melurajojen noudattamista […]

Lunastusmenettelyä ei ole tarkoitettu ensisijaisesti yksityistä elinkeinotoimintaa palvelevaan maanhankintaan

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Satakunnan kansa -lehdessä 4.5.2023: Eurajoelle ei haluta ruotsalaisen Eolus -yhtiön suunnitteleman suuren merituulivoimahankkeen sähköliityntälinjaa, kirjoittavat Vesa Jalonen ja Marja-Leena Siiri (SK 28.4.). Kelvottomat lunastuskorvaukset ovat heidän mukaansa eduskunnan mahdollistamaa ryöstämistä. Lunastuslain korjaamista on vaadittu useilta tahoilta, mutta lakimuutosta ei ole saatu aikaan. Tuulivoimahankkeiden liityntälinjojen kohdalla auttaisi kuitenkin jo se, että lakia sovellettaisiin […]

Tuulivoiman tukemista tulee kohtuullistaa

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Etelä-Saimaa -lehdessä: Tuulivoima on ollut huomion keskipisteenä Suomen kunnianhimoisten hiilineutraaliustavoitteiden vuoksi. Tuulivoimalle ladataan valtavia odotuksia, sen odotetaan pelastavan ilmaston ja talouden. Tuulivoiman mahdollistamasta vetytaloudesta toivotaan rahasampoa, ja Suomesta kaavaillaan ”puhtaan energian” suurvaltaa. Ala nauttinut energiakriisin seurauksena huipputuloista, ja tukieuroja on odottavissa myös tulevaisuudessa, joten ala kiinnostaa myös teollisuutta. Tuulivoiman edistämistä perustellaan työllistämisvaikutuksilla, […]

Räjähdysmäisesti lisääntyvä tuulivoimarakentaminen vaatii parempaa sääntelyä

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus eduskuntavaaliehdokas Kaisa Juuson vaalilehdessä: Viime vuonna Suomeen valmistui 437 uutta tuulivoimalaa, mikä nosti kokonaismäärän 1393 voimalaan. Lisää tuulivoimaa rakennetaan myös tulevina vuosina. Suomen tuulivoimayhdistyksen tilastojen mukaan suunnitteilla on 333 hanketta, joihin on tulossa 6827 voimalaa. Lisäksi vielä julkistamattomia hankkeita on konsulttiyhtiö FCG:n mukaan 185 kappaletta. Tuulivoimaloiden määrän ennakoidaan nelin-viisinkertaistuvan lähivuosikymmeninä. Lisäksi tuulivoimarakentaminen […]

Tuulivoimapäätösten valitusoikeutta pitää laajentaa

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Kainuun Sanomissa 4.3.2023: Mari Pihlajaniemi pohdiskeli kolumnissaan (KS 2.3.2023), pitäisikö valitusoikeutta viranomaisten päätöksistä rajoittaa vai ei. Kysymys valitusoikeudesta nousee usein esille tuulivoiman yhteydessä. Hankkeiden lupamenettelyjä haluttaisiin nopeammiksi, ja silloin puhe kääntyy myös valituksiin. Valittamiseen on jo pyritty vaikuttamaan rajoittamalla valittamista korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitusluvalla ja korottamalla oikeudenkäyntimaksuja. Silti vaatimuksia valitusoikeuden rajoittamisesta nousee säännöllisesti […]

Suomen ei pidä ryhtyä energianviejäksi ennen kuin alaa säätelevä lainsäädäntö on kunnossa

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Lapin Kansa -lehdessä 15.2.2023: Tuleeko Suomesta vetytalousmaa vai halpatuulivoiman siirtomaa, kysyi Antti Kokkonen (Lapin Kansa 10.2.). Tuoreessa Valtioneuvoston periaatepäätöksessä vedystä todetaan, että Suomi voisi tuottaa vähintään 10 prosenttia EU:n päästöttömästä vedystä vuonna 2030. Vetytaloutta perustellaan maamme tuulivoimapotentiaalilla eli sillä, että täällä on tilaa tuulivoimalle. Tuulivoimaa koskeva lainsäädäntö on kuitenkin kehittymätöntä, ja ala […]

Maanhankinnasta tuulivoimahankkeiden liityntälinjoja varten voitaisiin aivan hyvin sopia ilman pakkolunastuksia

Alkuperäinen kirjoitus on julkaistu Haapavesi-lehdessä 8.12.2022. Haapavesi-lehti kirjoitti 30.11., että siirtolinjojen alle jäävien maiden omistajat ovat sijaiskärsijöitä. Anne Mattila esitti, että tuulivoiman rakentaminen on pysäytettävä siihen saakka, että lunastuslakia on korjattu. Monilta tahoilta onkin jo ehditty vaatia vanhan lunastuslain korjaamista. Liityntälinjojen kohdalla tilannetta parantaisi kuitenkin jo se, että lakia tulkittaisiin lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla. Vaikka sähköntuotannon […]

Näkemys tuulivoiman päästöttömyydestä on harhaanjohtava ja perustuu liian suppeaan päästö -käsitteeseen. Tuulivoimantuotannosta aiheutuu monenlaisia päästöjä.

Tuulivoimaa pidetään ympäristöystävällisenä sähköntuotantomuotona, ja tätä näkemystä perustellaan yleisesti tuulivoimatuotannon päästöttömyydellä. Suomen tuulivoimayhdistys ry kirjoittaa verkkosivuillaan, että ”tuulivoimalla tuotetusta sähköstä ei synny päästöjä ilmaan, maahan tai vesistöihin”, ja sama näkemys toistuu jossain muodossa kaikissa tuulivoimaa edistävissä kannanotoissa ja puheenvuoroissa. Tuulivoiman päästöttömyyteen viitataan myös jokaisen tuulivoimahankkeen ympäristöselvityksissä. Näkemys perustuu kuitenkin liian suppeaan päästö -käsitteeseen, päästöillä tarkoitetaan […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n tiedustelu ympäristöministeriölle: Tuulivoimaloiden perustusten purkamis- ja kierrätysvelvollisuus jätelain mukaan

Tuulivoimaa rakennetaan Suomeen hurjaa vauhtia. Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n ilmoituksen mukaan maaliskuussa 2022 suunnitteilla oli 336 tuulivoimahanketta, joihin tulee 6268 yksittäistä tuulivoimalaa. Fingridin mukaan julkistettuja hankkeita on enemmän eli 477 kpl, joten on odotettavissa, että vuosikymmenen loppuun mennessä Suomessa voi olla toiminnassa jopa 10.000 tuulivoimalaa. Tuulivoiman lisäämistavoitteet ovat kuitenkin huomattavasti tätä korkeammalla. Tuulivoimalan teknistaloudellinen käyttöikä on […]

Tuulivoiman lisääminen kiihdyttää luontokatoa ja metsähävikkiä

Kirjoitus Maaseudun Tulevaisuus -lehdessä 5.8.2022: Silja Keränen kirjoittaa, että tuulivoimaa vastustetaan harhaanjohtavin perustein ja että sen haitat luonnon monimuotoisuudelle ovat ilmastosyistä hyväksyttäviä (MT 1.8.). Tuulivoimalat ovat massiivisia rakennuksia, ja tuulivoimahankkeet laajalle levittäytyviä teollisuusalueita. Yksi tuulivoimala vaatii tilaa vähintään 100 hehtaaria, joten 10 000 tuulivoimalan rakentaminen tarkoittaa miljoonan hehtaarin alan muuttumista tuuliteollisuusalueeksi. Suomessa tuulivoimalat sijoitetaan metsiin, ei […]