Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto tuulivoimarakentamisen suunnittelu -oppaan päivitysluonnoksesta – Kommenttipyyntö Dnro VN/19171/2023 YM

Tuulivoiman osuus sähkön kokonaistuotannosta on kasvanut nopeasti, ja tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuutta merkittävästi. Tuulivoima onkin yksi nopeimmin kasvavista ja laajimmin ympäristöön vaikuttavista teollisuudenaloista tämän päivän Suomessa. Tuulivoimaloiden koko ja teho on kasvanut merkittävästi, ja voimalat sijoitetaan yhä laajempiin ja useampia voimaloita käsittäviin yksiköihin. Tuulivoiman sijoittamisesta päätetään kunnissa hanke kerrallaan, ja vaikutusarvioinneissa keskitytään pääasiassa […]

Tutkimus: Vedenalaiset melutasot ovat oletettua korkeampia merituulivoima-alueiden läheisyydessä ja vaarantavat uhanalaisia valaita USA:n rannikolla

Uusi yhdysvaltalaistutkimus osoittaa, että uhanalaiset mustavalaat altistuvat merituulivoimaloiden vuoksi korkeammille melutasoille kuin on aikaisemmin oletettu, ja tuulivoimateollisuus on antanut hallitukselle vääriä tietoja tuulivoimaloiden aiheuttamasta vedenalaisesta melusta. National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA), jonka tehtävänä on valvoa meressä vallitsevia olosuhteita ja suojella meriluontoa, sanoo: ”ei ole todisteita siitä, että merituulivoimalat aiheuttaisivat valaiden kuolemia Itärannikolla”. Save the […]

Lähettäkääpä meille omia tuulivoimakuvianne

Tarvitsemme kuvapankkiimme lisää tuulivoimakuvia, ja toivoisimme siksi, että lähettäisitte meille omia kuvianne. Erityisesti toivoisimme kuvia siitä, miten tuulivoima muuttaa ihmisten elinympäristöä, ja vaikuttaa luontoon ja ihmisten jokapäiväiseen elämään. Toivoisimme kuvia sekä tuulivoimahankkeiden rakentamisajalta, että toiminnassa olevista tuulivoimaloista. Myös videot kiinnostavat. Kuvia voisitte lähettää sähköpostitse osoitteella tuulivoimakansalaisyhdistysry@gmail.com, verkkosivuiltamme löytyvien yhteystietojen kautta tai yhteydenottolomakkeella. Muistakaa mainita kuvan […]

Tuulivoima kiinnostaa Italian mafiaa

Italian poliisi pidätti mafiapomo Matteo Messina Denaron 16.1.2023 Palermossa. Sisilian mafian Cosa Nostran ”viimeistä kummisetää” on pidetty yhtenä Euroopan vaarallisimmista rikollisista. Matteo Messina Denaro loi mafian, joka soluttautui talouteen, yrityksiin ja pankkeihin, ja kuului Cosa Nostran korkeimpaan johtoon yli 20 vuotta. Mittavan omaisuutensa hän ansaitsi etupäässä huumekaupalla. Varoja oli sijoitettu uusiutuvan energian tuotantoon, varsinkin tuulivoimaan. […]

Ympäristöhankkeita pitää säännellä paremmin – Parhaiten valituksia vähennettäisiin korjaamalla valitusten taustalla olevia syitä.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Helsingin Sanomissa 4.8.2023: Suomen Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Hanna Halmeenpää sanoi (HS mielipide 28.7.), että valtion ympäristönsuojeluviranomaisten valitusoikeuden poistaminen heikentäisi yleisen edun valvontaa ympäristöön vaikuttavissa hankkeissa. Olemme samaa mieltä. Hallitusohjelmaan sisältyy useita kirjauksia, joiden tarkoituksena on sujuvoittaa ja nopeuttaa vihreän siirtymän hankkeiden lupa- ja valitusprosesseja. Ympäristövaatimusten keventäminen tai valitusoikeuksien karsiminen ei kuitenkaan ole oikea […]

Lehdistötiedote: Vanhojen tuulivoimaloiden säätelemätön käyttö tappaa lepakoita – toimiva suojausjärjestelmä olisi helppo toteuttaa. Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtiereforschung (Leibniz-IZW)

