Tekniikan maailma: Vedyn käytöstä autojen polttoaineena paljastui ongelma – Vety reagoi metaania hajottavan ”ilmakehän pesuaineen” kanssa, tutkijat havaitsivat

23.4.2023

Vedyn odotetaan olevan ratkaisevassa asemassa hiilidioksipäästöjen vähentämisessä. Tuulivoiman voimakasta lisäämistä perustellaan yleisesti sillä, että sitä tarvitaan tulevaisuudessa vedyn tuotannossa. Vedystä voi kuitenkin aiheutua ongelmia.

Tekniikan maailma kirjoittaa, että tuoreen tutkimuksen mukaan vety ei ehkä olekaan niin ympäristöystävällinen autojen polttoaine kuin on ajateltu. Päinvastoin sen käyttö saattaa vaikuttaa ilmastoon samalla tavoin kuin öljypohjaiset polttoaineet.

Princetonin yliopiston ja National Oceanic and Atmospheric Administrationin (NOAA) tutkijoiden selvityksen mukaan ilmakehän alemmissa kerroksissa tapahtuva kemiallinen reaktio saattaa rajoittaa vedyn mahdollisuuksia toimia puhtaana polttoaineena. Vety reagoi ilmakehässä metaania hajottavan molekyylin, hydroksyyliradikaalin kanssa, joka hajottaa metaania. Tämä molekyyli tunnetaan ”ilmakehän pesuaineena”. Jos vetypäästöt kasvavat tietyn rajan yli, todennäköisenä seurauksena on metaanin lisääntyminen ilmakehässä. Metaanilla on kasvihuonekaasuna pitkäkestoiset vaikutukset ilmastoon. Vaikka vedyn elinkaari ilmakehässä on vain pari vuotta, metaanivaikutukset näkyvät vielä 30 vuoden päästä.

NOAA on Yhdysvaltain liittovaltion sää- ja valtamerentutkimusorganisaatio.

Tutkimusartikkeli on julkaistu Nature Communications -tiedelehdessä vuoden 2022 lopulla. Linkki artikkeliin: https://www.nature.com/articles/s41467-022-35419-7

Linkki Tekniikan maailman artikkeliin: https://tekniikanmaailma.fi/vedyn-kaytosta-autojen-polttoaineena-paljastui-ongelma-vety-reagoi-metaania-hajottavan-ilmakehan-pesuaineen-kanssa-tutkijat-havaitsivat/?fbclid=IwAR0YDTIAf0R37BwUjeMuYkgs2FaMdMX3CZFKSDto5USvpkiNKiM31_ECy5U