Hannu Saari, opinnäytetyö Centria-ammattikorkeakoulu: Tuulivoiman profiilikustannukset 2021

12.11.2023

Hannu Saari tutki opinnäytetyössään tuulivoiman profiilikustannuksia. Tuulivoiman lisärakentaminen syö kasvavien profiilikustannusten eli kannibalisaation myötä alan kannattavuuden.

Tuulivoiman profiilikustannuksilla tarkoitetaan sähkön keskihinnan ja tuulivoimalla tuotetun sähkön hinnan erotusta. Tuulisina aikoina, kun tuulivoiman tuotanto on suurta, syntyy sähköstä ylitarjontaa, joka laskee sähkön hintaa. Ero sähkön keskihinnan ja tuulivoimalla tuotetun sähkön hinnan välillä kasvaa, kun tuulivoimaloiden tuotantoa ei rajoiteta, ja sen vallatessa markkinat sähkön hinta laskee ajaen pois markkinoilta käyttökustannuksiltaan kalliimpia tuotantomuotoja. Tuulivoiman tuotannon lisääntyessä profiilikustannukset kasvavat ja sähkön hinnanvaihtelut kasvavat. Tuulivoiman lisärakentaminen syö siis itseltään kannattavuutta. Tätä ilmiötä kutsutaan kannibalisaatioksi.

Tutkimuksen johtopäätökset: Nykyisessä mittakaavassa tuulivoima syrjäyttää markkinoilta tuulisina aikoina vain helposti säädettäviä ja kalliita tuotantomuotoja. Tuulivoiman määrän kasvaessa ajoittainen sähkön ylitarjonta markkinoilla laskee kuitenkin sähkön hintaa vieden kannattavuuden tuulivoiman tuotannolta, eikä säädettäväänkään sähköntuotantoon investoida niin paljon kuin yhteiskunnallinen optimi edellyttäisi. Liian suurta osaa sähköntuotannosta ei kannata kattaa tuulivoimalla, koska kasvavat profiilikustannukset kumoavat alhaisten tuotantokustannusten hyödyn. Niin kauan, kun tuulivoiman tuulettomina aikoina korvaavat tuotantomuodot pysyvät kannattavina, tuulivoima voi toimia ongelmitta markkinoilla. Tuulivoimalla voidaan siis ajatella olevan maksimäärä markkinoilla.

Linkki opinnäytetyöhön: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/779941/Saari_Hannu.pdf?sequence=4&isAllowed=y