Siirretäänkö kaupunki vai voimalat?

21.9.2020

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n tekemän kyselyn mukaan 2,5 kilometrin säteellä tuulivoimaloista asuvista oireilee niiden takia 15 prosenttia. Vielä 20 kilometrinkin säteellä oireilevia on 5 prosenttia. Kaikista oireilevista kolmanneksen oireet ovat vakavia. Luvut ovat todellisuudessa suurempia, moni oireileva ei jaksanut vastata kyselyyn tai heille ei sitä lähetetty.

VTT:n mittaukset Kurikassa kertoivat tuulivoimaloiden yöaikaisen melun ylittävän asumisterveysasetuksen maksimiarvot huimasti, keskiarvoltaan 10 dB, pahimmillaan 30 dB. Viime aikoina on julkaistu useita tutkimuksia siitä miten yöaikaisen melun nukkumiseen aiheuttamat häiriöt johtavat vakaviin sydän- ja aineenvaihduntasairauksiin.

Mittaukset osoittivat jälleen sen, että tuulivoimaloiden melumallinnukset eivät toimi. Teoreettisten melumallinnusten ilmoittama ulkomelu onkin nyt todettu mittauksilla sisämeluksi.

Santavuoren tuulivoimalat on rakennettu liian lähelle asutusta. Asutuksen pitäisi asiantuntijan laskelman mukaan olla 4,5-6 kilometrin päässä voimaloista. Pitäisikö Kurikan keskusta ja muutamat kylät siinä sivussa siirtää turvallisempaan paikkaan?

Voimalat ovat myös liian lähellä toisiaan, jolloin ne pyörivät toistensa jättöpyörteessä, mikä lisää melua.

Nyt viimeistään tulisi kuntien määrätä ympäristöluvat jo toimiville ja kaikille suunnitteilla oleville tuulivoimaloille. Maaseudulla ei saa rakentaa mitään ilman ympäristölupaa, paitsi 200–300-metrisiä tuulivoimaloita.

Terveydensuojelulain mukaan ”Jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.”

Joukko voimaloiden lähellä asuvia kurikkalaisia valitti Ilmajoen kuntaan jo kaksi vuotta sitten ulkona ja sisällä kuuluvasta häiritsevästä tuulivoimamelusta. Mitään ei ole tapahtunut.

Nyt sentään terveystarkastajat ovat tarttumassa toimeen. Ihmeitä ei voi odottaa. Terveystarkastaja tulee työaikana, istuu hetken, ja toteaa, ettei hän havaitse mitään. Tekee siitä kuukauden päästä raportin. Haitta on pahin yöllä, he eivät ole silloin töissä.

Terveysviranomaiset odottavat linjausta STM:ltä, joka ei sitä aio antaa. Vastuuta terveyshaitoista pallotellaan taholta toiselle. Ministeriö laittaa paikalliset terveysviranomaiset vastuuseen, paikalliset terveysviranomaiset toivovat ministeriöstä tukea.

Mitään ei tapahdu. Muuttoon kykenevät lähtevät pois. Muut jatkavat kärsimystään. Lain mukaan toimenpiteisiin on ryhdyttävä viipymättä.

Leena Kurikka


Kolumni on julkaistu Kurikka-lehdessä 21.9.2020. Julkaisulle on kirjoittajan ja päätoimittajan lupa.

Lue lisää: Melu häiritsee yöunta useissa kodeissa.