Tuulivoimahyötyjen uudenlaiselle jaolle olisi hyviä perusteita

14.12.2023

Tuulivoima-kasalaisyhdistys ry:n kirjoitus Maaseudun Tulevaisuudessa 13.12.2023.

Maaseudun tulevaisuuden pääkirjoituksessa arvioitiin, että kunnilta häviäisivät kannusteet kaavoittaa tuulivoima-alueita, jos verohyöty valuisi muille kunnille (MT 11.12.).

Tuulivoimaloista maksettavat kiinteistöverot ovat tärkeä motivaatiotekijä kuntien harkitessa alueidensa kaavoittamista tuulivoimalle. Tuulivoimaa ei kuitenkaan voida rakentaa kaikkialle ja kaikkiin kuntiin.

Kiinteistöverojen jäämistä sijaintikuntaan on joskus perusteltu hyötyjen ohjaamisella sinne, minne haitatkin osuvat. Tuulivoimahankkeet sijoitetaan kuitenkin hyvin usein kuntien reunoille. Silloin osa haitoista menee naapurikuntiin, joiden asukkailla ei ole mahdollisuuksia niihin vaikuttaa. Myös hankkeiden sähköliityntälinjat kulkevat usein naapurikuntien kautta, ja maanomistajien osaksi jää silloin maiden pakkolunastus nimellisellä korvauksella.

Tuulivoiman hyödyt ja haitat jakautuvat siis hyvin epätasaisesti kuntien ja kansalaisten kesken. Kaikkien hyötyjen jääminen sijaintikuntaan soveltuu huonosti kuntarajat ylittäviä vaikutuksia aiheuttavaan tuulivoimaan. Lisäksi tuulivoimasta aiheutuu energiajärjestelmälle kustannuksia, jotka tulevat kaikkien maksettaviksi.

Soteuudistuksen toteuduttua kiinteistöverot näyttelevät entistä tärkeämpää roolia kuntien taloudessa. Verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa hyvätuloisten kuntien tuloja tasataan heikommin menestyville kunnille, ja nykyisin siinä otetaan huomioon myös puolet kunnan laskennallisista kiinteistöverotuloista. Voimalaitoksista huomioidaan kuitenkin vain ydinvoimalat tuulivoimaloiden kiinteistöverojen jäädessä sijaintikunnalle kokonaan.

Yksi tapa korjata tuulivoimahyötyjen jakautumista olisi ottaa valtionosuuden tasausjärjestelmässä huomioon myös tuulivoimaloiden kiinteistöverot samalla tavalla kuin muut kiinteistöverot. Kunnille jäisi edelleen puolet kiinteistöveroista kannusteeksi, mutta muutos parantaisi valtionosuuden tasauksen kohdentumista todelliseen tarpeeseen.  Muutos tulisi tehdä nyt, ennen kunnissa tehtäviä suuria tuulivoimapäätöksiä, koska se on väistämättä edessä ennemmin tai myöhemmin.

Useimmissa kunnissa muiden kiinteistöjen kertymät ylittänevät tuulivoimaloiden kiinteistöverot, mutta niiden huomioiminen valtionosuuden tasausjärjestelmässä ei ole juurikaan aiheuttanut kritiikkiä. Tuulivoimaloista maksettavien kiinteistöverojen erityisasemalla ei ole enää perusteita.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Linkki kirjoitukseen: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipide/1ba06c65-b7d9-4c77-94c9-5dd27392714d