Lehdistötiedote: Vanhojen tuulivoimaloiden säätelemätön käyttö tappaa lepakoita – toimiva suojausjärjestelmä olisi helppo toteuttaa. Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtiereforschung (Leibniz-IZW)

1.8.2023

Lepakoita voitaisiin suojella tehokkaasti tuulivoimaloihin törmäämiseltä, jos tuulivoimalat suljettaisiin siksi ajaksi, kun lepakoiden aktiivisuus on korkeimmillaan. Kolmea neljäsosaa Saksan tuulivoimaloista ei ole kuitenkaan varustettu tällaisella toiminnanohjausjärjestelmällä, koska sitä koskevat määräykset ovat tulleet voimaan vasta voimaloiden käyttöönoton jälkeen. Leibniz-IZW:n tutkijaryhmä on tutkimuksessaan havainnut, että ilman tällaista toiminnan säätelyä tuulivoimala voi tappaa useita satoja lepakoita kahden kuukauden aikana. Toiminnanohjausjärjestelmällä varustettuihin tuulivoimaloihin ei kuollut samaan aikaan yhtään lepakkoa. Naturschutz und Landschaftsplanung -lehdessä julkaistussa artikkelissa tutkijaryhmä suosittaa, että uhanalaisten lepakoiden suojaamista törmäyksiltä koskevat määräykset tulisi ulottaa koskemaan myös vanhoja tuulivoimaloita.

Leibniz-IZW:n evoluutioekologian osaston päällikkö Dr. Christian Voigt sanoo, että voimaloiden toiminnanohjausjärjestelmä on tehokas keino estää lepakoiden kuolemisen törmäyksissä tuulivoimaloihin. Tutkimusryhmä etsi kahdella tuulivoimala-alueella kuolleita lepakoita voimaloiden juurelta kahden kuukauden ajan lepakoiden muuttojakson ollessa käynnissä. Toisen tuulivoimala-alueen voimaloissa oli toiminnanohjausjärjestelmä, mutta vanhemman alueen voimaloista järjestelmä puuttui. Uudemman tuulivoimala-alueen voimalat suljettiin lepakoiden muuttojakson ajaksi. Tutkijat eivät löytäneet sieltä tutkimuksen aikana yhtään kuollutta lepakkoa. Vanhemmalta alueelta, joka oli koko muuttojakson ajan toiminnassa, tutkijat löysivät 37 törmäyksen seurauksena kuollutta lepakkoa.

”Edessämme on kaksi ympäristökriisiä, ilmastokriisi ja luontokato”, sanoo Voigt. ”Joskus toimet yhden kriisin voittamiseksi pahentavat toista kriisiä. Esimerkiksi tuulivoimatuotannon lisäämisen seurauksena lepakot ja petolinnut kuolevat törmätessään tuulivoimaloihin.” Lepakoiden suojaamiseksi on kuitenkin olemassa tehokas ratkaisu. Jos tuulivoimalat olisivat käynnissä vain silloin, kun lepakot eivät ole aktiivisia, tuotantohäviö olisi ainoastaan 1-4 % vuositasolla, mutta luonnolle aiheutuva hyöty olisi valtava.

Lepakoita suojellaan Saksassa kansallisella ja kansainvälisellä lainsäädännöllä tiukasti. Niiden lepakkolajien, joiden törmäysriski on suurin, kannat taantuvat monin paikoin voimakkaasti. Näiden lajien häviäminen ei ainoastaan köyhdytä luontoympäristöä. Näillä lajeilla on myös suuri merkitys maa- ja metsätaloudelle niiden käyttäessä ravinnokseen tuhohyönteisiä. Lepakoiden törmäysriskin vähentämistä koskevat ohjeet ovat olleet voimassa vuodesta 2010. ”Olisi loogista, että ennen ohjeiden voimaantuloa käyttöönotettujen voimaloiden toimintaa kehitettäisiin nykytietämyksen mukaiseksi, ja vältettäisiin sillä tavalla törmäykset”, sanoo Voigt.

”Melkein jokainen 37 törmäyksen uhrista, jotka löysimme, olisi ollut vältettävissä”, sanoo Dr Carolin Scholz, yksi artikkelin kirjoittajista. ”On oletettavaa, että löytämämme 37 uhria olivat vain osa törmäyksissä kuolleista lepakoista”. Tutkijat pyrkivät kokeilla selvittämään, miten nopeasti ketut ja varikset vievät kuolleet lepakot. Tutkijat jättivät alueelle kuolleita hiiriä, ja tarkkailivat, miten nopeasti ne häviävät paikalta. Vain kolmasosa hiiristä löydettiin, ja avoimelle paikalle jätetyt hiiret hävisivät 24 tunnin kuluessa. Kokeen perusteella voidaan pitää todennäköisenä, että myös tuulivoimaloiden lapoihin kuolleita lepakoita on todellisuudessa ollut huomattavasti enemmän, kuin löydetyt 37 kappaletta.

Kun otetaan huomioon tutkijoiden tehokkuus uhrien etsimisessä, ja kokeessa todettu uhrien nopea häviäminen, voidaan arvioida, että tuulivoimaloihin törmäyksen vuoksi kahden kuukauden aikana kuoli useita satoja lepakoita. ”Tutkimuksemme osoittaa, että ilman toiminnanohjausta toimivat vanhat tuulivoimalat voivat aiheuttaa suuria ekologisia vahinkoja”, Voigt sanoo. Vahinko olisi vältettävissä, jos lepakoiden suojelua koskevat määräykset ulotettaisiin koskemaan myös vanhoja tuulivoimaloita. Niille tulisi määrätä pakollinen seisokki sille ajalle, jona lepakot ovat aktiivisia.

Vapaasti suomennettu lehdistötiedotteesta (TV-KY ry).

Linkki lehdistötiedotteeseen: https://www.izw-berlin.de/de/pressemitteilung/ungeregelter-betrieb-alter-windenergieanlagen-toetet-viele-fledermaeuse-wirksamer-schutz-waere-einfach-umzusetzen.html

Linkki Naturschutz und Landschftsplanung -lehden artikkeliin: https://www.nul-online.de/fledermausschutz,QUlEPTc2NTE1MjImTUlEPTExMTE.html?UID=FFC67FF728ECA4AA1EADAA67D7F878A81340C4A6EBBC91