Tuulivoimaloiden suojaetäisyyksiä tiealueisiin tulisi kiireellisesti tarkistaa

22.12.2023

Eräs tuulivoimayhtiö kirjoitti maanomistajille lähettämässään joulutervehdyskirjeessä: ”Talven tullen haluamme muistuttaa, että talvella jäänheiton riski on olemassa noin 500 metrin etäisyydellä voimalasta. Huomioittehan tämän liikkuessanne tuulipuiston alueella. Joulukuusta hakiessa tai muutoin alueella liikkuessa suosittelemme kypärän käyttöä”.

Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n verkkosivuilla kerrotaan, että vaikka tuulivoimalan lavoista voi tietyissä olosuhteissa tippua jäätä, on erittäin harvinaista, että voimalasta irtoava jää osuisi ihmiseen. Linkki: https://tuulivoimayhdistys.fi/ukk/ymparisto#lentaako-tuulivoimaloiden-lavoista-jaata Suomessa alueilla, joilla liikkuu talviaikaan paljon ihmisiä, voimaloiden lähellä, on asennettu varoituskyltit ja -valot, joissa kehotetaan valojen vilkkuessa erityiseen varovaisuuteen. Voimalan huoltoalueella on kuitenkin jäätävien olosuhteiden aikaan, eli talvikuukausina syytä välttää tarpeetonta oleilua. Huoltohenkilökunnan tulee käyttää suojavarusteita turvallisuusmääräysten mukaisesti. Linkki: https://tuulivoimayhdistys.fi/tietoa-tuulivoimasta-2/tietopankki/tuulivoimatuotanto-on-turvallista-2

Esimerkiksi Vestaksen suojaohjeissa määriteltiin jo vuonna 2007 suojaetäisyydeksi 400 metriä. Ohjeet oli laadittu V90-3,0 MW:n voimaloita. Linkki: https://www.windaction.org/posts/15632

Tuulivoimalat sijoitetaan Suomessa lähes poikkeuksetta yksityisteiden läheisyyteen. Liikenneviraston (nyk. väylävirasto) ohjeen mukaan tuulivoimalan etäisyys yleiseen tiealueeseen tulee olla vähintään voimalan kokonaiskorkeus (torni+lapa) lisättynä tien suoja-alueen leveydellä (20 tai 30 metriä). Linkki: https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Tuulivoimalaohje.pdf Vaikka tämä ohje koskee vain yleisiä teitä, Suomen tieyhdistys suosittaa noudattamaan samoja suojaetäisyyksiä myös yksityisteiden kohdalla. Linkki: https://www.tieyhdistys.fi/site/assets/files/1380/tuulivoimalan_etaisyys_yksityistiesta-1.pdf

Käytännössä tuulivoimaloita sijoitetaan erittäin yleisesti väyläviraston ohjeistusta lähemmäs yksityisistä tiealueista, usein aivan tien välittömään läheisyyteen. Monet yksityisteistä ovat hyvinkin vilkkaasti liikennöitynä, joten olisi äärettömän tärkeää, että väyläviraston ohje mahdollisimman pikaisesti määrättäisiin koskemaan myös yksityisteitä. Lisäksi tulisi harkita, ovatko nykyisin sovellettavan suojaetäisyydet riittäviä, vai tulisiko niitä voimaloiden koon voimakkaan kasvun myötä myös tarkistaa.

Liite: Tuulivoimaloiden turvallisuus- ja onnettomuusriskit: lainsäädäntöä ja ohjeistusta Suomessa on päivitettävä kiireesti. Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirje turvallisuusasioista vastuullisille viranomaisille 22.3.2017 https://tvky.info/wp-content/uploads/2017/03/Tuulivoimaloiden-tulipalo-ja-onnettomuusriskit.pdf

Liite: Ernon auto sai kaksi osumaa tuulivoimalan lennättämistä jääkimpaleista – ”Varoitusjärjestelmissä ei vikaa” https://www.rantalakeus.fi/ernon-auto-sai-kaksi-osumaa-tuulivoimalan-lennatta/2921485