Liikenneviraston tiealueita koskevaa tuulivoimalaohjetta tulee päivittää

27.3.2024

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Kalevassa:

Tuulivoimaloista irtoava jää on vaarallista, kirjoitti Aaro Sauvola (Kaleva 25.3.). Hänen autonsa oli saanut yleisellä tiellä osuman tuulivoimalasta lentäneestä jäästä. Tapaus ei ole ensimmäinen Suomessa.

Tuulivoimaloiden etäisyyttä tiealueista ei ole laissa säädetty, mutta Liikenneviraston ohjeessa etäisyydeksi suositellaan 300 metriä maantien keskiviivasta. Etäisyys voi ohjeen mukaan olla vähemmänkin, mutta sen tulee kuitenkin olla vähintään tuulivoimalan kokonaiskorkeus (torni + lapa) lisättynä maantien suoja-alueen leveydellä. Joskus puhutaan ns. kaatuma-alueesta.

Liikenneviraston ohje koskee kuitenkin vain yleisiä tiealueita. Tuulivoimaloita sijoitetaan hyvin yleisesti lähelle yksityisteitä, jotka voivat olla hyvinkin vilkkaassa käytössä. Joskus jopa niin lähelle, että lapojen pyörähdysalue ulottuu tiealueen päälle. Suomen Tieyhdistys ry suosittaakin, että Liikenneviraston ohjetta noudatettaisiin soveltuvin osin ainakin vilkkaampien yksityisteiden kohdalla.

Liikenneviraston ohje on vuodelta 2012. Ohjeen laatimisen jälkeen voimaloiden korkeus on kasvanut melkein kaksinkertaiseksi. Nyt suunnitellaan kokonaiskorkeudeltaan 300-350-metrisiä tuulivoimaloita, joiden lavanpituus lähenee 100 metriä. Liikenneviraston 12 vuoden takainen ohje on auttamattomasti vanhentunut.

Pidemmät lavat ja suuri kehänopeus pidentävät jään sinkoutumismatkaa. Matkan pituuteen vaikuttavat mm. tornin korkeus, roottorin halkaisija ja pyörimisnopeus. Jään lentomatkan laskennassa voidaan soveltaa kaavaa 1,5 x (napakorkeus + roottorin halkaisija) (Seifert H et al 2003).  Näin ollen suositusetäisyyden tulisi olla nykyiseen verrattuna kaksinkertainen.

Liikenneviraston tehtäviä hoitaa nykyisin Väylävirasto. Yhdistyksemme on esittänyt Väylävirastolle ja Suomen Tieyhdistykselle Liikenneviraston ohjeen päivittämistä ja ohjeessa asetettavien etäisyysvaatimuksien määräämistä koskemaan myös yksityisteitä.

Tuulivoimaloiden määrän lisääntyessä kiristyy kilpailu mahdollisista sijoituspaikoistakin. Siksi tarvitaan ajantasaista ja sitovaa sääntelyä myös voimaloiden sijoittamisessa tiealueiden läheisyyteen.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Linkki kirjoitukseen: https://www.kaleva.fi/liikenneviraston-tiealueita-koskevaa-vanhentunutta/6276170