Maanvuokralakiin tulee lisätä energiahankkeiden maanvuokrausta koskeva uusi luku

8.11.2023

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Maaseudun Tulevaisuudessa 8.11.2023:

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirolan mukaan sähkönsiirtolinjojen maanhankintaan liittyviä epäkohtia ei voida korjata pelkästään lunastuskorvauksia korottamalla. (MT 2.11.).

Ongelma on kärjistynyt ennätysmäisesti kasvavan tuuli- ja aurinkoenergiarakentamisen vuoksi. Laissa ei ole mitenkään varauduttu hankkeiden tarpeisiin rakennettavasta sähköliityntälinjojen verkostosta aiheutuviin ongelmiin.

Liityntälinjojen alle jäävien maiden ottamista sähköntuotantoa palvelevaan käyttöön vuosikymmenien ajaksi nimellisellä kertakorvauksella pidetään yleisesti epäoikeudenmukaisena, eikä lunastusmenettelyä ole laissa edes tarkoitettu ensisijaisesti yksityistä elinkeinotoimintaa palvelevaan maanhankintaan.

Ongelma voitaisiin korjata muuttamalla maanvuokralakia niin, että sähköntuottajat velvoitettaisiin maksamaan vuokraa myös sähköliityntälinjojen alle jäävistä maista. Samalla voitaisiin korjata muutkin energiahankkeiden maanvuokraukseen liittyvät epäkohdat ja ne seikat, jotka ovat tällä hetkellä kokonaan lainsäädännön ulkopuolella, ja pelkän vapaaehtoisen sopimisen varassa.

Maanvuokralaki (1966/258) on vuodelta 1966 ja vaikka sitä on jälkeenpäin täydennetty joitakin kertoja, lain muuhun maanvuokraukseen tarkoitettu 5 luku soveltuu huonosti laajoihin energiahankkeisiin.

Lakiin tulisikin lisätä kokonaan uusi energiahankkeiden maanvuokrausta koskeva luku, jossa säädettäisiin vuokrasopimuksen minimiehdoista, sopimuskumppaneiden asemasta ja velvollisuuksista, menettelystä sopimuskauden päättyessä, voimaloiden ja maanalaisten rakenteiden purkamisvastuusta ja alueen ennallistamisesta.  

Lisäksi tulisi säätää myös purku- ja ennallistamiskulut täysimääräisesti kattavan vakuuden asettamisvelvollisuudesta, sekä menettelytavoista sen varalle, että voimaloiden omistajaa ei saada purkamisesta ja alueen ennallistamisesta vastuuseen. Vakuus tulisi antaa myös liityntälinjojen purkamiselle.

Maanvuokrauslakiin tehdyillä lisäyksillä toteutettaisiin hallitusohjelmaan sisältyvät maanomistajien aseman vahvistamista, purku- ja ennallistamisvelvoitteen käyttöönottoa ja osittain myös lunastuskorvausten nostoa koskevat kirjaukset.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Linkki kirjoitukseen: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipide/4a2c16e3-1ef3-4311-9514-fdf40d62ba61

Linkki MT:n artikkeliin 3.11.2023: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/metsa/6b36b211-1810-4ac7-93b6-b6e53fe51022?fbclid=IwAR3lo0wnfo0Hvq5KFe0292QWvgPBvWRhN7GDIia8vGbn8oxCKbRJaAe94vo