Vastuu sähkön riittävyydestä ja hinnasta kuuluu myös valtiolle

3.10.2023

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Kauppalehdessä 2.10.2023:

Kauppalehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan (KL 11.9.), että sähkön hintaheilunta on tullut kaikkien riesaksi. Vaikka sähkön uskotaan riittävän, vastuu sähkön riittämisestä ja hintavaihteluista aiheutuva riski kaatuu yhä enemmän sähkön käyttäjille.

Syynä on energiasiirtymä, joka tarkoittaa siirtymistä vakaasta sähköntuotannosta sään mukaan vaihtelevaan tuotantoon. Taloustiedettä on kirjoitettu uudelleen lanseeraamalla kulutusjouston käsite. Sähköä ei enää tuoteta tyydyttämään sähkön kysyntää, vaan sähkön käyttäjien ja yhteiskunnan asiana on mukautua sähkön ajoittaiseen niukkuuteen ja jo seuraavana hetkenä ylituotantoon. Sähkön käyttäjä joutuu maksamaan ylimääräistä halutessaan sähköä kiinteään hintaan, tai osatakseen optimoida kulutustaan.

Samaan aikaan ainakin osalle sähkön tuottajista tarjoutuu mahdollisuus tehdä satumaisia voittoja hintojen ollessa korkealla. Sähköntuotannossa ei ole enää kyse vain oman maamme huolto- ja toimitusvarmuudesta, vaan siitä on tullut osa kansainvälistä elinkeinotoimintaa ja vientiteollisuutta, joka on yhä enemmän monikansallisten suuryritysten ja sijoittajien käsissä.

Sähkö on kuitenkin puhtaaseen veteen verrattava perushyödyke, jota tulisi olla kaiken aikaa saatavilla kohtuuhintaan kaikille. Vaikka sähköntuotanto onkin vapautettu kilpailulle ja kansainvälistyy, valtiovallan velvollisuutena on lainsäädännöllä varmistaa, että edellytykset tarvittavan säätövoiman ja säästä riippumattoman perusvoiman rakentamiselle säilyvät, eikä sähkön hinta nouse poikkeusoloissakaan kohtuuttomaksi.

Hallitusohjelmaan sisältyy useita kirjauksia, joilla tavoitellaan Suomelle asemaa ”puhtaan energian suurvaltana”.  Vihreässä siirtymässä on kuitenkin kyse paljosta muustakin kuin taloudesta. Kyse on ihmisten elinolosuhteiden ja ainutlaatuisen luontomme säilymisestä. Valtiovallan tulee lainsäädännöllä varmistaa, että toiminnasta ei aiheudu ympäristölle ja kansalaisille kohtuutonta haittaa, ja kohtuullinen osa toiminnan hyödyistä jää omaan maahamme. Maastamme ei saa tulla pelkkä eurooppalaista tarvetta palveleva halvan sähkön tuotantoalue, josta hyödyt valuvat muualle, ja jonka osalle jäävät vain toiminnasta aiheutuvat haitat.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Linkki kirjoitukseen: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/vastuu-sahkon-riittavyydesta-ja-hinnasta-kuuluu-myos-valtiolle/57937762-844f-4948-b5a5-8b934f82269c?fbclid=IwAR2kWq3MFv_CWjYihMgKb0s83CDjKgJeUeikz5sJ9kjuWFYPIV3dAu_LEXI