Blogi

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaisesta etusijamenettelystä aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023-2025 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023-2027 ja asetus selvityksen sisällöstä.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry pitää hyvänä kaikkia toimia, joilla edistetään ja helpotetaan tuulivoimahankkeiden ympäristöluvan hakemista ja hakemisen nopeaa käsittelyä. Suurin osa tuulivoimahankkeiden ympäristöluvista kuitenkin ratkaistaan kunnissa, ei aluehallintovirastoissa. Tuul
Lue lisää

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain ja kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Yhdistyksemme lausunnossa otetaan kantaa lähinnä siihen, miten ehdotettua lakia tulisi soveltaa tuulivoimahankkeiden liityntälinjoihin. Kaikki tuulivoimahankkeiden liityntälinjat tulee säätää ehdotetun uuden lain soveltamisen piiriin: Lakia on tarkoitus soveltaa ainoastaan YVA-menette
Lue lisää

Vetytalous on piilotettua tuulivoimatukea

Teollisuuden tarvitsemaa vetyä tehdään höyryreformoimalla maakaasusta.  Tuloksena on vetyä ja hiilidioksidia. Tämä Harmaa vety maksaa 1,50 dollaria / kg.  Linkki 1. Jotta hiilidioksidista päätäisiin eroon on kehitetty prosessi nimeltä Vihreä vety.  Siinä tuotetaan sähköä tuuli- tai au
Lue lisää

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövahinkorahastosta

Pidämme hallituksen esitystä kannatettavana ja oikeansuuntaisena, mutta katsomme, että lain soveltamisalaa ja ympäristövahinkomaksuvelvollisuutta ei tule rajoittaa koskemaan vain ympäristönsuojelulain mukaan lupa-, ilmoitus- tai rekisteröintivelvollista toimintaa, vaan lakia tulee sov
Lue lisää

Tuulivoimavalitukset tekaistu syy ruuhkiin

  Päivälehdet julkaisivat hiljattain uutistekstin, jonka otsikkona oli ”Tuulivoimavalitusten sumaa puretaan”. Otsikko oli mielestäni virheellinen ja johti lukijoita ja ehkä päätöksentekijöitäkin tietoisesti harhaan. Tuulivoimavalitusten suma on tekstin laatijan mukaan oikeusastei
Lue lisää

Tuulivoimavalitukset

Tuulivoimavalitukset tekaistu syy ruuhkiin Päivälehdet julkaisivat hiljattain uutistekstin, jonka otsikkona oli ”Tuulivoimavaltusten sumaa puretaan”. Otsikko oli mielestäni virheellinen ja johti lukijoita ja ehkä päätöksentekijöitäkin tietoisesti harhaan. Tuulivoimavalitusten suma on
Lue lisää

Ilmastopaneelin energiaraportti on luokattoman huono

ILKKA NIEMI kirjoittaa: Jostakin syystä Suomen Ilmastopaneeli on 30.3.2022 julkaissut ehdotuksensa siitä miten Suomessa pitäisi jatkossa tuottaa energiaa. Raportin on laatinut paneelin varapuheenjohtaja Peter Lund. Keskeinen suositus on, että Suomen sähköntuotanto pitää vähintään kaks
Lue lisää

Tuulivoiman rakentaminen metsänomistajan kannalta

Alkuperäinen julkaisu Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkan tiedotuslehti Metsäpirkassa 1/2022 s.12-13. Jari Kuusikoski | Mhy Kihniö-Parkano hallituksen jäsen | DI, projektipäällikkö Tuulivoimahankkeita on tällä hetkellä Suomessa menossa 240 kappaletta (lähde: Suomen Tuulivoimayhdistys)
Lue lisää

Kaksi tutkimusta tuulivoimaloiden vaikutuksesta kiinteistöjen arvoon

Lähellä olevien tuulivoimaloiden vaikutuksia kiinteistöjen arvoon on tutkittu sekä Suomessa että Ruotsissa. Suomen tuulivoimayhdistyksen Finnish Consulting Groupilta tilaaman joulukuussa 2021 julkaistun selvityksen johtopäätöksenä esitettiin, että tuulivoimaloiden läheisyydellä ei ole
Lue lisää