Melu häiritsee yöunta useissa kodeissa

21.9.2020

MELU JIK:n terveystarkastajille on tämän vuoden kevään ja kesän aikana tullut enemmän asunnontarkastuspyyntöjä asunnoissa koetun yöaikaisen häiritsevän melun vuoksi kuin aiemmin. Ongelmaksi on koettu varsinkin Ilmajoen Santavuoren tuulivoimaloista kantautuva kuultava melu.

Tarkastuspyyntöjä on tullut pääosin noin 10 kilometrin säteellä tuulivoimaloista.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy mittasi Tuiskulankylässä tuulivoimaloiden infraääntä ja kuultavaa ääntä puolen vuoden ajan viime vuonna. Mittaukset tehtiin hirsirakenteisessa talossa 1,7 kilometrin päässä lähimmästä voimalasta. Mittausten mukaan kuultavaa melua esiintyi kiinteistössä yöaikaan selvästi yli asumisterveysasetuksessa annetun maksimiarvon.

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen sisämelutaso tuulivoima-alueella saa nukkumiseen käytettävässä tilassa olla yhden tunnin keskiarvotasolla 25 dB klo 22-07 välisenä aikana. VTT:n mittausten mukaan Tuiskulankylässä keskiarvotaso oli noin 35 dB, vaihteluvälin ollessa 18-55 dB.

– Hämmästytti ja yllätti mitattu kuultavan äänen taso. Otin heti asian puheeksi ympäristöterveydenhuollossa, kertoo JIK:in terveysvalvonnan johtaja Virpi Ala-Risku.

Kun kodissa kärsitään yö- tai päiväaikaisesta melusta ja sallittujen melutasojen epäillään ylittyvän, on tehtävä asunnontarkastuspyyntö terveystarkastajille.

– Asia otetaan sitten käsittelyyn. Meillä on kaksi terveystarkastajaa, jotka ovat pätevöityneet asunnon terveyshaitan arviointiin. Koronapandemia lopetti hetkeksi kodeissa tehtävät tarkastukset, mutta nyt terveystarkastajat taas liikkuvat varotoimia käyttäen. Jonoja puretaan.

Terveystarkastajan käyntiä joutuu odottelemaan joitakin viikkoja.

– Hankalaa tässä on se, että meillä ei ole melunmittauslaitteita eikä pätevyyttä siihen. Voimme tehdä havaintoja vain aistinvaraisesti tai käytössä voi olla suuntaa antava mittari, mutta sen pohjalta ei voi tehdä viranomaispäätöksiä. Viranomaispäätöksiä ei lähdetä tekemään heppoisten mittareiden pohjalta, sanoo Ala-Risku.

Asunnossa käymisensä jälkeen terveystarkastaja arvioi onko melusta mahdollista terveydellistä haittaa ja tekee tarkastuskertomuksen.

– Jos on syytä epäillä terveydellistä haittaa, voidaan haitan aiheuttaja velvoittaa viranomaispäätöksenä tekemään ja kustantamaan mittaukset, kunta ei niitä kustanna. Asuntojen kosteusvaurioihin perehtyneitä tutkijoita on paljon, mutta melumittauspuolella ei ole juuri sertifioituja tutkijoita, se on ongelma.

Jos mittauksia lähdetään tekemään, niiden tekijän tulisi olla puolueeton ammattilainen. Joillakin paikkakunnilla tuulivoimatoimijat ovat vaatineet saada itse tehdä mittaukset.

Viranomaispäätös on valituskelpoinen, jolloin haitasta epäilty voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen ja sen jälkeen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jolloin tarvittavia mittausten tekoa pystytään siirtämään vuosia.

– Oikeusturva on myös mahdollisella aiheuttajalla, muistuttaa Ala-Risku.

VTT:n pitkäaikaista mittausta Kurikassa ei voi käyttää hyödyksi kuin ehkä suuntaa antavana.

– Mittaukset pitää tehdä siinä asunnossa mistä valitetaan. Meluun voi vaikuttaa asunnon sijainti, seinien äänieristys ja muut seikat. Mittaukset tulee olla asuntokohtaiset, ei yleiset. Olemme pyytäneet STM:ltä kantaa siihen miten voidaan yleistää asioita. Heidän pitäisi linjata tällaiset merkittävät asiat.

Home- ja kosteusvaurioissa on selvää, että tutkimukset on tehtävä asuntokohtaisesti. Nyt kyse on asuntojen ulkopuolelta tulevasta haitasta. Sama melu voi silti kuulua erilailla vierekkäisissä kiinteistöissä topografisista tai rakennusteknisistä syistä johtuen.

– Ministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Valvira eivät ole vielä reagoineet pyyntöihimme mitenkään. Kunnassa yritämme tätä selvittää, mutta kuntalaisten oikeusturvan kannalta odotamme ministeriön linjausta, sanoo Ala-Risku.


Uutinen on julkaistu Kurikka-lehdessä 21.9.2020. Julkaisulle tällä sivulla on päätoimittajan lupa.

Lue lisää: Siirretäänkö kaupunki vai voimalat?