Tutkimus: Vedenalaiset melutasot ovat oletettua korkeampia merituulivoima-alueiden läheisyydessä ja vaarantavat uhanalaisia valaita USA:n rannikolla

13.9.2023

Uusi yhdysvaltalaistutkimus osoittaa, että uhanalaiset mustavalaat altistuvat merituulivoimaloiden vuoksi korkeammille melutasoille kuin on aikaisemmin oletettu, ja tuulivoimateollisuus on antanut hallitukselle vääriä tietoja tuulivoimaloiden aiheuttamasta vedenalaisesta melusta. National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA), jonka tehtävänä on valvoa meressä vallitsevia olosuhteita ja suojella meriluontoa, sanoo: ”ei ole todisteita siitä, että merituulivoimalat aiheuttaisivat valaiden kuolemia Itärannikolla”. Save the Right Whales Coalition – organisaation uusi tutkimus osoittaa kuitenkin, melutasot merituulivoima-alueiden läheisyydessä ylittävät NOOA:n asettamat raja-arvot. Akustiikka-asiantuntijoiden mukaan vedenalainen melutaso vastaa talttavarasan ääntä rakennustyömaalla. Tutkimus osoittaa, että Pohjois-Atlantin mustavaltaat pakenevat melua Itärannikolle, jossa on enemmän valaiden kuolemiin johtavaa laivaliikennettä. Melun vuoksi myös valaiden poikaset voivat joutua eroon emoistaan, ja kuolla. Valaat kommunikoivat äänillä, ne eivät pysty näkemään toisiaan erilleen joutuessaan. Tutkimus osoittaa myös, että tuulivoimateollisuus ja hallitus ovat tehneet vääriä olettamuksia merituulivoimaloiden aiheuttamista melutasoista. Tutkimuksen johtaja Lisa Linowes on raportoinut tuloksista NOAA:lle. Pohjois-Atlantilla on jäljellä enää 340 mustavalasta, ja määrä on laskenut muutaman vuoden takaisesta 400:sta. NOAA:n asiantuntijat varoittivat viime vuonna, että yksikin lisätekijä voi johtaa lajin kuolemiseen sukupuuttoon. Tuulivoiman puolustajat sanovat, että 40 % valaiden kuolemista on johtunut jostain muusta syystä. Kaikkien kuolleiden valaiden kuolinsyytä ei kuitenkaan tutkita. Savet he Right Whales Coalitionin tutkimus osoittaa, NOAA:n NMFS on laiminlyönyt velvollisuutensa valvoa merialueiden melutasoja, mikä olisi tärkein tehtävä valaisen suojelemiseksi sukupuutolta.

Linkki artikkeliin: https://public.substack.com/p/endangered-whales-unprotected-with?r=oge20&utm_campaign=post&utm_medium=email&fbclid=IwAR0ME4IDA_o8ukNB0c74zCLUs1Q4zXCl5yiWXytrrcW_rx74th5uMiDPIyM

Linkki Save Right Whales -organisaation tiedotteeseen: https://static1.squarespace.com/static/61132164df0a2c56cfb0ffbd/t/64ff90b6b04c2e78dde07ade/1694470326669/SRWC+press+release+2023-09-11+-+FINAL%5B1%5D.pdf