Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n vuosikokouksessa 27.10. valittiin hallituksen jäseniä ja varajäseniä erovuoroisten tilalle

28.10.2023

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n hallituksen kokoonpano toimikaudella 2024 on seuraava: Sari Murto, Ismo Anttalainen, Riitta Lindgren, Erkki Jaakola-Siimes, Leena Kurikka, Tero Lintanen ja Kirsi Pakkanen-Kilpiä.

Varajäseninä toimivat Ulla Ylilammi ja Jukka Kilpiä.

Sari Murto jatkaa yhdistyksen puheenjohtaja ja Ismo Anttalainen varapuheenjohtajana.