Factuel: Tuulivoimakapasiteetin kasvusta huolimatta tuulivoiman tuotanto on Euroopassa laskenut

28.6.2023

Tuulivoimaloiden tuotanto on Euroopassa pysähtynyt tai jopa laskenut tuulivoimakapasiteetin kasvusta huolimatta. Esimerkiksi Ranskassa asennettu teho nousi 17,6 GW:sta (2020) 20,6 GW:iin (2022), mutta samaan aikaan sähköntuotanto laski 0,4 TWh. Huolimatta kapasiteetin 17 %:n kasvusta tuotanto laski 1 %. Tätä tuulivoiman paradoksia voidaan selittää seuraavilla seikoilla:

  • Tuulivoimalat ikääntyvät. Tuulivoimalan kannattavuutta mitataan ns. kuormituskertoimella (CF), joka kuvaa tuotannon suhdetta nimellistehoon. Ranskan kaikkien tuulivoimaloiden käyttökertoimeksi on saatu vuonna 2022 21,6 %. Voimalat tuottavat siis vain 1/5 nimellistehostaan. Edinburghin yliopiston taloustieteen professori Gordon Hughesin tutkimus osoitti, että Isossa Britanniassa tuulivoimalan kuormituskerroin laskee ajan myötä 24 %:n huipputuotannosta 15 %:iin kymmenen vuoden kuluttua ja 11 %:iin 15 vuoden kuluttua. Siksi tuulivoimalan elinkaari on vain 15-20 vuotta.
  • Parhaat tuuliolosuhteet tarjoavat sijoituspaikat rakennetaan ensin, joten tuulivoiman lisääntyessä uusia hankkeita rakennetaan huonompituulisille alueille.
  • Ns. ”herätysilmiön” vaikutus, joka voidaan määritellä tuulivoimalan aiheuttamaksi tuulen nopeuden hidastumiseksi. Se johtaa takana sijaitsevien tulivoimaloiden saaman tuulennopeuden laskuun ja tuottavuuden alenemiseen. Mitä enemmän tuulivoimaloita rakennetaan lähelle toisiaan, sitä enemmän tuulivoimalat häiritsevät toistensa toimintaa. Ilmiö on johtanut tuulivoimayhtiöiden välisiin naapuruuskiistoihin. Ensimmäisen tuulivoimala-alueen omistajayhtiö syyttää viereen rakennetun hankkeen omistajaa ”tuulivarkaudesta”, ja seurauksena voi olla jopa oikeusriitoja.
  • Copernicus Institute, Euroopan komission organisaatio, julkaisu vuonna 2022 tutkimuksen, joka osoittaa, että tuulet ovat heikentyneet Euroopassa 43 vuoden ajan. Tuulivoimaloiden sähköntuotanto putoaa 2,7-kertaisesti tuulen vähenemiseen verrattuna ja 10 %:n pudotus tuulennopeudessa johtaa tuulivoimalan 27 %:n tuottavuuden laskuun. Euroopan maista eniten tuulisuus on laskenut Irlannissa, Iso-Britanniassa, Tsekissä, Tanskassa ja Saksassa. Tuulisuuden vähenemisestä kärsivät eniten tuulivoimaan sijoittaneet maat. Myös IPCC ennakoi tuuliolosuhteiden heikkenemistä erityisesti Euroopassa.

Linkki artikkeliin: https://factuel.media/blogs/blog-articles/eoliennes-le-fiasco-de-la-chute-de-leur-production-malgre-leur-multiplicati_ba_20527236?fbclid=IwAR3hkhZL25CQomjsFIHW7bkj_K5J3FEBAem4BVvwCYvfhK8CkPf2L4DhkkY

Linkki Gordon Hughesin: https://www.ref.org.uk/attachments/article/280/ref.hughes.19.12.12.pdf

Linkki Copernicus Institute: https://climate.copernicus.eu/esotc/2021/low-winds