Blogi

Tuulivoimaloiden siirtoverkot rakennettava maakaapeloinnilla

Mikäli Sitran v 2021 sähköistämisraportin tavoitteet toteutuvat Suomeen rakennetaan seuraavan 20 vuoden aikana 30000 tuulivoimalaa, jotka sitten uusitaan aina 20 v välein. Nämä vaativat arviolta 30000 km 50 m leveää 110 kV siirtoverkkoa (ja lisäksi kantaverkkomuutoksia). Mikäli tuuliv
Lue lisää

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry antoi asiassa seuraavan lausunnon:   Kiitämme mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi. Lausunnossamme käsittelemme erityisesti tarvetta ottaa tuulivoimarakentamisen erityispiirteet ja vaikutukset huomioon uudiste
Lue lisää

Tuulivoimaloiden perustukset on purettava ja kierrätettävä

Kun tuulivoimalan nimellisteho kasvaa niin perustuksille tulevat kuormat kasvavat eksponentiaalisesti.  Tämä kasvattaa perustuksien kokoa.  5 MW tuulivoimala tarvitsee pohjaolosuhteista riippuen keskimäärin 1500 m3 betoniperustuksen.  Harjaterästä kuluu keskimäärin 225000 kg. Mikäli S
Lue lisää

Empaattinen tuki tuulivoimaloiden haitoista kärsiville ihmisille

Tuulivoima-kansalaisyhdistyksen perustajajäsen ja pitkäaikainen puheenjohtaja Kalevi Nikula kuoli nopeasti edenneeseen vakavaan sairauteen 15.10.2021. Hän oli syntynyt 24.4.1949 Raahen Pattijoella. Kalevi Nikula teki merkittävän ja uraa uurtavan työn tuulivoimarakentamisen piiriin jou
Lue lisää

Mitä tuulivoimasta tulisi tietää

Virpi Poikolaisen laatima yhteenveto: Mitä tuulivoimasta tulisi tietää Teollisen tuulivoiman ympäristövaikutukset ovat paljon suuremmat mitä julkisuudessa annetaan ymmärtää, kun mukaan luetaan kaikki aina tuulivoimaloiden tarvitsemien materiaalien hankinnasta toiminnan päättymiseen ja
Lue lisää

Kysely tuulivoimaloiden haitoista

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry, tekee selvitystä tapauksista, joissa yksittäinen henkilö tai koko perhe kärsii lähelle tai alueelle rakennettujen tuulivoimaloiden aiheuttamista haitoista tai on jopa joutunut haittojen vuoksi muuttamaan pois kotoaan. Tarkoituksena on selvittää missäpä
Lue lisää

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto Jyväskylän kaupungille ympäristöluvan tarpeen arvioimisesta tuulivoimahankkeen suunnittelun yhteydessä

Pyynnöstä lausumme asiassa seuraavaa: Ympäristölupajärjestelmän tarkoituksena on saattaa ympäristölle mahdollisesti haittaa aiheuttavat toiminnat ennakkovalvonnan alaiseksi. Ympäristölupamääräyksillä varmistetaan ja samalla mahdollistetaan tällaisen toiminnan harjoittaminen siten, ett
Lue lisää

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n esitys asiantuntijakuulemisessa eduskunnan ympäristövaliokunnassa 28.9.2021. Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry esittää, että: Hallituksen esitystä tulee korjata siten, että rakennuslupien kuuleminen ja valitusoikeuden laajentaminen koskee kaikkia YVA-di
Lue lisää

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto koskien hallituksen esitystä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi

Eduskunnassa on vireillä maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jossa on tarkoitus mm. laajentaa kuultavien ja mahdollisten muutoksenhakijoiden piiriä YVA-menettelyyn kuuluvissa hankkeissa EU:n YVA-direktiivin edellyttämällä tavalla. Hallituksen esityksessä tuulivoimahankkeet on suljettu
Lue lisää