Olemmeko lain edessä yhdenvertaisia?

3.11.2019

Allaoleva kirjoitus (ilman kuvia) on julkaistu Salon Seudun Sanomissa 23.10.2019 Tätä mieltä -palstalla.  (https://extra.epaper.fi/lehti/sss-arkisto/_read/23.10.2019/227169.html).


Suomen perustuslaki 2 luku, Perusoikeudet.
Perustuslaki 6§ on määrätty yhdenvertaisuudesta seuraavasti: Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.”

Luettuamme Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslistan kohdan 133, jossa Yhdenvertaisuus- periaatteen mukaan Märynummen tuulivoimaloiden melusta olisi rakennus- ja ympäristölautakunnan pitänyt ottaa samanlainen kanta, kuin Lavapörssi Oy:n meluhaitasta.
Päätöksessä todetaan: ”Lavapörssi Oy:n on toimitettava ulkopuolisen asiantuntijan laatima melumittaussuunnitelma hyväksyttäväksi ympäristönsuojeluun ennen mittausten teettämistä”.
Tätä mittaussuunnitelmaa ei rakennus- ja ympäristölautakunta edellyttänyt Märynummen tuulivoimatoimijoita. Ensin 13.09.2017 § 45 pöytäkirjassa on lause: ”Melumittaussuunnitelma tulisi esittää vaatimusten esittäjien tarkastettavaksi”. Seuraavassa kokouksessa 13.12.2017 §101 mainitaan: ”Mittausten suorittajien tulee olla luotettavia alan toimijoita”.

Mikäli oikeusasteet edellyttävät tuulivoimatoimijoita tekemään melumittaukset ulko- ja sisätiloissa, niin on syytä epäillä ovatko valitut mittauksien tekijät ”suosiollisuusperiaatteella” valittu?
Märynummella on tehty jo kahdet melumittaukset, jotka kiistatta osoittavat melulle annettujen toimenpiderajojen ylittyvän. (Terveydensuojeluasetus 545/2015)
Kuitenkaan viranhaltijat eivät ole menetelleet samalla tavalla kuten Lavapörssi Oy:n tapauksessa. Eli sisä- ja ulkomelumittausten perusteella ympäristönsuojelutarkastaja on edellyttänyt toimijaa vähentämään meluhaitat siirtämällä murskausaseman paikkaa.
Rakennus- ja ympäristölautakunta on myös rajannut toiminnan käyntiajaksi klo 9:00-16:00 väliseksi ajaksi, miksi tätä toiminnan rajoitusta ei ole tehty Märynummen tuulivoimaloille esim. 22:00-07:00 väliseksi ajaksi? 28.10.2019 Kaupunginjohtaja Lauri Innan kanssa käydyn keskustelun mukaan rajoituksia voidaan asettaa niin, että kenenkään ei tarvitse muuttaa alueelta.

Tuulivoimatoimijoilta ei ole edellytetty mitään konkreettista menetelmää, jolla meluhaittaa voidaan pienentää. Eikä myöskään ole puututtu terveydensuojelulain vastaiseen toimintaan millään lailla, vaikka 425 m:n päässä voimalasta on yksi kiinteistö. Terveydensuojelulain / -asetusten mukaisesti ko. kiinteistö olisi pitänyt asettaa asumiskieltoon tai melu vaimentaa toimenpiderajojen mukaisiksi jo vuonna 2014.

Onko yhdenvertaisuus periaate erilainen kahden eri toimijan välillä? Vai riittääkö, että toisella on paksumpi lompakko?

Mika Nummenpalo
Lasse Heino
Timo Lahnalampi
Keijo Kuisma
Salon Kasvuinfra ry


Salon Märynummella on 457 kiinteistöä 2 km:n säteellä Euroopan suurimmista maalle rakennetuista teollisuusvoimaloista. Tuulivoimaloita on kolme teholtaan 5 MW ja melutasoltaan 110 dB. Melutaso on siten suurempi kuin rock-konsertissa sallittu.
Sosiaali- ja Terveysministeriön Varsinais-Suomen maakuntakaavan lausunnon 17.09.2013 mukaan tuulivoimala-alueiden suojavyöhyke lähimpään asutukseen tulisi olla 2 km.
Lue lisää: ”Hiljainen kesäyö Salon Märynummella”.

Allaoleva video on kuvattu Salon Märynummella 7.7.2018 yöllä klo 02 (suora linkki videoon).