Uuden hallituksen tartuttava tuulivoiman epäkohtiin

8.5.2023

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry:n kirjoitus Kauppalehdessä 8.5.2023:

Anni Mikkonen kirjoitti (KL 27.4.), että tuulivoima on Suomessa kattavasti säänneltyä. Tuulivoimaan sovelletaan kuitenkin samoja säädöksiä kuin muuhunkin rakentamiseen, vaikka se poikkeaa vaikutuksiltaan tavanomaisesta rakentamisesta oleellisesti. Harvojen tuulivoimaa koskevien erityissäädösten tarkoituksena on pikemminkin helpottaa tuulivoiman rakentamista, kuin torjua siitä aiheutuvia haittoja.

Meillä on kyllä tuulivoimameluasetus, mutta siinä asetettujen melurajojen noudattamista ei valvota millään tavalla. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tuulivoimasta aiheutuviin haittoihin voidaan puuttua ainoastaan ympäristölupamääräyksillä. Tuulivoimahankkeilta ei kuitenkaan edellytetä ympäristölupaa, kuten muulta vastaavia vaikutuksia aiheuttavalta teolliselta toiminnalta. Tapauskohtaisen ympäristöluvan voimaan saaminen vie käytännössä kymmenen vuotta, eikä yleensä onnistu ilman useita oikeudenkäyntejä.

Lailla sääntelemättä ovat myös monet muut tuulivoimaan liittyvät epäkohdat, kuten tuulivoimaloiden purkamisvastuuseen ja sähköliityntälinjojen maanhankintaan liittyvät kysymykset.

Tuulivoiman voimakkaasti lisääntyessä olisi entistä tärkeämpää lainsäädännöllä varmistaa, että siitä ei aiheudu kohtuuttomia haittoja, ja kohtuullinen osa toiminnan hyödystä jää omaan maahamme. Tarvitaan tuulivoimaloiden rakentamista ja toimintaa kokonaisvaltaisesti ohjaava tuulivoimalaki, jossa säädetään myös haittojen torjunnasta ja sivullisille aiheutuvien menetysten korvaamisesta. Paremmalla sääntelyllä lupamenettelyihin kuluva aikakin lyhenisi.

Tuulivoiman syöttötariffitukea on tähän mennessä maksettu jo noin 1,5 miljardia euroa, ja tuen maksaminen jatkuu vielä vuosia, kunnes 12 vuoden tukijakso kaikilta tuen piiriin päässeiltä hankkeilta päättyy. Syöttötariffin piiriin hyväksyttiin ennen järjestelmän sulkeutumista vuonna 2017 tuulivoimaa hieman yli 2000 MW nimellistehon edestä.

Viime vuonna syöttötariffitukea ei tosin maksettu, koska sähkön markkinahinta ylitti laissa säädetyn rajan, mutta nyt tuen maksaminen taas jatkuu. Energiakriisi ei vaikuttanut tuulivoiman tuotantokustannuksiin, ja ala hyötyi ansiotta energiakriisin aiheuttamista huippuhinnoista. Ala ei nyt tukea tarvitse. On yleisesti tunnustettu tosiasia, että tuen mitoituksessa epäonnistuttiin, puoletkin olisi riittänyt varmistamaan kannattavan tuotannon.

Työn alla olevaan hallitusohjelmaan tuleekin ottaa kirjaukset tuulivoimaa koskevan lainsäädännön korjaamisesta ja tuulivoiman tukemisen kohtuullistamisesta.

Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry

Linkki Kauppalehden kirjoitukseen: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/uuden-hallituksen-on-tartuttava-tuulivoiman-epakohtiin/08d9c301-ba5e-4dd0-8c19-d55f5a784210