Lepakoita voitaisiin suojella tehokkaasti tuulivoimaloihin törmäämiseltä, jos tuulivoimalat suljettaisiin siksi ajaksi, kun lepakoiden aktiivisuus on korkeimmillaan. Kolmea neljäsosaa Saksan tuulivoimaloista ei ole kuitenkaan varustettu tällaisella toiminnanohjausjärjestelmällä, koska sitä koskevat määräykset ovat tulleet voimaan vasta voimaloiden käyttöönoton jälkeen. Leibniz-IZW:n tutkijaryhmä on tutkimuksessaan havainnut, että ilman tällaista toiminnan säätelyä tuulivoimala voi tappaa useita satoja lepakoita kahden kuukauden […]

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kommenttipuheenvuoro: Tuulivoimaa koskeva sääntely tarvitsee täysremontin

Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen puhui Helsingin Sanomien haastattelussa 5.6.2023 vihreän siirtymän valtavista taloudellisista mahdollisuuksista ja vaati ”tuulivoimapuistojen ja niiden tarvitsemien sähköverkkojen luvituksen hoitamista kuntoon”. Hän sanoi myös, että ”yrityksille ja sijoittajille sopisi sekin, että ehdot ovat tiukat ja luontoa ja asukkaita kunnioitetaan”. Hän sanoi myös, että jos ei ole esittää vaihtoehtoa, pitää olla hiljaa. Linkki: […]

Kanditaatintutkielma: Taistelihan Don Quiotekin tuulimyllyjä vastaan – Kuinka vastustajia kehystetään suomalaisessa tuulivoimaa puolustavassa verkkokeskustelussa

Tuulivoima muotoillaan hyväksi ilmaston ja talouden kannalta, vastustuksessa esiin nostetaan huoli voimaloiden vaikutuksesta ympäristöön ja terveyteen. Aarne Oran sosiologian alaan kuuluvassa tutkimuksessa tarkastellaan, miten tuulivoiman puolustajat puhuvat koetuista vastustajistaan keskustelussa. Aikaisempi tutkimus keskittyy näkökannaltaan tuulivoiman puolustajien luomien kehysten tarkasteluun (esim. NIMBY). Tuulivoiman alkuaikoina päähuomio voimaloiden sijoittamisessa oli kustannustehokkuudessa ja sähköntuotantomäärissä, tuulivoiman kannatuksen ei arvioitu olevan […]

Tuulivoimaloiden kiinteistöverot tulisi ottaa huomioon verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Itä-Hämeessä 3.7.2023: Tuulivoimaloiden kiinteistöverojen jakamiselle kuntien kesken olisi hyvät perusteet Tuulivoimakuntien verkoston puheenjohtaja Juha Herrala ja varapuheenjohtajat kirjoittivat (IH 28.6.), että tuulivoimarakentamisen hyötyjen tulee kohdistua siihen kuntaan, johon haitatkin muodostuvat. He pitävät vaarallisina keskustelunavauksia kiinteistöverotulon viemisestä valtiontasausjärjestelmään. Yhdistyksemme pitää kuitenkin kiinteistöverohyödyn jakamista tuulivoimahankkeen sijaintikuntaa laajemmalle alueelle perusteltuna, ja olemmekin esittäneet, että tuulivoimaloista […]

Factuel: Tuulivoimakapasiteetin kasvusta huolimatta tuulivoiman tuotanto on Euroopassa laskenut

Tuulivoimaloiden tuotanto on Euroopassa pysähtynyt tai jopa laskenut tuulivoimakapasiteetin kasvusta huolimatta. Esimerkiksi Ranskassa asennettu teho nousi 17,6 GW:sta (2020) 20,6 GW:iin (2022), mutta samaan aikaan sähköntuotanto laski 0,4 TWh. Huolimatta kapasiteetin 17 %:n kasvusta tuotanto laski 1 %. Tätä tuulivoiman paradoksia voidaan selittää seuraavilla seikoilla: Linkki artikkeliin: https://factuel.media/blogs/blog-articles/eoliennes-le-fiasco-de-la-chute-de-leur-production-malgre-leur-multiplicati_ba_20527236?fbclid=IwAR3hkhZL25CQomjsFIHW7bkj_K5J3FEBAem4BVvwCYvfhK8CkPf2L4DhkkY Linkki Gordon Hughesin: https://www.ref.org.uk/attachments/article/280/ref.hughes.19.12.12.pdf Linkki Copernicus Institute: […]