Tag

Die Welt

Maanomistajan vastuu tuulivoimalan purkamisesta

Suomeen rakennetaan nykyisin Pohjois-Euroopan suurimpia tuulivoimaloita. Arvostetun Die Welt –lehden mukaan samanaikaisesti Saksassa tuulivoimarakentaminen on lähes pysähtynyt, kun yli 1000 eri kansalaisjärjestöä on voimakkaasti rakentamista vastaan. Suomessa alaa koskevat säädökset t
Lue lisää

Markägarens ansvar för rivning av vindkraftverk

I Finland byggs för närvarande de största vindkraftverken i Nordeuropa. Enligt den ansedda tidningen Die Welt sker detta samtidigt som vindkraftsbyggandet i Tyskland i det närmaste har upphört, eftersom mer än 1 000 olika medborgarorganisationer kraftfullt motsätter sig att vindkrafte
Lue lisää