Uutiskanava Sky News: Britit maksavat satoja miljoonia tuulivoimaloiden sulkemisesta, koska sähköverkko ei kestä tuulisten päivien sähköntuotantoa

23.4.2023

UK:n sähkönkuluttajat maksavat satoja miljoonia puntia tuulivoimaloiden pysäyttämisestä, koska verkko ei pysty vastaanottamaan tuulisten päivien sähköntuotantoa. Energiasäätelyviranomainen Ofgem kertoo, että tämä johtuu siitä, että sähköverkko ei ole riittävän vahva maan siirtyessä puhtaaseen sähköjärjestelmään vuoteen 2035 mennessä. Maan sähköverkko-operaattori (ESO) on ennustanut, että nämä ”rajoituskustannukset” voivat nousta 2,5 miljardiin puntaan vuodessa tämän vuosikymmenen puoliväliin mennessä.

Ongelma johtuu siitä, että Skotlantiin ja Pohjanmerelle rakennetaan yhä enemmän tuulivoimaa, mutta suurin osa sähkön kysynnästä on etelän tiheästi asutuilla alueilla. Sähköä on siirrettävä sieltä, missä sitä tuotetaan sinne missä kulutus on, mutta verkko ei ole riitä siihen. Iso-Britannian länsirannikolla on yksi merikaapeli ja kaksi pääristeystä Skotlannin ja Englannin siirtoverkkojen välillä maalla. Tästä pullonkaulasta johtuu, että tuulisella säällä on enemmän sähköä kuin sähkölinjat voivat siirtää.

Koska sähköä ei vielä pystytä varastoimaan, kantaverkkoyhtiöllä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pyytää tuulivoimayhtiöitä pysäyttämään voimaloitaan. Nämä kulut siirretään sähkönkuluttajille osana siirtomaksuja. Lisäksi National Grid maksaa fossiilienergian tuottajille, jotta ne lisäävät ja vähentävät tuotantoaan tarvittaessa.

Tuulivoima-ala on vaatinut sähköverkon vahvistamista jo vuosia ja sanoo, että sähköverkkoon liittymisen vaikeus on este tuulivoimainvestoinneille. Sähköverkkoon aiotaan investoida 50 miljardia vuoteen 2028 mennessä, jotta verkkoon voidaan liittää enemmän tuulivoimaa vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi täytyy pystyä vähentämään ruuhkautumista ja kustannuksia Skotlannin ja Englannin välisessä pullonkaulassa.

Sähköntuotannon rajoitusmaksuja maksetaan silloin, kun on taloudellisempaa vähentää väliaikaisesti tuulivoiman tuotantoa kuin rakentaa uutta sähkönsiirtokapasiteettia.

Vuonna 2022 tuulivoimaloiden pysäyttämiskulut olivat 215 milj. puntaa ja lisäksi sähkövajeen täyttämiseksi maksettiin kaasuturbiinien käynnistämiskuluina 717 milj. puntaa.   

Linkki Sky Newsin artikkeliin: https://news.sky.com/story/britons-paying-hundreds-of-millions-to-turn-off-wind-turbines-as-network-cant-handle-the-power-they-make-on-the-windiest-days-12822156?fbclid=IwAR2BrYgKEYwAKJajt_aWFIT5Vme0NTZ9fIXtJHVNJdBLyCvNc3x3UqTKEpc

Vuonna 2020 tuulivoimaloiden pysäyttämisestä maksetut kustannukset olivat 300 milj. puntaa ja vuonna 2021 500 milj. puntaa. Tuulivoiman vähentäminen näiden kahden vuoden aikana nosti kuluttajien sähkölaskuja 806 milj. punnalla. Linkki: https://www.drax.com/press_release/cost-of-turning-off-uk-wind-farms-reached-record-high-in-2021/?fbclid=IwAR3VO_hAUMXtjejK6xhZXslc5H9OtWYGcKtqbSrHiLffw0vcb2ywDSXjLuI.