Norjan ympäristönsuojeluliiton lausunto EU:n kemikaalivirastolle 22.6.2023: bisfenolien tuotantoa ja käyttöä koskevia rajoituksia ei tule heikentää niille myönnettävillä poikkeuksilla

25.6.2023

Ympäristömyrkyt ja hormonitoimintaa häiritsevät aiheet, kuten PFAA ja bisfenolit, huolestuttavat yhä useampia. Samalla, kun tieto vahingollisista vaikutuksista lisääntyy, päästölähteiden määrä kasvaa. EU:n kemikaalivirasto ECHA järjesti äskettäin kuulemiskierroksen bisfenolien tuotantoa ja käyttöä koskevista rajoituksista, joita heikentävät kuitenkin niistä myönnetyt poikkeukset. Norjan ympäristönsuojeluliitto, Norges miljovern förbund NMF vaatii kuulemisvastauksessaan rajoitusten käyttöön ottamista siellä, missä ongelmat ovat suurimpia. Tuulivoimalle ja mikromuoveille, jotka ovat yksi bisfenolien ja PFAS:n ympäristöön siirtymisen mekanismeista, ei tule myöntää ehdotettuja poikkeuksia. Tuulivoimaloiden lavat ovat yksi tällaisten päästöjen lähde, jota tuulivoima-ala vähättelee ja peittelee. Viranomaiset kuitenkin luottavat täysin alan antamiin tietoihin ilman lisäselvityksiä ja faktojen tutkimista.

Bisfenoli A on yksi haitallisimmista aineista. Sitä vapautuu ympäristöön monista lähteistä, muoviastioista muovipulloihin ja autonrenkaisiin, epoksiin ja tuulivoimaloiden lapoihin. Osa joutuu ruokaan suoraan, osa ravintoketjun kautta. Muovi ja epoksi hajoavat luonnossa pienemmiksi palasiksi, mutta eivät hajoa luonnossa kuten muut aineet. Ympäristömme on täynnä mikromuoveja.

Huolestuttavaa on, että monet näistä hiukkasista sisältävät epäpuhtauksia, jotka ovat luonnossa suojassa hajoamiselta, mutta vapautuvat joutuessaan ihmisten tai eläinten ruoansulatuskanavaan. Koska epoksi sisältää paljon bisfenoli A:ta, tuulivoimalan lavoista irtoavat hiukkaset ovat tärkeä mekanismi näiden haitta-aineiden kulkeutumisessa ympäristöön ja ravintoketjuun.

Bisfenoli vahingoittaa lisääntymiselimiä, joten se ei vahingoita vain yksilöä itseään, vaan vauriot siirtyvät myös seuraaville sukupolville, kuten kirjolohella ja hiirillä tehdyt kokeet osoittavat.

EU:n elintarvikevirasto EFSA alensi äskettäin sallitun päiväannoksen rajan 4 mikrogrammasta 0,2 nanogrammaan, mikä on 20 000 kertaa aikaisempaa vuonna 2015 asetettua rajaa alempi. Näin pieni määrä bisfonoli A:ta päivässä on vaarallista ihmiselle.

Linkki lausuntoa koskevaan artikkeliin: https://www.nmf.no/2023/06/23/miljovernforbundets-horingssvar-om-bisfenol-til-echa-skal-den-storste-elefanten-i-rommet-slippe-unna/?fbclid=IwAR1GAous5panf2m4wuYwgylCVOquuoSUDyj37bA2myG4dPaiknVCvPYcDfk